You are here: Home Đảng Ủy Chi Bộ Giáo Viên 2 Sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng Đảng”
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Search

Trường Dự Bị Đại Học TP.HCM

_
 

Sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng Đảng”

Email In

“Xây dựng Đảng” là nhiệm vụ mà Đại hội XII của Đảng đề ra. Mục tiêu xây dựng Đảng hiện nay là xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đây cũng là chủ đề của buổi sinh hoạt chuyên đề“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Chi bộ 2. 

Là một Đảng viên suốt đời phấn đời phấn đấu, hi sinh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh Bác đã lấy chính bản thân mình làm gương – một tấm gương trong sáng đến độ mỗi người có thể thấy được gần như toàn bộ những ưu, khuyết của mình khi soi vào đó.
Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, qua những chặng đường lịch sử, đặc biệt ở những thời điểm khó khăn của đất nước, vấn đề xây dựng Đảng lại càng được nhân dân quan tâm và được các cấp ủy Đảng hết sức coi trọng. Trong bối cảnh một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tham nhũng, tiêu cực đang làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Đảng, từ những lời di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc thường xuyên phải tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng lại càng trở nên cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.
Với ý nghĩa đó, buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ 2 đã tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về công tác xây dựng Đảng, nhất là xây dựng Đảng về đạo đức, lối sống góp phần triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), tạo sự chuyển biến trong việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Các đồng chí trong chi bộ 2 thảo luận chuyên đề
Buổi sinh hoạt chuyên đề không chỉ giới thiệu cho đảng viên trong chi bộ những thước phim tư liệu và những mẩu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng mà còn đặt ra những vấn đề thảo luận về việc xây dựng Đảng hiện nay ở Chi bộ, Đảng bộ nói chung và nghiên cứu những biện pháp củng cố niềm tin của quần chúng vào Đảng, từ đó có hướng phát triển Đảng, bồi dưỡng cảm tình Đảng cho các đối tượng Đảng trong Chi bộ 2.
Thông qua buổi sinh hoạt chuyên đề, một lần nữa, cán bộ, đảng viên trong chi bộ được nghe những bài học quý giá về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên, gương mẫu học và làm theo Bác, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 

 

Tin: Phạm Thị Trà

 

 

Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng I

Loading the video...

Kỷ yếu 40 năm

Tải về Adobe Reader để xem kỷ yếu.

Vdict Module

Tra từ điển:

 

buaxua.vn

HcmPreu Conferencing

Room
Name
Password


Trực tuyến

Hiện có 39 khách Trực tuyến

Tuyển sinh

Brochure

35 năm Trường DBĐH TP.HCM

Loading the video...

Sinh viên chọn ngành

Loading the video...

Tư Tưởng HCM

Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, HN 2002, tập 7, tr.335
Xây dựng Đảng, có ba mặt: tư tưởng, chính trị và tổ chức. Về tư tưởng, nhất định phải học tập lý luận Mác - Lênin. Về đường lối chính trị, Đảng chống khuynh hướng “tả” và khuynh hướng “hữu”. Về mặt tổ chức, Đảng phải có kỷ luật rất nghiêm. Kiên quyết chống những hiện tượng phớt kỷ luật, phớt tổ chức.
Đảng phải giữ vững chế độ dân chủ tập trung. Phải luôn luôn chỉnh đốn tổ chức, loại bỏ những phần tử xấu ra khỏi Đảng. Phải bồi dưỡng, lựa chọn và dùng cán bộ một cách đúng đắn. Xây dựng về tư tưởng, về chính trị, về tổ chức, đó là đường lối xây dựng Đảng. Đó không những là công việc của Đảng và của đảng viên mà cũng là của toàn dân ta. 

Liên kết


Tin mới

Đọc nhiều nhất

LIÊN LẠC