You are here: Home Phòng Ban Phòng Công Tác HSSV Phòng Công tác Học sinh Sinh viên
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Search

Trường Dự Bị Đại Học TP.HCM

_
 

Phòng Công tác Học sinh Sinh viên

Email In

Lịch sử hình thành

Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên (P. CTHSSV) được thành lập từ tháng 8/2017, theo Quyết định số 323/QĐ-DBĐH ngày 09 tháng 8 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh, trên cơ sở sát nhập một phận Ban Quản lý ký túc xá cũ và một bộ phận quản lý học sinh ở Phòng Đào tạo.

Chức năng và nhiệm vụ

Phòng CTHSSV có chức năng Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công tác liên quan đến HSSV, quản lý HSSV (bao gồm quản lý trên lớp, quản lý hành chính, quản lý sinh hoạt nội trú…) và công tác y tế trường học.  Các nhiệm vụ cụ thể:

 • Tổ chức tiếp nhận HSSV trúng tuyển vào học và ở nội trú theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Tổ chức triển khai Quy chế học tập, rèn luyện và Nội quy KTX;
 • Kiểm tra công tác tổ chức ăn, ở, tự học, sinh hoạt của HSSV. Phối hợp với các đoàn thể trong trường tổ chức các hoạt động phục vụ đời sống văn hóa, văn nghệ, TDTT;
 • Phối hợp với chính quyền địa phương sở tại tổ chức các hoạt động bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội;
 • Thống kê, tổng hợp dữ liệu, quản lý hồ sơ của HSSV;
 • Theo dõi, đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của HSSV trên lớp, trong hoạt động ngoài giờ lên lớp và ở KTX; 
 • Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” vào đầu năm học;
 • Tổ chức triển khai công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho HSSV;
 • Tổ chức tư vấn học tập, chọn ngành, trường cho HS;
 • Tổ chức thực hiện công tác y tế trường học theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học;
 • Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước quy định đối với HSSV…

Nhân sự Phòng CTHSSV hiện có 12 người. Trong đó có 4 giáo viên kiêm nhiệm, 4 chuyên viên, 03 hợp đồng,và 01 bác sĩ.  Nhiệm vụ của từng thành viên trong phòng: ThS. Nguyễn Thị Thuỷ: Quyền Trưởng phòng, phụ trách chung.

- Tổ quản lý học sinh: 

 1. Thầy Lâm Chí Nghĩa (giáo viên kiêm nhiệm).
 2. Thầy Lê Hồng Văn (giáo viên kiêm nhiệm).
 3. Thầy Nguyễn Đức Phước (giáo viên kiêm nhiệm).
 4. Anh Nguyễn Minh Hoàng (chuyên viên).
 5. Cô Nguyễn Thị Hà (chuyên viên).
 6. Anh Nguyễn Xuân Tình (nhân viên).

- Tổ sửa chữa, quản lý vật tư: 

 1. Anh Trần Thanh Phi (nhân viên).
 2. Anh Phạm Văn Thương (nhân viên).

- Tổ bảo vệ: 

 1. Anh Vũ Sĩ Lượng (nhân viên).
 2. Anh Lê Thanh Nghị (Hợp đồng khoán).
 3. Anh Nguyễn Đoàn Kết (Hợp đồng khoán).

- Phụ trách y tế:

 1. Bác sĩ Đỗ Ngọc Văn.

Trong quá trình hoạt động và phát triển, phòng CTHSSV luôn được sự quan tâm sâu sát của Cấp ủy, sự chỉ đạo cụ thể của Ban giám hiệu. Sự nỗ lực trong công tác của các thành viên trong Phòng cùng với sự giúp đỡ trên là cơ sở để phòng CTHSSV luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển Nhà trường.  Phòng CTHSSV

 

 

Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng I

Loading the video...

Kỷ yếu 40 năm

Tải về Adobe Reader để xem kỷ yếu.

Vdict Module

Tra từ điển:

 

buaxua.vn

HcmPreu Conferencing

Room
Name
Password


Trực tuyến

Hiện có 36 khách Trực tuyến

Tuyển sinh

Brochure

35 năm Trường DBĐH TP.HCM

Loading the video...

Sinh viên chọn ngành

Loading the video...

Tin mới

Đọc nhiều nhất

LIÊN LẠC