Phòng Tài vụ

Phòng Tài vụ

Vào năm 1976, cùng với sự thành lập Trường Dự bị Đại học Tiền Giang, Phòng Tài vụ cũng được hình thành trong hệ thống các phòng, ban của Trường. Lúc này, Trường có 02 cơ sở: cơ sở I tại TP. HCM và cơ sở II tại tỉnh Tiền Giang. Đến năm 1982, Trường Dự bị Đại học Tiền Giang được chính thức đổi tên thành Trường Dự bị đại học Thành phố Hồ Chí Minh và đặt tại 91 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

Trong những năm đầu, do phải phục vụ số lượng Giáo viên, Cán bộ – Công nhân viên và học sinh đông nên biên chế phòng lên đến 11 người (ở 02 cơ sở). Qua 45 năm hoạt động, Trường đã có nhiều thay đổi và phòng Tài vụ cũng thay đổi theo. Hiện nay, phòng Tài vụ chỉ có 03 người, đều có trình độ đại học, cụ thể như sau:

  • Bà Huỳnh Thị Thanh Thủy – Trưởng phòng, Kế toán trưởng.
  • Bà Nguyễn Thị Ngọc Hồng – Thủ quỹ.
  • Bà Thạch Thị Tu La – Kế toán.
Bà Huỳnh Thị Thanh Thủy – Trưởng phòng

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Phòng Tài vụ có chức năng giúp Hiệu trưởng quản lý về công tác tài chính kế toán, toàn bộ tài sản, vốn trong và ngoài ngân sách theo đúng chế độ, quy định kế toán.

Thực hiện quản lý thống nhất các khoản tài chính. Lập Kế hoạch công tác năm và dự toán thu, chi hàng năm của Trường theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.

Tổ chức thực hiện thu và chi các khoản trong và ngoài kinh phí được cấp. Lập quyết toán hàng năm theo quy định chế độ kế toán tài chính Nhà nước. Công khai tài chính theo quy định hiện hành.

Tổ chức kiểm tra việc chi tiêu các khoản tiền vốn; phối hợp kiểm kê, đánh giá tài sản thiết bị định kỳ theo quy định.

Theo dõi và thực hiện điều khoản kinh phí trong các hợp đồng đào tạo.

Bảo quản, lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

Nguồn tài chính  của Trường gồm Ngân sách Nhà nước cấp: kinh phí tự chủ, kinh phí không tự chủ và Nguồn thu khác từ các hoạt động giảng dạy Tiếng Việt, hệ 30a, luyện thi đại học, bồi dưỡng văn hóa, liên kết đào tạo với các Trường Đại học, Cao đẳng và thu từ hoạt động dịch vụ khác. Trong quá trình công tác, Phòng Tài vụ luôn đảm bảo chế độ thu – chi, thanh quyết toán đầy đủ, đúng chế độ, đúng thời hạn, không làm thất thoát tài sản hoặc thâm hụt ngân quỹ của Trường.

Phòng Tài vụ luôn giữ được truyền thống đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp trong công việc cũng như trong cuộc sống. Viên chức phòng Tài vụ có năng lực chuyên môn, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của trường trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Ngoài thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, viên chức phòng Tài vụ tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, cải tiến phương pháp làm việc nhằm nâng cao kết quả công tác, góp phần cải cách thủ tục hành chính.

Trong quá trình công tác, phòng Tài vụ luôn được Trường công nhận là Tập thể lao động tiên tiến cuối mỗi năm học. Trong các năm học 2011 – 2012, 2012 – 2013, 2013 – 2014 phòng Tài vụ đều có từ 01 đến 02 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.  Năm học 2012 – 2013 và 2013 – 2014, phòng Tài vụ được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo tặng Giấy khen Tập thể lao động xuất sắc. Đặc biệt, phòng Tài vụ còn được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2011, 2014, 2016; Bằng khen của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh năm 2011; Bằng khen của Ủy ban Dân tộc năm 2016.

Chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Trường, tập thể viên chức phòng Tài vụ quyết tâm phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng nâng cao hiệu quả công tác, chất lượng phục vụ, góp phần vào sự phát triển chung của Trường.

Viên chức phòng Tài vụ.

CÁN BỘ – VIÊN CHỨC CỦA PHÒNG TÀI VỤ QUA CÁC THỜI KỲ

Nguyễn Thị Bính • Nguyễn Văn Đông • Phạm Thị Hiền  • Trần Tất Hùng • Nguyễn Ngọc Lang • Phan Hồng Lê • Phùng Thị Ngọc Lệ • Nguyễn Ngọc Long • Phan Hồng Mai • Nguyễn Đình Phúc • Võ Anh Phượng • Lê Thị Sen • Dương Thị Thật • Trần Văn Thông • Đặng Thị Thủ • Huỳnh Thị Thanh Thủy • Nguyễn Thị Trúc Linh • Nguyễn Thị Ngọc Yến • Nguyễn Thị Ngọc Hồng • Nguyễn Thị Lê • Thạch Thị Tu La.

PHÒNG TÀI VỤ

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.