Sử dụng thư viện sách số Calibre tại Trường DBĐH TP. HCM

Thứ sáu, 11 Tháng 4 2014 22:11 Nhằm giúp bạn đọc được thuận tiện khi sử dụng thư viện Trường Dự bị đại học TP. HCM, bạn đọc cần biết một số vấn đề sau đây: ● Chỉ đăng nhập máy tính tại Thư viện dùng cho mục đích học tập, thời gian truy cập tối đa 2 giờ: Mạng cục bộ: Username: THUVIEN Password: THUVIEN WiFi: Accesspoint: libgroup Password: thuvientruongdbdh ● Dịch vụ thư viện số Calibre (Calibre E-book Management): Địa chỉ truy cập từ trình duyệt web cục bộ: http://192.168.8.55:8080 Username: calibre Password: calibre ● Các số phân…

Đọc tiếp