You are here: Home Đoàn Thể Đoàn Thanh Niên CÁC VĂN BẢN VỀ CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN THÁNG 10, NĂM HỌC 2018-2019
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Search

Trường Dự Bị Đại Học TP.HCM

_
 

CÁC VĂN BẢN VỀ CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN THÁNG 10, NĂM HỌC 2018-2019

Email In

BCH Đoàn trường xin triển khai các văn bản liên quan đến hoạt động đoàn trong tháng 10 năm học 2018 - 2019:

1. Kế hoạch hoạt động tháng 10.

2. Chương trình "Hành trình về với bảo tàng".

3. Cuộc thi "Viết thư cho người phụ nữ tôi yêu".

4. Chương trình giao lưu "Chào K29".

5. Mẫu đăng kí danh sách tham gia "Hành trình về với bảo tàng".

 

 

Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng I

Loading the video...

Kỷ yếu 40 năm

Tải về Adobe Reader để xem kỷ yếu.

Vdict Module

Tra từ điển:

 

buaxua.vn

HcmPreu Conferencing

Room
Name
Password


Trực tuyến

Hiện có 45 khách Trực tuyến

Tuyển sinh

Brochure

35 năm Trường DBĐH TP.HCM

Loading the video...

Sinh viên chọn ngành

Loading the video...

Tư Tưởng HCM

Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, HN 2002, tập 7, tr.335
Xây dựng Đảng, có ba mặt: tư tưởng, chính trị và tổ chức. Về tư tưởng, nhất định phải học tập lý luận Mác - Lênin. Về đường lối chính trị, Đảng chống khuynh hướng “tả” và khuynh hướng “hữu”. Về mặt tổ chức, Đảng phải có kỷ luật rất nghiêm. Kiên quyết chống những hiện tượng phớt kỷ luật, phớt tổ chức.
Đảng phải giữ vững chế độ dân chủ tập trung. Phải luôn luôn chỉnh đốn tổ chức, loại bỏ những phần tử xấu ra khỏi Đảng. Phải bồi dưỡng, lựa chọn và dùng cán bộ một cách đúng đắn. Xây dựng về tư tưởng, về chính trị, về tổ chức, đó là đường lối xây dựng Đảng. Đó không những là công việc của Đảng và của đảng viên mà cũng là của toàn dân ta. 

Liên kết


Tin mới

Đọc nhiều nhất

LIÊN LẠC