You are here: Home Đoàn Thể Công Đoàn
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Search

Trường Dự Bị Đại Học TP.HCM

_
 

Công Đoàn

LUẬT LAO ĐỘNG 2012

Email In

 Luật lao động 2012 (Xem và tải về tại đây)

 

Luật bảo hiểm xã hội 2014

Email In

 Luật bảo hiểm xã hội 2014 (Xem và tải về     tại đây)

 

Công đoàn Trường Dự bị đại học TP. HCM

Email In

Từ ngày thành lập Trường (6/12/1976) đến nay, Công đoàn Trường Dự bị đại học thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua 15 nhiệm kỳ. Nay là nhiệm kỳ XV (2012 – 2017). Qua chặng đường 40 năm, với biết bao thử thách, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Nhà trường, Công đoàn đã vận động, tập hợp, phát huy trí tuệ của giảng viên, công nhân viên trong việc phát triển tiềm năng lao động giảng dạy, cùng thủ trưởng cơ quan, đơn vị tìm cách sắp xếp hợp lý, giải quyết công ăn, việc làm cho cán bộ - viên chức, đồng thời bảo vệ lợi ích trước mắt và lâu dài của cán bộ - viên chức một cách căn bản và có hiệu quả.

Đọc thêm...
 

Biển đảo Việt Nam - Nguồn cội tự bao giờ

Email In

Hưởng ứng thông báo của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam - Liên đoàn Lao động Thành Phố Hồ Chí Minh "V/v tuyên truyền, vận động xem bộ phim Biển đảo Việt Nam - Nguồn cội tự bao giờ ", BCH Công đoàn Trường Dự bị đại học TP.HCM kính mời toàn thể Công đoàn viên cùng tham gia và xem các tập phim do HTV xây dựng để hưởng ứng phong trào. 

Đọc thêm...
 

Hoạt động Công đoàn giai đoạn 2012-2015

Email In

Một số hình ảnh hoạt động Công đoàn tại Trường Dự bị đại học TP.HCM, giai đoạn 2012-2015.


Loading the video...

Lưu ý: Để xem được video, trình duyệt web cần hỗ trợ Flash hoặc HTML5.

 
Trang 1 / 3

 

Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng I

Loading the video...

Kỷ yếu 40 năm

Tải về Adobe Reader để xem kỷ yếu.

Vdict Module

Tra từ điển:

 

buaxua.vn

HcmPreu Conferencing

Room
Name
Password


Trực tuyến

Hiện có 23 khách Trực tuyến

Tuyển sinh

Brochure

35 năm Trường DBĐH TP.HCM

Loading the video...

Sinh viên chọn ngành

Loading the video...

Tư Tưởng HCM

Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, HN 2002, tập 7, tr.335
Xây dựng Đảng, có ba mặt: tư tưởng, chính trị và tổ chức. Về tư tưởng, nhất định phải học tập lý luận Mác - Lênin. Về đường lối chính trị, Đảng chống khuynh hướng “tả” và khuynh hướng “hữu”. Về mặt tổ chức, Đảng phải có kỷ luật rất nghiêm. Kiên quyết chống những hiện tượng phớt kỷ luật, phớt tổ chức.
Đảng phải giữ vững chế độ dân chủ tập trung. Phải luôn luôn chỉnh đốn tổ chức, loại bỏ những phần tử xấu ra khỏi Đảng. Phải bồi dưỡng, lựa chọn và dùng cán bộ một cách đúng đắn. Xây dựng về tư tưởng, về chính trị, về tổ chức, đó là đường lối xây dựng Đảng. Đó không những là công việc của Đảng và của đảng viên mà cũng là của toàn dân ta. 

Liên kết


Tin mới

Đọc nhiều nhất

LIÊN LẠC