You are here: Home Phòng Ban Tổ chức-Hành chính-Chính trị
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Search

Trường Dự Bị Đại Học TP.HCM

_
 

Phòng Tổ chức-Hành chính-Chính trị

Thông báo trúng thầu căn tin

Email In

 Thông báo trúng thầu căn tin . Xin vui lòng xem file đính kèm

 

Thông báo đấu thầu căng tin

Email In

 Trường Dự bị đại học TP.HCM thông báo đấu thầu căng tin. Xin vui lòng nhập vào đây để tải nội dung.

   

Kế hoạch kết thúc năm học 2017-2018

Email In

Kế hoạch kết thúc năm học 2017-2018. Vui long tải tai đây

 

 

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 – 2018

Email In
Thực hiện chương trình công tác năm học 2017 – 2018, Trường Dự bị đại học Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường về “Nâng cao chất lượng giảng dạy và quản lý” vào chiều thứ 6, ngày 25/5/2018, tại phòng họp C03 Trường Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh.
Đọc thêm...
 
Trang 1 / 3

 

Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng I

Loading the video...

Kỷ yếu 40 năm

Tải về Adobe Reader để xem kỷ yếu.

Vdict Module

Tra từ điển:

 

buaxua.vn

HcmPreu Conferencing

Room
Name
Password


Trực tuyến

Hiện có 28 khách Trực tuyến

Tuyển sinh

Brochure

35 năm Trường DBĐH TP.HCM

Loading the video...

Sinh viên chọn ngành

Loading the video...

Tư Tưởng HCM

Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, HN 2002, tập 7, tr.335
Xây dựng Đảng, có ba mặt: tư tưởng, chính trị và tổ chức. Về tư tưởng, nhất định phải học tập lý luận Mác - Lênin. Về đường lối chính trị, Đảng chống khuynh hướng “tả” và khuynh hướng “hữu”. Về mặt tổ chức, Đảng phải có kỷ luật rất nghiêm. Kiên quyết chống những hiện tượng phớt kỷ luật, phớt tổ chức.
Đảng phải giữ vững chế độ dân chủ tập trung. Phải luôn luôn chỉnh đốn tổ chức, loại bỏ những phần tử xấu ra khỏi Đảng. Phải bồi dưỡng, lựa chọn và dùng cán bộ một cách đúng đắn. Xây dựng về tư tưởng, về chính trị, về tổ chức, đó là đường lối xây dựng Đảng. Đó không những là công việc của Đảng và của đảng viên mà cũng là của toàn dân ta. 

Liên kết


Tin mới

Đọc nhiều nhất

LIÊN LẠC