You are here: Home Ban Giám Hiệu Ban giám hiệu
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Search

Trường Dự Bị Đại Học TP.HCM

_
 

Ban giám hiệu

Báo cáo thực hiện quy chế công khai

Email In

Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh công bố kết quả thực hiện quy chế công khai trong năm học 2017-2018 và kế hoạch triển khai quy chế công khai năm học 2018-2019.

Vui lòng xem tại đây.

BAN GIÁM HIỆU

 

Ban giám hiệu

Email In

Với nhiệm vụ lãnh đạo, điều hành các hoạt động của Trường, Ban Giám Hiệu Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay gồm có các thành viên sau đây: 

HIỆU TRƯỞNG
 
ThS. Lê Hữu Thức
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

NGƯT . TS. Nguyễn Viết Dũng
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

ThS. Nguyễn Thị Minh Thư
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

 

Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng I

Loading the video...

Kỷ yếu 40 năm

Tải về Adobe Reader để xem kỷ yếu.

Vdict Module

Tra từ điển:

 

buaxua.vn

HcmPreu Conferencing

Room
Name
Password


Trực tuyến

Hiện có 105 khách Trực tuyến

Tuyển sinh

Brochure

35 năm Trường DBĐH TP.HCM

Loading the video...

Sinh viên chọn ngành

Loading the video...

Tư Tưởng HCM

Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, HN 2002, tập 7, tr.335
Xây dựng Đảng, có ba mặt: tư tưởng, chính trị và tổ chức. Về tư tưởng, nhất định phải học tập lý luận Mác - Lênin. Về đường lối chính trị, Đảng chống khuynh hướng “tả” và khuynh hướng “hữu”. Về mặt tổ chức, Đảng phải có kỷ luật rất nghiêm. Kiên quyết chống những hiện tượng phớt kỷ luật, phớt tổ chức.
Đảng phải giữ vững chế độ dân chủ tập trung. Phải luôn luôn chỉnh đốn tổ chức, loại bỏ những phần tử xấu ra khỏi Đảng. Phải bồi dưỡng, lựa chọn và dùng cán bộ một cách đúng đắn. Xây dựng về tư tưởng, về chính trị, về tổ chức, đó là đường lối xây dựng Đảng. Đó không những là công việc của Đảng và của đảng viên mà cũng là của toàn dân ta. 

Liên kết


Tin mới

Đọc nhiều nhất

LIÊN LẠC