You are here: Home Bộ Môn
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Search

Trường Dự Bị Đại Học TP.HCM

_
 

Bộ môn

Bộ môn Hoá học

Email In

Bộ môn Hoá học của Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh nguyên là Bộ môn Hoá học của Viện Đại học Cộng đồng Tiền Giang, được thành lập trước khi có quyết định thành lập Trường Dự bị đại học Tiền Giang (ngày 06/12/1976) của Thủ tướng Chính phủ.

Đọc thêm...
 

Đáp án đề minh họa môn Hóa kỳ thi THPT QG năm 2017

Email In

Đáp án đề thi minh họa môn Hóa cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017.

Đáp án thu gọn

 

Đáp án đề thi môn Hóa THPT Quốc gia năm 2016 - đề 136

Email In

Đáp án đề thi môn Hóa THPT Quốc gia năm 2016 - Mã đề 136.

 
Trang 4 / 4

 

Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng I

Loading the video...

Kỷ yếu 40 năm

Tải về Adobe Reader để xem kỷ yếu.

Vdict Module

Tra từ điển:

 

buaxua.vn

HcmPreu Conferencing

Room
Name
Password


Trực tuyến

Hiện có 108 khách Trực tuyến

Tuyển sinh

Brochure

35 năm Trường DBĐH TP.HCM

Loading the video...

Sinh viên chọn ngành

Loading the video...

Tư Tưởng HCM

Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, HN 2002, tập 7, tr.335
Xây dựng Đảng, có ba mặt: tư tưởng, chính trị và tổ chức. Về tư tưởng, nhất định phải học tập lý luận Mác - Lênin. Về đường lối chính trị, Đảng chống khuynh hướng “tả” và khuynh hướng “hữu”. Về mặt tổ chức, Đảng phải có kỷ luật rất nghiêm. Kiên quyết chống những hiện tượng phớt kỷ luật, phớt tổ chức.
Đảng phải giữ vững chế độ dân chủ tập trung. Phải luôn luôn chỉnh đốn tổ chức, loại bỏ những phần tử xấu ra khỏi Đảng. Phải bồi dưỡng, lựa chọn và dùng cán bộ một cách đúng đắn. Xây dựng về tư tưởng, về chính trị, về tổ chức, đó là đường lối xây dựng Đảng. Đó không những là công việc của Đảng và của đảng viên mà cũng là của toàn dân ta. 

Liên kết


Tin mới

Đọc nhiều nhất

LIÊN LẠC