Thông báo quyên góp

BCH Công đoàn xin thông báo đến các công đoàn viênV/v quyên góp vật dụng và quần áo cũ cho những người có hoàn cảnh khó khăn tại chợ phiên “cùng mua sắm, cùng chia sẽ” theo thông báo số 06/TB-CĐ của Công đoàn Trường với nội dung như sau: “Cùng mua sắm, cùng chia sẻ” là chủ đề của chợ phiên được tổ chức trong 2 ngày 12 và 13-01-2013  tại Cung văn hóa Lao động TP.HCM( 5B Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, TP.HCM ).Đặc biệt, chợ phiên cũng là nơi để những người tham gia có cơ…

Đọc tiếp