You are here: Home Bộ Môn Tin Học
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Search

Trường Dự Bị Đại Học TP.HCM

_
 

Bộ môn Tin Học

Bộ môn Tin học

Email In


SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Trên đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mọi quốc gia đều không thể không chú ý đến công nghệ thông tin (CNTT). Từ quan điểm đó, Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh chính thức đưa môn Tin học vào chương trình giảng dạy từ năm học 1994-1995 nhằm củng cố kiến thức CNTT cho học sinh dự bị đại học, đồng thời giúp các em tiếp cận kiến thức CNTT ở bậc đại học trong những năm tiếp theo.

Đọc thêm...
 

Hướng dẫn v/v đăng bài lên trang web Trường

Email In

Để tiện cho việc đăng bài lên trang web của Trường Dự bị đại học TP. HCM và bảo đảm đúng khuôn dạng của bài viết, không làm ảnh hưởng đến bố cục chung của trang web, xin các thành viên Ban Biên tập vui lòng lưu ý thực hiện theo các yêu cầu sau:

1. Đăng nhập vào tài khoản cá nhân đã được cấp.

2. Soạn bài viết thô trên các trình soạn thảo văn bản như Notepad, Notepad++, Atom... Sử dụng bảng mã Tiếng Việt Unicode dựng sẵn UTF-8. Tuyệt đối không sử dụng các trình soạn thảo dạng RTF như Word hoặc Writer để soạn rồi copy bài viết vào trình soạn thảo trực tuyến vì sẽ làm hỏng cấu trúc của trang web.

Đọc thêm...
 

Lịch Trình giảng dạy chi tiết môn Tin học 2017-2018

Email In

LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY MÔN CHI TIẾT MÔN TIN HỌC

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU :

1. Mục đích:

Hệ thống hoá những kiến thức Tin học cơ bản đã được học ở chương trình phổ thông trung học, có chọn lọc và chỉnh sửa cho phù hợp với trình độ, đối tượng lưa học sinh   đồng thời tiếp cận được những kiến thức Tin học đại cương ở các trường đại học.

Tập trung vào các phần kiến thức có thể phát triển khả năng tự học, tư duy sáng tạo, tự tìm các tài liệu học tập, nghiên cứu và vận dụng những kiến thức cơ bản đã học được, phục vụ công việc học tập và cuộc sống.

2.Yêu cầu:

Coi trọng việc ôn tập, củng cố kiến thức cơ bản Tin học, rèn luyện phương pháp tư duy học tập,  kỹ năng thực hành của học sinh.

 

II. CHƯƠNG TRÌNH CHUNG

Chương trình Tin học DBDH gồm 28 tuần thực học, mỗi tuần 3 tiết tổng số tiết 84 tiết, trong đó có 42 tiết lý thuyết, 42 tiết thực hành.

Vui lòng Download tại đây
 

Kế hoạch giảng dạy môn Tin Học năm học 2017-2018

Email In

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN TIN HỌC

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU :

1. Mục đích:

Hệ thống hoá những kiến thức Tin học cơ bản đã được học ở chương trình phổ thông trung học, có chọn lọc và chỉnh sửa cho phù hợp với trình độ, đối tượng lưa học sinh   đồng thời tiếp cận được những kiến thức Tin học đại cương ở các trường đại học.

Tập trung vào các phần kiến thức có thể phát triển khả năng tự học, tư duy sáng tạo, tự tìm các tài liệu học tập, nghiên cứu và vận dụng những kiến thức cơ bản đã học được, phục vụ công việc học tập và cuộc sống.

2.Yêu cầu:

Coi trọng việc ôn tập, củng cố kiến thức cơ bản Tin học, rèn luyện phương pháp tư duy học tập,  kỹ năng thực hành của học sinh.

 

II. CHƯƠNG TRÌNH CHUNG

Chương trình Tin học DBDH gồm 28 tuần thực học, mỗi tuần 3 tiết tổng số tiết 84 tiết, trong đó có 42 tiết lý thuyết, 42 tiết thực hành.

Xin vui lòng Download tại đây
 

 

Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng I

Loading the video...

Kỷ yếu 40 năm

Tải về Adobe Reader để xem kỷ yếu.

Vdict Module

Tra từ điển:

 

buaxua.vn

HcmPreu Conferencing

Room
Name
Password


Trực tuyến

Hiện có 63 khách Trực tuyến

Tuyển sinh

Brochure

35 năm Trường DBĐH TP.HCM

Loading the video...

Sinh viên chọn ngành

Loading the video...

Tư Tưởng HCM

Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, HN 2002, tập 7, tr.335
Xây dựng Đảng, có ba mặt: tư tưởng, chính trị và tổ chức. Về tư tưởng, nhất định phải học tập lý luận Mác - Lênin. Về đường lối chính trị, Đảng chống khuynh hướng “tả” và khuynh hướng “hữu”. Về mặt tổ chức, Đảng phải có kỷ luật rất nghiêm. Kiên quyết chống những hiện tượng phớt kỷ luật, phớt tổ chức.
Đảng phải giữ vững chế độ dân chủ tập trung. Phải luôn luôn chỉnh đốn tổ chức, loại bỏ những phần tử xấu ra khỏi Đảng. Phải bồi dưỡng, lựa chọn và dùng cán bộ một cách đúng đắn. Xây dựng về tư tưởng, về chính trị, về tổ chức, đó là đường lối xây dựng Đảng. Đó không những là công việc của Đảng và của đảng viên mà cũng là của toàn dân ta. 

Liên kết


Tin mới

Đọc nhiều nhất

LIÊN LẠC