HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2023 – 2024

Một năm học nữa lại kết thúc, đây cũng là lúc Nhà trường điểm lại những kết quả đạt được trong năm học vừa qua. Năm học có ý nghĩa vô cùng quan trọng – là năm học “Tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”. Đồng thời, biểu dương những cá nhân, tập thể tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và rút ra những hạn chế còn tồn tại để có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác trong năm học mới.

Sáng ngày 19/6/2024, Nhà trường tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2023– 2024 với sự tham gia của đầy đủ viên chức và người lao động. Chủ trì Hội nghị có Th.S Lê Hữu Thức – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng và Th.S Nguyễn Thị Hiền – Chủ tịch Công đoàn Trường. Trong Hội nghị, các trưởng phòng, tổ trưởng Thanh tra nhân dân, Phó Bí thư Đoàn trường và Chủ tịch Công đoàn lần lượt báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị và nêu các đề xuất, kiến nghị với Nhà trường.

ThS. Lê Hữu Thức đại diện Ban Giám hiệu trả lời các kiến nghị của các đơn vị và đánh giá cao tinh thần làm việc trách nhiệm của toàn thể viên chức và người lao động trong năm học qua. Các đơn vị đã có nhiều đóng góp và chủ động, tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Hội nghị tổng kết năm học cũng đã tuyên dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể đạt thành tích cao trong năm học. Trong số 63 viên chức, người lao động Trường có 49 viên chức  Hoàn thành tốt nhiệm vụ, 11 viên chức Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đề nghị Ủy ban Dân tộc đánh giá Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 01 viên chức, đánh giá Hoàn thành tốt nhiệm vụ 02 viên chức và công nhận Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 01 viên chức. Có 06 viên chức đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Khen thưởng cá nhân, tập thể đơn vị đạt thành tích trong năm học 2023 – 2024

Ban chấp hành Công đoàn tổng kết hoạt động năm học, khen thưởng các cá nhân, tập thể tích cực, tiêu biểu và kết hợp tổ chức sinh nhật cho công đoàn viên.

Nhà trường sẽ phát huy những thành tích đã đạt được và tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2024 – 2025.

Bài viết: Nguyễn Đắc Khánh Duy

Đưa tin: Phạm Minh Long

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.