You are here: Home Bộ Môn Vật Lý CÁC VĂN BẢN THÁNG 12 NĂM HỌC 2017 - 2018
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Search

Trường Dự Bị Đại Học TP.HCM

_
 

CÁC VĂN BẢN THÁNG 12 NĂM HỌC 2017 - 2018

Email In

Các văn bản của bộ môn Lý trong tháng 12, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch công tác của bộ môn Vật Lý tháng 12,  Xem tại đây.

2. Kế hoạch phụ đạo thực hành vật lí,  xem tại đây.

3. Lịch trực bộ môn,  xem tại đây.

4. Lịch kiểm tra thí nghiệm vật lí,  xem tại đây.

5. Kế hoạch ngoại khóa "quan sát trăng tròn mùa đông",  xem tại đây.

 6. Tài liệu ôn tập KT2,  xem tại đây.

 

 

 

Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng I

Loading the video...

Kỷ yếu 40 năm

Tải về Adobe Reader để xem kỷ yếu.

Vdict Module

Tra từ điển:

 

buaxua.vn

HcmPreu Conferencing

Room
Name
Password


Trực tuyến

Hiện có 42 khách Trực tuyến

Tuyển sinh

Brochure

35 năm Trường DBĐH TP.HCM

Loading the video...

Sinh viên chọn ngành

Loading the video...

Tư Tưởng HCM

Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, HN 2002, tập 7, tr.335
Xây dựng Đảng, có ba mặt: tư tưởng, chính trị và tổ chức. Về tư tưởng, nhất định phải học tập lý luận Mác - Lênin. Về đường lối chính trị, Đảng chống khuynh hướng “tả” và khuynh hướng “hữu”. Về mặt tổ chức, Đảng phải có kỷ luật rất nghiêm. Kiên quyết chống những hiện tượng phớt kỷ luật, phớt tổ chức.
Đảng phải giữ vững chế độ dân chủ tập trung. Phải luôn luôn chỉnh đốn tổ chức, loại bỏ những phần tử xấu ra khỏi Đảng. Phải bồi dưỡng, lựa chọn và dùng cán bộ một cách đúng đắn. Xây dựng về tư tưởng, về chính trị, về tổ chức, đó là đường lối xây dựng Đảng. Đó không những là công việc của Đảng và của đảng viên mà cũng là của toàn dân ta. 

Liên kết


Tin mới

Đọc nhiều nhất

LIÊN LẠC