Hội thảo công tác quản lý học sinh và giáo viên chủ nhiệm

Tiếp nối những hoạt động chuẩn bị năm học mới 2019 – 2020, nhằm nâng cao công tác quản lý học sinh và công tác giáo viên chủ nhiệm; Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo đã phối hợp với Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên tổ chức Hội thảo Công tác quản lý học sinh và công tác giáo viên chủ nhiệm vào chiều ngày 17/9/2019. Chủ trì Hội thảo là Thạc sĩ Lê Hữu Thức, Hiệu trưởng Nhà trường và Thạc sĩ Nguyễn Thị Minh Thư, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, cùng sự…

Đọc tiếp

Các văn bản liên quan đến công tác học sinh – sinh viên

Để thuận tiện cho việc tra cứu các văn bản liên quan đến công tác học sinh – sinh viên của trường Dự bị đại học TP. HCM, Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên thông tin đến quý thầy/cô cùng toàn thể các bạn học sinh dự bị các văn bản sau: Nội quy học tập. Quy chế rèn luyện. Nội quy KTX. Phụ lục xử lí vi phạm nội quy KTX. Quy định về công tác GVCN. Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên cũng cung cấp thêm các mẫu đơn liên quan đến công tác…

Đọc tiếp

Kế hoạch chi tiết công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2019 – 2020

Căn cứ Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2019 – 2020 và Chương trình năm học 2019 – 2020 của Ban Giám hiệu Nhà Trường, Ban Thường vụ Đoàn Trường ban hành Kế hoạch chi tiết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2019 – 2020 (Kế hoạch 97-KH/ĐTN).

Đọc tiếp

Chương trình công tác Đoàn và Phong trào thanh niên năm học 2019 – 2020

Năm học 2019 – 2020 là năm tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022; là năm tiến hành Đại hội Đoàn Trường nhiệm kỳ 2019 – 2022. Trên cơ sở Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực ĐH-CĐ-TCCN năm học 2019 – 2020,  nhận xét của Ban thường vụ Thành đoàn năm học 2018 – 2019, Chương trình công tác của Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh, Ban Thường…

Đọc tiếp