You are here: Home Đoàn Thể
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Search

Trường Dự Bị Đại Học TP.HCM

_
 

Đoàn thể

Công đoàn Trường

Email In

Từ ngày thành lập Trường, Công đoàn Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh đã trải qua 10 nhiệm kỳ, hiện nay là nhiệm kỳ 10 (2000-2002). Chặng đường 25 năm, với biết bao thử thách, dưới sự lãnh đạo của Cấp ủy Nhà trường, Công đoàn đã thực hiện được vai trò trọng tâm là đại diện và bảo vệ lợi ích cho CB-CC. Công đoàn vận động, tập hợp, phát huy trí tuệ của Giáo viên, Công nhân viên trong việc phát triển tiềm năng lao động giảng dạy, cùng Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tìm cách sắp xếp hợp lý, giải quyết công ăn việc làm cho CB-CC, đồng thời bảo vệ lợi ích trước mắt và lâu dài của CB-CC một cách căn bản và có hiệu quả.

Đọc thêm...
 
Trang 4 / 4

 

Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng I

Loading the video...

Kỷ yếu 40 năm

Tải về Adobe Reader để xem kỷ yếu.

Vdict Module

Tra từ điển:

 

buaxua.vn

HcmPreu Conferencing

Room
Name
Password


Trực tuyến

Hiện có 26 khách Trực tuyến

Tuyển sinh

Brochure

35 năm Trường DBĐH TP.HCM

Loading the video...

Sinh viên chọn ngành

Loading the video...

Tư Tưởng HCM

Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, HN 2002, tập 7, tr.335
Xây dựng Đảng, có ba mặt: tư tưởng, chính trị và tổ chức. Về tư tưởng, nhất định phải học tập lý luận Mác - Lênin. Về đường lối chính trị, Đảng chống khuynh hướng “tả” và khuynh hướng “hữu”. Về mặt tổ chức, Đảng phải có kỷ luật rất nghiêm. Kiên quyết chống những hiện tượng phớt kỷ luật, phớt tổ chức.
Đảng phải giữ vững chế độ dân chủ tập trung. Phải luôn luôn chỉnh đốn tổ chức, loại bỏ những phần tử xấu ra khỏi Đảng. Phải bồi dưỡng, lựa chọn và dùng cán bộ một cách đúng đắn. Xây dựng về tư tưởng, về chính trị, về tổ chức, đó là đường lối xây dựng Đảng. Đó không những là công việc của Đảng và của đảng viên mà cũng là của toàn dân ta. 

Liên kết


Tin mới

Đọc nhiều nhất

LIÊN LẠC