You are here: Home Bộ Môn
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Search

Trường Dự Bị Đại Học TP.HCM

_
 

Bộ môn

Bộ môn Tin học

Email In


SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Trên đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mọi quốc gia đều không thể không chú ý đến công nghệ thông tin (CNTT). Từ quan điểm đó, Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh chính thức đưa môn Tin học vào chương trình giảng dạy từ năm học 1994-1995 nhằm củng cố kiến thức CNTT cho học sinh dự bị đại học, đồng thời giúp các em tiếp cận kiến thức CNTT ở bậc đại học trong những năm tiếp theo.

Đọc thêm...
 

Bộ môn Ngoại ngữ

Email In

Bộ môn Ngoại ngữ của Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh được hình thành từ khi thành lập trường với tên gọi Nhóm Ngoại ngữ thuộc Bộ môn Khoa học Xã hội.

1979 Ban Ngoại ngữ được thành lập với nhiệm vụ bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ và học sinh các tỉnh phía Nam làm thực tập sinh, nghiên cứu sinh và học đại học ở nước ngoài (chủ yếu là ở Liên Xô và một số nước Đông Âu). Lúc đầu, Nhà trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi một số giáo viên tiếng Nga từ trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội vào giúp đỡ. Dần dần, trong những năm 1980 đội ngũ giáo viên tiếng Nga cơ hữu của Trường đã hình thành và đảm nhận được việc giảng dạy tiếng Nga cho sinh viên đủ trình độ vào học trực tiếp tại các trường đại học của Liên Xô cũ.

Đọc thêm...
 

Bộ môn Khoa học Xã hội

Email In


Năm 1976, cùng với sự ra đời của Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh, Bộ môn Khoa học Xã hội được thành lập và đi vào hoạt động với các môn Văn học, Lịch sử, Địa lý và Ngoại ngữ. Đến năm học 1978-1979, để đáp ứng yêu cầu của hoàn cảnh mới, Nhà trường quyết định thành lập Bộ môn Ngoại ngữ. Từ đó, Bộ môn Khoa học Xã hội còn lại ba môn: Văn học, Lịch sử và Địa lý. 

Đọc thêm...
 

Bộ môn Sinh học

Email In


Trong 40 năm qua, Bộ môn Sinh học luôn là một bộ phận không thể tách rời của Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh. Phương châm hoạt động mỗi thành viên trong Bộ môn là đoàn kết, không ngừng rèn luyện đạo đức nhà giáo, nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, nhằm cống hiến công sức cho sự nghiệp trồng người, đặc biệt là giáo dục con em của các gia đình thuộc diện chính sách ưu tiên của Nhà nước.

Đọc thêm...
 

Bộ môn Hoá học

Email In

Bộ môn Hoá học của Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh nguyên là Bộ môn Hoá học của Viện Đại học Cộng đồng Tiền Giang, được thành lập trước khi có quyết định thành lập Trường Dự bị đại học Tiền Giang (ngày 06/12/1976) của Thủ tướng Chính phủ.

Đọc thêm...
 

 

Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng I

Loading the video...

Kỷ yếu 40 năm

Tải về Adobe Reader để xem kỷ yếu.

Vdict Module

Tra từ điển:

 

buaxua.vn

HcmPreu Conferencing

Room
Name
Password


Trực tuyến

Hiện có 28 khách Trực tuyến

Tuyển sinh

Brochure

35 năm Trường DBĐH TP.HCM

Loading the video...

Sinh viên chọn ngành

Loading the video...

Tư Tưởng HCM

Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, HN 2002, tập 7, tr.335
Xây dựng Đảng, có ba mặt: tư tưởng, chính trị và tổ chức. Về tư tưởng, nhất định phải học tập lý luận Mác - Lênin. Về đường lối chính trị, Đảng chống khuynh hướng “tả” và khuynh hướng “hữu”. Về mặt tổ chức, Đảng phải có kỷ luật rất nghiêm. Kiên quyết chống những hiện tượng phớt kỷ luật, phớt tổ chức.
Đảng phải giữ vững chế độ dân chủ tập trung. Phải luôn luôn chỉnh đốn tổ chức, loại bỏ những phần tử xấu ra khỏi Đảng. Phải bồi dưỡng, lựa chọn và dùng cán bộ một cách đúng đắn. Xây dựng về tư tưởng, về chính trị, về tổ chức, đó là đường lối xây dựng Đảng. Đó không những là công việc của Đảng và của đảng viên mà cũng là của toàn dân ta. 

Liên kết


Tin mới

Đọc nhiều nhất

LIÊN LẠC