CÔNG BỐ BIỂU TRƯNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ XXI, NHIỆM KỲ 2024 – 2027

Hướng tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2027 , Ban Thường vụ Đoàn trường công bố biểu trưng của Đại hội với tinh thần “Tuổi trẻ Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh: Kiên định – Đoàn kết – Phát triển” Tin bài: Nguyễn Văn Toàn

Đọc tiếp