Tổng quan

Trường Dự Bị Đại Học TP. Hồ Chí Minh

Trước ngày 30/4/1975, tiền thân của Trường Dự bị Đại học TP.HCM là Viện Đại học Cộng đồng Tiền Giang (được thành lập tháng 8/1971, bắt đầu chiêu sinh đào tạo từ năm học 1973-1974). Sau ngày miền Nam được hoàn toàn giải phóng, Hội đồng Chính phủ có Quyết định số 240/CP ngày 06/12/1976 chuyển Viện Đại học TIền Giang thành Trường Dự bị Đại học Tiền Giang với cơ sở I ở TP.HCM và cơ sở II tại Tiền Giang.

Ngày 08/4/1982, Bộ trưởng Bộ Đại học và THCN có quyết định số 322/QĐ-KHTV, đổi tên Trường Dự bị Đại học Tiền Giang thành Trường Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh, đặt cơ sở tại số 91 Nguyễn Chí Thanh – Q.5, TP.HCM đến ngày nay.

TRƯỜNG DBĐH TP.HCM

Ngoài ra, trường còn tích cực chủ động mở thêm các loại hình đào tạo khác góp phần xã hội hóa giáo dục, nâng cao dân trí, tạo nguồn tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng, tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển của thành phố và khu vực.

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự ủng hộ của nhân dân; sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Giáo Dục và Đào tạo, của Đảng ủy khối các trường Đại học – Cao Đẳng – THCN, sự ủng hộ và giúp đỡ tận tình của chính quyền các cấp ở TP.HCM, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, các địa phương, các đơn vị bạn, Trường Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh đã trải qua chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển.

Quá trình đó có thể chia thành 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1 từ năm 1976 – 1986: sau ngày miền Nam giải phóng, đầu năm 1976, Bộ Đại học và THCN giao nhiệm vụ cho trường tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ đào tạo số sinh viên của Viện ĐH Cộng đồng Tiền Giang, đồng thời mở hệ Dự bị Đại học Khóa 1 cho 1.490 học viên, trong đó có hơn 80% là bộ đội phục viên, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho họ trong 4 tháng, sau đó thi vào đại học và đã đậu được 995 người.

Từ khóa 2 (1976 – 1977) trở đi, vượt qua nhiều khó khăn ban đầu, Nhà trường tiếp tục giảng dạy mỗi khóa trên dưới 2.000 học viên và từ năm 1977 – 1978 là khóa đầu tiên có 150 sinh viên học ngoại ngữ được tuyển chọn đi du học ở Liên Xô.

Đến năm 1982 Trường mang tên Trường Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh và chuyển giao cơ sở II ở Mỹ Tho cho Trường ĐH Cần Thơ.

Giai đoạn 2 từ năm 1986 – 1990: Đảng và Nhà nước thực hiện đường lối đổi mới về kinh tế – xã hội, ngành giáo dục cũng đổi mới công tác tuyển sinh: đối tượng tuyển sinh thuộc diện chính sách thu hẹp, hằng năm hệ Dự bị Đại học chính quy chỉ còn từ 110 – 180 HS, hệ ngoại ngữ vẫn ổn định từ 300 – 400 SV/năm.

Giai đoạn 3 từ năm 1991 đến nay: Từ năm 1990 – 1991, nhà trường tập trung làm nhiệm vụ trọng tâm là đào tạo học sinh Dự bị Đại học Dân tộc ít người, tao nguồn để đưa vào các trường Đại học, Cao đẳng, đào táo cán bộ dân tộc cho vùng cao, vùng sâu, miền núi, vùng dân tộc, đây là một trong những nhiệm vụ chiến lược của Đảng và Nhà nước.

Nhiệm vụ giảng dạy cho hệ DBĐH chính quy vẫn ổn định với chỉ tiêu 111 HS/năm.

Trải qua chặng đường 25 năm, với những biến động đôi lúc tưởng chừng khó vượt qua được, Trường Dự bị Đại học TP.HCM đã có nhiều cố gắng để vượt qua khó khăn, vươn lên tự khẳng định mình, đạt một số thành tích nhất định.

Được sự quan tâm của Bộ Giáo dục và Đào tạo (chương trình mục tiêu VII) trong 10 năm qua, cơ sở của trường đã được xây dựng khang trang với 7.000m2 sàn xây dựng, đáp ứng tốt cho nhu cầu giảng dạy, học tập, thí nghiệm. Ký túc xá có chỗ ở cho 300 học sinh. Hiện đang tiếp tục đầu từ xây dựng nhà đa chức năng phục vụ cho việc rèn luyện thể chất của học sinh.

Hai mươi lăm năm qua, Trường Dự bị Đai học TP. Hồ Chí Minh quả là nơi âm thầm bắc nhịp cầu thân yêu cho hàng vạn bản trẻ bước vào ngưỡng cửa đại học; Đó là những người lính trẻ vừa rời tay súng ở khắp các chiến trường; những thương binh, bịnh binh đã để lại một phần xương máu nơi trận mạc; những đứa con của các liệt sĩ mà cha mẹ của họ đã cống hiến cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc; những cán bộ, công nhân trực tiếp sản xuất đã có thành tích cao; con em của các Dân tộc ít người, con em của đồng bào ở vùng cao, vùng sâu, biên giới, hải đảom vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn … Nếu không có nơi đây, có lẽ ước mơ bước vào cổng trường đại học của các em sẽ khó khăn hơn.

Các Thầy, Cô giáo ở Trường Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh luôn dõi theo từng bước đi của các bạn. Sự trưởng thành và đóng góp của các bạn cho xã hội là niềm hạnh phúc lớn lao đối với Nhà Trường.

Năm bắt đầu thiên niên kỷ mới, thế kỷ mới, năm đầu tiên thực hiện NQ Đại hội IX của Đảng, chúng ta nguyện phát huy truyền thống tốt đẹp của Trường, các Thầy Cô giáo dạy thật tốt, các em học sinh cố gắng học thật tốt; Tất cả chúng ta hãy ra sức giữ gìn và vun đắp truyền thống tốt đẹp của Trường Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh, cùng nhau góp phần vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.