You are here: Home Bộ Môn Hóa Học
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Search

Trường Dự Bị Đại Học TP.HCM

_
 

Bộ môn Hóa

LỊCH TRỰC BỘ MÔN HÓA HỌC

Email In

Xem tại đây

 

LỊCH TRỰC BỘ MÔN HÓA HỌC

Email In

 Xem tại đây

 

LỊCH GIẢNG DẠY MÔN HÓA HỌC NĂM HỌC 2017 -2018

Email In

 Xem tại đây

 

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG MÔN HÓA HỌC

Email In

Tải tại đây

 

Bộ môn Hoá học

Email In

Bộ môn Hoá học của Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh nguyên là Bộ môn Hoá học của Viện Đại học Cộng đồng Tiền Giang, được thành lập trước khi có quyết định thành lập Trường Dự bị đại học Tiền Giang (ngày 06/12/1976) của Thủ tướng Chính phủ.

Đọc thêm...
 
Trang 1 / 2

 

Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng I

Loading the video...

Kỷ yếu 40 năm

Tải về Adobe Reader để xem kỷ yếu.

Vdict Module

Tra từ điển:

 

buaxua.vn

HcmPreu Conferencing

Room
Name
Password


Trực tuyến

Hiện có 102 khách Trực tuyến

Tuyển sinh

Brochure

35 năm Trường DBĐH TP.HCM

Loading the video...

Sinh viên chọn ngành

Loading the video...

Tư Tưởng HCM

Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, HN 2002, tập 7, tr.335
Xây dựng Đảng, có ba mặt: tư tưởng, chính trị và tổ chức. Về tư tưởng, nhất định phải học tập lý luận Mác - Lênin. Về đường lối chính trị, Đảng chống khuynh hướng “tả” và khuynh hướng “hữu”. Về mặt tổ chức, Đảng phải có kỷ luật rất nghiêm. Kiên quyết chống những hiện tượng phớt kỷ luật, phớt tổ chức.
Đảng phải giữ vững chế độ dân chủ tập trung. Phải luôn luôn chỉnh đốn tổ chức, loại bỏ những phần tử xấu ra khỏi Đảng. Phải bồi dưỡng, lựa chọn và dùng cán bộ một cách đúng đắn. Xây dựng về tư tưởng, về chính trị, về tổ chức, đó là đường lối xây dựng Đảng. Đó không những là công việc của Đảng và của đảng viên mà cũng là của toàn dân ta. 

Liên kết


Tin mới

Đọc nhiều nhất

LIÊN LẠC