You are here: Home Đoàn Thể Đoàn Thanh Niên
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Search

Trường Dự Bị Đại Học TP.HCM

_
 

Đoàn Thanh Niên

 

THÔNG BÁO LỊCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN 2018 - 2019

Email In

Ban thường vụ đoàn trường thông báo đến các chi đoàn lịch tổ chức đại hội chi đoàn năm học 2018 - 2019. Các đồng chí nhấp vào link bên dưới để xem lịch tổ chức đại hội.

Lịch tổ chức đại hội chi đoàn 2018 - 2019.

   

Hướng dẫn về việc công nhận danh hiệu Học sinh năm tốt

Email In

Nhằm kịp thời phát hiện những đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong công tác đoàn để tuyên dương khen thưởng, tạo động lực phấn đấu cho các bạn trong hoạt động đoàn sau này, Ban Thường vụ đoàn trường căn cứ theo hướng dẫn của Thành đoàn ra hướng dẫn công nhận danh hiệu "Học sinh năm tốt"

Tải hướng dẫn tại đây.

 
Trang 1 / 3

 

Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng I

Loading the video...

Kỷ yếu 40 năm

Tải về Adobe Reader để xem kỷ yếu.

Vdict Module

Tra từ điển:

 

buaxua.vn

HcmPreu Conferencing

Room
Name
Password


Trực tuyến

Hiện có 37 khách Trực tuyến

Tuyển sinh

Brochure

35 năm Trường DBĐH TP.HCM

Loading the video...

Sinh viên chọn ngành

Loading the video...

Tư Tưởng HCM

Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, HN 2002, tập 7, tr.335
Xây dựng Đảng, có ba mặt: tư tưởng, chính trị và tổ chức. Về tư tưởng, nhất định phải học tập lý luận Mác - Lênin. Về đường lối chính trị, Đảng chống khuynh hướng “tả” và khuynh hướng “hữu”. Về mặt tổ chức, Đảng phải có kỷ luật rất nghiêm. Kiên quyết chống những hiện tượng phớt kỷ luật, phớt tổ chức.
Đảng phải giữ vững chế độ dân chủ tập trung. Phải luôn luôn chỉnh đốn tổ chức, loại bỏ những phần tử xấu ra khỏi Đảng. Phải bồi dưỡng, lựa chọn và dùng cán bộ một cách đúng đắn. Xây dựng về tư tưởng, về chính trị, về tổ chức, đó là đường lối xây dựng Đảng. Đó không những là công việc của Đảng và của đảng viên mà cũng là của toàn dân ta. 

Liên kết


Tin mới

Đọc nhiều nhất

LIÊN LẠC