You are here: Home Bộ Môn Khoa Học Xã Hội
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Search

Trường Dự Bị Đại Học TP.HCM

_
 

Bộ môn KHXH

Kế hoạch giảng dạy môn Sử

Email In

 Kế hoạch giảng dạy môn Sử năm học 2017-2018. Xem tại đây

 

Kế hoạch giảng dạy môn Văn

Email In

 Kế hoạch giảng dạy môn Văn năm hc 2017-2018. Xem tại đây

 

Kế hoạch giảng dạy môn Địa lý

Email In

Kế hoạch giảng dạy môn Địa lý năm học 2017-2018. Xem 

 

Bộ môn Khoa học Xã hội

Email In


Năm 1976, cùng với sự ra đời của Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh, Bộ môn Khoa học Xã hội được thành lập và đi vào hoạt động với các môn Văn học, Lịch sử, Địa lý và Ngoại ngữ. Đến năm học 1978-1979, để đáp ứng yêu cầu của hoàn cảnh mới, Nhà trường quyết định thành lập Bộ môn Ngoại ngữ. Từ đó, Bộ môn Khoa học Xã hội còn lại ba môn: Văn học, Lịch sử và Địa lý. 

Đọc thêm...
 

 

Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng I

Loading the video...

Kỷ yếu 40 năm

Tải về Adobe Reader để xem kỷ yếu.

Vdict Module

Tra từ điển:

 

buaxua.vn

HcmPreu Conferencing

Room
Name
Password


Trực tuyến

Hiện có 41 khách Trực tuyến

Tuyển sinh

Brochure

35 năm Trường DBĐH TP.HCM

Loading the video...

Sinh viên chọn ngành

Loading the video...

Tư Tưởng HCM

Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, HN 2002, tập 7, tr.335
Xây dựng Đảng, có ba mặt: tư tưởng, chính trị và tổ chức. Về tư tưởng, nhất định phải học tập lý luận Mác - Lênin. Về đường lối chính trị, Đảng chống khuynh hướng “tả” và khuynh hướng “hữu”. Về mặt tổ chức, Đảng phải có kỷ luật rất nghiêm. Kiên quyết chống những hiện tượng phớt kỷ luật, phớt tổ chức.
Đảng phải giữ vững chế độ dân chủ tập trung. Phải luôn luôn chỉnh đốn tổ chức, loại bỏ những phần tử xấu ra khỏi Đảng. Phải bồi dưỡng, lựa chọn và dùng cán bộ một cách đúng đắn. Xây dựng về tư tưởng, về chính trị, về tổ chức, đó là đường lối xây dựng Đảng. Đó không những là công việc của Đảng và của đảng viên mà cũng là của toàn dân ta. 

Liên kết


Tin mới

Đọc nhiều nhất

LIÊN LẠC