Hội thảo khoa học năm học 2023 – 2024 “Ứng dụng công nghệ thông tin và AI trong giảng dạy và quản lý”

Ngày 12/6/2024, tại phòng C04, Trường Dự bị Đại học TP. HCM đã tổ chức Hội thảo khoa học năm học 2023 –2024 với chủ đề Ứng dụng công nghệ thông tin và AI trong giảng dạy và quản lý“.

Hội thảo có sự tham dự của Ban Giám hiệu nhà trường cùng toàn thể viên chức, người lao động.

Hình 1: Toàn thể viên chức, người lao động tham dự Hội thảo

Mở đầu chương trình, ThS. Nguyễn Thị Minh Thư – Phó Hiệu trưởng nhà trường báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm của viên chức, người lao động. Năm học 2023 – 2024, nhà trường công nhận 02 đề tài cấp trường và 42 đề tài cấp đơn vị với sự tham gia của 54 viên chức, người lao động.

Hình 2: ThS. Nguyễn Thị Minh Thư – Phó Hiệu trưởng trình bày báo cáo

Hội thảo đã được lắng nghe, chia sẻ và trao đổi với 04 thầy cô trình bày các tham luận, báo cáo nghiên cứu trong năm học có những nội dung mang tính thực tiễn cao, có thể áp dụng hiệu quả vào đổi mới phương pháp giảng dạy, quản lý trong hoạt động của nhà trường.

Hình 3: ThS. Lê Hữu Thức – Hiệu trưởng nhà trường trình bày tham luận “Giới thiệu Gemini AI và Copilot AI. Ứng dụng hỗ trợ giảng dạy và quản lý”

Hình 4: ThS. Trần Thị Thu Thủy – Giáo viên Bộ môn Tin học báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Khảo sát thực trạng kỹ năng làm việc nhóm của học sinh tại Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh”

Hình 5: ThS. Nguyễn Hà Như Mai – Giáo viên Bộ môn Sinh học báo cáo đề tài “Sử dụng Quizziz thiết kế bộ câu hỏi ôn tập kiến thức phần tiến hóa cho học sinh khối B”

Hình 6: ThS. Nguyễn Kim Tuấn – Trưởng Bộ môn Tin học báo cáo đề tài “Xây dựng hệ thống LMS (Learning Management System) Trường Dự bị đại học TP. HCM  Phân hệ Quản lý – Phân bổ tài nguyên – Hoạt động học tập”

Hội thảo khoa học được nhà trường tổ chức định kỳ vào cuối năm học để viên chức, người lao động cùng nhìn lại kết quả đã thực hiện; triển khai các đề tài, sáng kiến có tính ứng dụng cao, tạo diễn đàn để viên chức, người lao động chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của Nhà trường.

Bài viết: Nguyễn Đắc Khánh Duy

Đưa tin: Phạm Minh Long

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.