You are here: Home Phòng Ban Thư Viện Phát triển sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện tại Trường Dự bị đại học thành phố Hồ Chí Minh
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Search

Trường Dự Bị Đại Học TP.HCM

_
 

Phát triển sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện tại Trường Dự bị đại học thành phố Hồ Chí Minh

Email In

Trong hoạt động của Thư viện trường Dự bị đại học thành phố Hồ Chí Minh thì sản phẩm và dịch vụ thông tin – thư viện (SP & DVTT – TV) đóng một vai trò quan trọng, đó chính là công cụ, phương tiện và là cầu nối giữa người dùng tin (NDT) với nguồn lực thông tin (NLTT), giúp họ truy cập, khai thác các nguồn tin một cách có hiệu quả. Bên cạnh đó, các SP & DVTT-TV còn giúp việc trao đổi và chia sẻ nguồn lực thông tin giữa Thư viện Nhà trường với các Thư viện trường khác trong hệ thống. Vì vậy, chất lượng của các SP & DVTT-TV được coi là thước đo hiệu quả hoạt động thông tin, là yếu tố quan trọng để Thư viện hoàn thành tốt các chức năng và nhiệm vụ của mình trong giai đoạn đổi mới giáo dục hiện nay.

Trong những năm qua, Thư viện đã có sự đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu chung của Nhà trường. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay với những yêu cầu đòi hỏi cao của NDT và cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và xu thế hội nhập thì việc cung cấp các SP & DVTT - TV của Thư viện cũng mới chỉ đáp ứng phần nào nhu cầu tin (NCT) trong và ngoài trường, chất lượng các SP & DVTT-TV chưa cao. Các SP & DVTT-TV chủ yếu ở dạng cung cấp các thông tin về tài liệu, thiếu các loại SP & DVTT-TV có giá trị gia tăng vì vậy hiệu quả phục vụ thông tin cho người sử dụng chưa cao.

Đứng trước những yêu cầu đổi mới giáo dục – đào tạo ngày càng cao và để tiến kịp với các thư viện hiện đại trong khu vực và cả nước, Thư viện trường DBĐH cần hoàn thiện và nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động thông tin – thư viện và đặc biệt là phát triển nâng cao chất lượng các SP & DVTT- TV của mình. Thấy được những thoi thúc đó, chúng tôi mạnh dạn bắt tay nghiên cứu thực tế hoạt động thông tin – thư viện Nhà trường và đề xuất các giải pháp về ”Phát triển sản phẩm và dịch vụ thông tin  - thư viện tại Trường Dự bị đại học thành phố Hồ Chí Minh”làm đề tài nghiên cứu khoa học trong năm học này. Xin trân trọng giới thiệu đến quý độc giả link download tại đây

Trần Minh Tâm

 

 

Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng I

Loading the video...

Kỷ yếu 40 năm

Tải về Adobe Reader để xem kỷ yếu.

Vdict Module

Tra từ điển:

 

buaxua.vn

HcmPreu Conferencing

Room
Name
Password


Trực tuyến

Hiện có 25 khách Trực tuyến

Tuyển sinh

Brochure

35 năm Trường DBĐH TP.HCM

Loading the video...

Sinh viên chọn ngành

Loading the video...

Tư Tưởng HCM

Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, HN 2002, tập 7, tr.335
Xây dựng Đảng, có ba mặt: tư tưởng, chính trị và tổ chức. Về tư tưởng, nhất định phải học tập lý luận Mác - Lênin. Về đường lối chính trị, Đảng chống khuynh hướng “tả” và khuynh hướng “hữu”. Về mặt tổ chức, Đảng phải có kỷ luật rất nghiêm. Kiên quyết chống những hiện tượng phớt kỷ luật, phớt tổ chức.
Đảng phải giữ vững chế độ dân chủ tập trung. Phải luôn luôn chỉnh đốn tổ chức, loại bỏ những phần tử xấu ra khỏi Đảng. Phải bồi dưỡng, lựa chọn và dùng cán bộ một cách đúng đắn. Xây dựng về tư tưởng, về chính trị, về tổ chức, đó là đường lối xây dựng Đảng. Đó không những là công việc của Đảng và của đảng viên mà cũng là của toàn dân ta. 

Liên kết


Tin mới

Đọc nhiều nhất

LIÊN LẠC