You are here: Home Phòng Ban Tổ chức-Hành chính-Chính trị
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Search

Trường Dự Bị Đại Học TP.HCM

_
 

Phòng Tổ chức-Hành chính-Chính trị

Phòng Tổ Chức - Hành Chính - Chính trị

Email In

Phòng Tổ chức – Hành chính – Chính trị được thành lập ngày 01/11/2009 trên cơ sở hợp nhất giữa phòng Tổ chức – Hành chính và phòng Công tác Chính trị trước đây. Vì thế sự hình thành và phát triển của Phòng gắn liền với sự phát triển của 2 phòng, phòng Tổ chức – Hành chính và phòng Công tác Chính trị.

Trải qua chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển, Trường Dự bị đại học TP. HCM đã có nhiều thay đổi về cơ sở vật chất cũng như cơ cấu nhân sự. Cùng với sự thay đổi và phát triển của Nhà trường, phòng Tổ chức – Hành chính và phòng Công tác Chính trị là tiền thân của phòng Tổ chức – Hành chính – Chính trị cũng có nhiều thay đổi về cơ cấu nhân sự, tổ chức, nhằm đáp ứng tốt nhất nhiệm vụ chính trị của Phòng là tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ, tổ chức bộ máy quản lý Nhà trường, công tác bảo vệ trật tự cơ quan, công tác quản lý học sinh - sinh viên theo từng thời kỳ, đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phù hợp với các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Nhà trường.

Đọc thêm...
 

Mẫu khai lý lịch viên chức bổ sung

Email In

Quý thầy cô vui lòng tải mẫu khai lý lịch bổ sung và thực hiện theo như e-mail từ phòng TC-HC-CT.

 

Thông báo đấu thầu căn-tin

Email In

Trường Dự bị đại học TP. HCM sẽ tổ chức đấu thầu căn-tin phục vụ bữa ăn cho học sinh dân tộc nội trú (trưa và chiều, trừ ngày Chủ Nhật) và bán nước giải khát, ăn sáng, ăn tối tại Căn-tin Trường Dự bị đại học TP. HCM.

Đọc thêm...
 

Chương trình công tác HSSV năm học 2012 – 2013

Email In

- Căn cứ hướng dẫn số 5500/BGDĐT-CTHSSV về việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, ngoại khóa và y tế trường học năm học 2012 – 2013
- Căn cứ chương trình công tác năm học 2012 – 2013 của Trường Dự bị đại học TP. HCM
Phòng Tổ chức – Hành chính – Chính trị đề ra chương trình công tác học sinh, sinh viên như sau:

Đọc thêm...
 

 

Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng I

Loading the video...

Kỷ yếu 40 năm

Tải về Adobe Reader để xem kỷ yếu.

Vdict Module

Tra từ điển:

 

buaxua.vn

HcmPreu Conferencing

Room
Name
Password


Trực tuyến

Hiện có 58 khách Trực tuyến

Tuyển sinh

Brochure

35 năm Trường DBĐH TP.HCM

Loading the video...

Sinh viên chọn ngành

Loading the video...

Tư Tưởng HCM

Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, HN 2002, tập 7, tr.335
Xây dựng Đảng, có ba mặt: tư tưởng, chính trị và tổ chức. Về tư tưởng, nhất định phải học tập lý luận Mác - Lênin. Về đường lối chính trị, Đảng chống khuynh hướng “tả” và khuynh hướng “hữu”. Về mặt tổ chức, Đảng phải có kỷ luật rất nghiêm. Kiên quyết chống những hiện tượng phớt kỷ luật, phớt tổ chức.
Đảng phải giữ vững chế độ dân chủ tập trung. Phải luôn luôn chỉnh đốn tổ chức, loại bỏ những phần tử xấu ra khỏi Đảng. Phải bồi dưỡng, lựa chọn và dùng cán bộ một cách đúng đắn. Xây dựng về tư tưởng, về chính trị, về tổ chức, đó là đường lối xây dựng Đảng. Đó không những là công việc của Đảng và của đảng viên mà cũng là của toàn dân ta. 

Liên kết


Tin mới

Đọc nhiều nhất

LIÊN LẠC