Chi bộ 3

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Chi bộ 3 tiền thân là Chi bộ Văn phòng là một trong ba chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Dự bị đại học Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập theo Quyết định số 18/TC-ĐU ngày 04 tháng 9 năm 2008.

Đại hội Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ I (2008 – 2010) tổ chức ngày 20 tháng 9 năm 2008 với số lượng đảng viên là 10 đồng chí. Đại hội đã bầu ra Chi ủy gồm các đồng chí:

 • Đ/c Nguyễn Thanh Long – Bí thư Chi bộ
 • Đ/c Đỗ Ngọc Văn – Phó bí thư Chi bộ
 • Đ/c Trần Văn Thông – Chi ủy viên.

Đại hội Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ II (2010 – 2012) tổ chức ngày 21 tháng 4 năm 2010 với số lượng đảng viên là 13 đồng chí. Đại hội đã bầu ra Chi ủy gồm các đồng chí:

 • Đ/c Nguyễn Thanh Long – Bí thư Chi bộ
 • Đ/c Phạm Ngọc Miên – Phó bí thư Chi bộ
 • Đ/c Trần Văn Thông – Chi ủy viên

Đại hội Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ III (2012 – 2015) tổ chức ngày 06 tháng 10 năm 2012 với số lượng đảng viên là 13 đồng chí. Đại hội đã bầu ra Chi ủy gồm các đồng chí:

 • Đ/c Phạm Ngọc Miên – Bí thư Chi bộ
 • Đ/c Huỳnh Thị Thanh Thủy – Phó bí thư Chi bộ
 • Đ/c Bùi Thanh Xuân – Chi ủy viên.

Vào tháng 02/2015, chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ đã cơ cấu lại tổ chức, và chi bộ 3 ra đời (tiền thân là Chi bộ Văn phòng) theo Quyết định số 08/QĐ-ĐU ngày 03 tháng 2 năm 2015.

Đại hội Chi bộ 3 nhiệm kỳ IV (2015 – 2017)  tổ chức ngày 25 tháng 04 năm 2015 với số lượng đảng viên là 10 đồng chí, đã bầu ra 03 đồng chí chi ủy với các chức danh sau:

 • Đ/c Huỳnh Thị Thanh Thủy – Bí thư Chi bộ
 • Đ/c Lê Minh Hoàng – Phó bí thư Chi bộ
 • Đ/c Bùi Thanh Xuân – Chi ủy viên

Đại hội Chi bộ 3 nhiệm kỳ V (2017 – 2020) tổ chức ngày 03 tháng 6 năm 2017 đã bầu ra 03 đồng chí chi ủy với các chức danh sau:

 • Đ/c Huỳnh Thị Thanh Thủy – Bí thư
 • Đ/c Bùi Thanh Xuân – Phó Bí thư
 • Đ/c Nguyễn Anh Tuấn – Chi ủy viên

Đại hội Chi bộ 3 nhiệm kỳ VI (2020 – 2022) tổ chức ngày 26 tháng 2 năm 2020 đã bầu các đồng chí lãnh đạo Chi bộ như sau:

 • Đ/c Huỳnh Thị Thanh Thủy – Bí thư
 • Đ/c Bùi Thanh Xuân – Phó Bí thư

Hiện nay, Chi bộ 3 có 08 đảng viên là viên chức thuộc 03 đơn vị do Chi bộ Quản lý là Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên, Phòng Quản trị – Thiêt bị và Phòng Tài vụ.

Đảng viên chi bộ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua những buổi thảo luận chuyên đề về những mẫu chuyện, tài liệu về Bác rất sôi nổi. Từ đó góp phần tạo sự tích cực trong nhận thức cũng như ý thức rèn luyện, tu dưỡng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của đảng viên trong chi bộ. Chi bộ chỉ đạo các đảng viên đẩy mạnh các đề tài sáng kiến kinh nghiệm, cải cách hành chánh, ứng dụng công nghệ công tin để tăng hiệu quả công tác và nâng cao chất lượng phục vụ; bước đầu có những kết quả tích cực, một số đề tài nghiên cứu đã được Hội đồng khoa học Nhà trường nghiệm thu và có ứng dụng hiệu quả trong thực tế.

Đảng viên Chi bộ thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên; gương mẫu trong công tác và sinh hoạt.

Trong thời gian sắp tới, toàn thể đảng viên trong Chi bộ quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và luôn đoàn kết, thống nhất trong mọi hoạt động, góp phần xây dựng Đảng bộ Trường Dự bị đại học Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh và phát triển.

Các đảng viên đã hoặc đang tham gia sinh hoạt trong chi bộ:

Lê Minh Hoàng ● Trần Tất Hùng ● Đoàn Thị Phương Huyền ● Lê Thị Ngọc Liên ● Nguyễn Thanh Long ● Phạm Ngọc Miên ● Nguyễn Thị Thanh Nga ● Lê Bích Ngọc● Trần Minh Tâm ● Trần Văn Thông ● Vũ Đình Thực ● Huỳnh Thị Thanh Thủy ● Phạm Văn Trung ● Đỗ Ngọc Văn ● Bùi Thanh Xuân ● Nguyễn Anh Tuấn ● Lê Hữu Thức ● Lê Thị Tuyết Nhung ● Nguyễn Thị Thanh Hải ● Nguyễn Thế Trường ● Lê Hồng Văn.

CHI BỘ 3

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.