Tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu Trường Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh” năm học 2023 – 2024

Sáng ngày 20/11/2023, nhân dịp Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2023), Kỷ niệm 47 năm ngày thành lập trường Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh (6/12/1976 – 6/12/2023), Đoàn trường đã tuyên dương 3 gương Nhà giáo trẻ tiêu biểu Trường Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh năm học 2022 – 2023.

Những nhà giáo trẻ được tuyên dương hôm nay bên cạnh thành tích xuất sắc về chuyên môn, tấm gương sáng về đạo đức và cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, mỗi thầy cô giáo đều có những sáng kiến nổi bật trong quá trình giảng dạy, nghiên cứu khoa học cũng như ứng dụng phương pháp mới mang lại hiệu quả tốt cho học sinh, sinh viên. Đồng thời, xung kích trong nhiều hoạt động của Nhà trường nói chung và Đoàn trường nói riêng.

Tin bài: Nguyễn Văn Toàn

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.