You are here: Home Bộ Môn Sinh học
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Search

Trường Dự Bị Đại Học TP.HCM

_
 

Bộ môn Sinh

Khung chương trình môn Sinh học

Email In

 Nội dung khung chương trình môn Sinh học dành cho học sinh hệ Dự bị đại học ban hành kèm theo thông tư số 48/2012- TTBGDĐT ngày 11 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xem nội dung tại đây.

 

Lịch trực bộ môn Sinh học

Email In

 Lịch trực bộ môn Sinh học áp dụng từ ngày 23/10/2017. Xem tại đây.

 

Nội dung khung chương trình môn Sinh học dành cho học sinh hệ Dự bị đại học

Email In

 Nội dung khung chương trình môn Sinh học dành cho học sinh hệ Dự bị Đại học ban hành kèm theo Thông tư số 48 ngày 11 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xem nội dung khung chương trình tại đây.

 

Lịch trình giảng dạy môn Sinh học năm học 2017 - 2018

Email In

 Lịch trình giảng dạy môn Sinh học năm học 2017 - 2018 dành cho học sinh hệ Dự bị đại học dân tộc khóa 28. Trong quá trình thực hiện, tùy theo điều kiện thực tế giảng dạy có thể điều chỉnh cho phù hợp. Xem lịch trình giảng dạy tại đây.

 

Lịch trực bộ môn Sinh học

Email In

 Lịch trực bộ môn Sinh học áp dụng từ ngày 23/10/2017. Xem lịch trực tại đây.

 
Các bài viết khác...
Trang 1 / 2

 

Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng I

Loading the video...

Kỷ yếu 40 năm

Tải về Adobe Reader để xem kỷ yếu.

Vdict Module

Tra từ điển:

 

buaxua.vn

HcmPreu Conferencing

Room
Name
Password


Trực tuyến

Hiện có 40 khách Trực tuyến

Tuyển sinh

Brochure

35 năm Trường DBĐH TP.HCM

Loading the video...

Sinh viên chọn ngành

Loading the video...

Tư Tưởng HCM

Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, HN 2002, tập 7, tr.335
Xây dựng Đảng, có ba mặt: tư tưởng, chính trị và tổ chức. Về tư tưởng, nhất định phải học tập lý luận Mác - Lênin. Về đường lối chính trị, Đảng chống khuynh hướng “tả” và khuynh hướng “hữu”. Về mặt tổ chức, Đảng phải có kỷ luật rất nghiêm. Kiên quyết chống những hiện tượng phớt kỷ luật, phớt tổ chức.
Đảng phải giữ vững chế độ dân chủ tập trung. Phải luôn luôn chỉnh đốn tổ chức, loại bỏ những phần tử xấu ra khỏi Đảng. Phải bồi dưỡng, lựa chọn và dùng cán bộ một cách đúng đắn. Xây dựng về tư tưởng, về chính trị, về tổ chức, đó là đường lối xây dựng Đảng. Đó không những là công việc của Đảng và của đảng viên mà cũng là của toàn dân ta. 

Liên kết


Tin mới

Đọc nhiều nhất

LIÊN LẠC