Thể lệ cuộc thi viết về chủ đề "Quyển sách tôi yêu"

In

Nhằm thúc đẩy lòng yêu sách và tạo điều kiện cho những người yêu sách đến với cuộc thi: Quyển sách tôi yêu nhân ngày “Sách và bản quyền thế giới” 23/4/2013 do Chi hội Thư viện Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

I. Đối tượng:

Dành cho tất cả mọi đối tượng, không phân biệt trình độ, lứa tuổi đếu có quyền tham gia cuộc thi

 

II. Bài dự thi:

1. Về nội dung:

2. Về hình thức:

3. Nơi nhận bài dự thi :

4. Thời gian nhận bài và trao giải:


Ghi chú: Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về nội dung cung cấp từ bài dự thi của thí sinh nếu gặp bất kỳ sự khiếu kiện nào của cá nhân hoặc tập thể. Những bài đoạt giải sẽ được đăng tải, in ấn tùy thuộc vào mục đích chung của ban tổ chức để quảng bá về cuộc thi.


5. Giải thưởng :

BAN TỔ CHỨC