You are here: Home Bộ Môn Ngoại Ngữ
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Search

Trường Dự Bị Đại Học TP.HCM

_
 

Bộ môn Ngoại Ngữ

Bộ môn Ngoại ngữ

Email In

Bộ môn Ngoại ngữ của Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh được hình thành từ khi thành lập trường với tên gọi Nhóm Ngoại ngữ thuộc Bộ môn Khoa học Xã hội.

1979 Ban Ngoại ngữ được thành lập với nhiệm vụ bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ và học sinh các tỉnh phía Nam làm thực tập sinh, nghiên cứu sinh và học đại học ở nước ngoài (chủ yếu là ở Liên Xô và một số nước Đông Âu). Lúc đầu, Nhà trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi một số giáo viên tiếng Nga từ trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội vào giúp đỡ. Dần dần, trong những năm 1980 đội ngũ giáo viên tiếng Nga cơ hữu của Trường đã hình thành và đảm nhận được việc giảng dạy tiếng Nga cho sinh viên đủ trình độ vào học trực tiếp tại các trường đại học của Liên Xô cũ.

Đọc thêm...
 

 

Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng I

Loading the video...

Kỷ yếu 40 năm

Tải về Adobe Reader để xem kỷ yếu.

Vdict Module

Tra từ điển:

 

buaxua.vn

HcmPreu Conferencing

Room
Name
Password


Trực tuyến

Hiện có 60 khách Trực tuyến

Tuyển sinh

Brochure

35 năm Trường DBĐH TP.HCM

Loading the video...

Sinh viên chọn ngành

Loading the video...

Tư Tưởng HCM

Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, HN 2002, tập 7, tr.335
Xây dựng Đảng, có ba mặt: tư tưởng, chính trị và tổ chức. Về tư tưởng, nhất định phải học tập lý luận Mác - Lênin. Về đường lối chính trị, Đảng chống khuynh hướng “tả” và khuynh hướng “hữu”. Về mặt tổ chức, Đảng phải có kỷ luật rất nghiêm. Kiên quyết chống những hiện tượng phớt kỷ luật, phớt tổ chức.
Đảng phải giữ vững chế độ dân chủ tập trung. Phải luôn luôn chỉnh đốn tổ chức, loại bỏ những phần tử xấu ra khỏi Đảng. Phải bồi dưỡng, lựa chọn và dùng cán bộ một cách đúng đắn. Xây dựng về tư tưởng, về chính trị, về tổ chức, đó là đường lối xây dựng Đảng. Đó không những là công việc của Đảng và của đảng viên mà cũng là của toàn dân ta. 

Liên kết


Tin mới

Đọc nhiều nhất

LIÊN LẠC