Sơ kết học kỳ 1 năm học 2021-2022 – Khối Viên chức, người lao động

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, vào lúc 14 giờ, ngày 07/3/2022, Trường Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Sơ kết học kỳ I, năm học 2021 – 2022 khối viên chức – người lao động bằng hình thức trực tuyến qua ứng dụng Google Meet. Chương trình với sự tham dự đầy đủ của toàn thể viên chức – người lao động của Trường dưới sự điều hành của Thầy Lê Hữu Thức – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng và Cô Nguyễn Thị Thanh Hải – Chủ tịch Công đoàn…

Đọc tiếp

Tổng kết công tác xây dựng Đảng 2021, triển khai nhiệm vụ 2022

Ngày 25/02/2022, Đảng ủy Trường Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm  2022.  Hội nghị đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng năm 2021, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ  năm 2022; báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Tuyên dương, khen thưởng tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong đợt đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2021. Trong năm 2021 mặc dù…

Đọc tiếp