Phòng Tổ chức – Hành Chính – Chính trị

I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN
Phòng Tổ chức – Hành chính – Chính trị được thành lập ngày 01/11/2009 trên cơ sở hợp nhất giữa phòng Tổ chức – Hành chính và phòng Công tác Chính trị trước đây. Vì thế sự hình thành và phát triển của Phòng gắn liền với sự phát triển của 2 phòng, phòng Tổ chức – Hành chính và phòng Công tác Chính trị.

Trải qua chặng đường hơn 40 năm xây dựng và phát triển, Trường Dự bị Đại học TP. HCM đã có nhiều thay đổi về cơ sở vật chất cũng như cơ cấu nhân sự. Cùng với sự thay đổi và phát triển của Nhà trường, phòng Tổ chức – Hành chính và phòng Công tác Chính trị là tiền thân của phòng Tổ chức – Hành chính – Chính trị cũng có nhiều thay đổi về cơ cấu nhân sự, tổ chức, nhằm đáp ứng tốt nhất nhiệm vụ chính trị của Phòng. Phòng Tổ chức – Hành chính – Chính trị có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ, tổ chức bộ máy quản lý Nhà trường, công tác hành chính, văn thư – lưu trữ, công tác thi đua – khen thưởng, pháp chế, công tác chính trị tư tưởng, công tác bảo vệ trật tự, vệ sinh cơ quan theo từng thời kỳ, đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phù hợp với các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Nhà trường.


Về tổ chức – hành chính, trong những ngày đầu sau giải phóng, một số bộ đội chuyển ngành, cán bộ, giảng viên (CB–GV) tập kết đã được điều động về Trường nhận nhiệm vụ quản lý và giảng dạy cho số cán bộ, bộ đội được cử đi học sau thời gian tham gia công tác và chiến đấu ở các chiến trường. Phòng Tổ chức – Hành chính (gồm các bộ phận: nhà ăn, thương nghiệp, văn phòng, bảo vệ…) vừa đảm nhận nhiệm vụ xây dựng đội ngũ vừa trực tiếp lo cơm áo, gạo tiền, cho bữa ăn cho CB–GV, học sinh trong giai đoạn ban đầu không phải là dễ. Nếu không có tâm huyết, sự cố gắng của người cán bộ cách mạng trong thời kỳ đầu sau giải phóng, chắc chắn phòng Tổ chức – Hành chính không thể nào hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Nhà trường giao phó.

Về công tác chính trị, năm 1976, ngay từ khi mới được thành lập, Trường Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh đã có một tổ chức ghép là phòng Chính trị tư tưởng – Văn phòng Đoàn thể (Đảng – Công đoàn – Đoàn Thanh niên), trực thuộc sự lãnh đạo, quản lý của Liên chi ủy và Ban Giám hiệu Nhà trường.

THS. TRẦN TRUNG THIỆN TRƯỞNG PHÒNG

Trong mỗi thời kỳ đối tượng học sinh sinh viên có khác nhau, nhưng nhiệm vụ công tác chính trị tư tưởng vẫn luôn được đề cao nhằm giữ vững sự ổn định về tư tưởng cho viên chức, học sinh sinh viên, tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
Cán bộ, giáo viên, công nhân viên của Trường luôn thấm nhuần cuộc vận động: “Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”, đẩy mạnh công tác quản lý, giảng dạy và phục vụ cho học sinh -sinh viên Dân tộc lên một bước mới. Những hoạt động tích cực của thầy và trò nhằm hưởng ứng các phong trào xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, đóng góp cứu trợ từ thiện, chống các tệ nạn xã hội… đã nâng công tác chính trị tư tưởng lên một chất lượng cao hơn, thiết thực đóng góp cho xã hội trong công cuộc đổi mới.
Công tác bảo vệ an ninh trật tự của Nhà trường luôn được sự quan tâm của cấp ủy, Ban giám hiệu và lãnh đạo phòng để bảo đảm sao cho tạo được môi trường anh ninh cho các hoạt động giảng dạy học tập. Anh chị em bảo vệ luôn đề cao tinh thần cảnh giác, nhiều lần phát hiện kẻ gian, bảo vệ an toàn cho con người cũng như tài sản của cơ quan.
Từ tháng 9/2016, phòng được giao thêm nhiệm vụ đảm nhận mảng công tác vệ sinh khuôn viên nhà trường. Với nhiệm vụ mới lãnh đạo cùng toàn thể viên chức trong phòng quyết tâm trong thời gian không xa sẽ tạo được một bộ mặt mới cho các khu vực phòng học, nhà làm việc của trường để phục vụ tốt toàn thể giảng viên, viên chức, người lao động, học sinh – sinh viên của trường.
II. NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH – CHÍNH TRỊ

THS. LÊ THỊ TUYẾT NHUNG PHÓ PHÒNG

– Tham mưu cho Đảng uỷ, Ban giám hiệu những kế hoạch về nhân sự, xây dựng đội ngũ cán bộ cho Trường; chuẩn bị ký hợp đồng lao động; nâng bậc lương hàng năm, chế độ ưu đãi; lo công tác bảo hiểm xã hội, hưu trí, thi đua – khen thưởng; quản lý hồ sơ cán bộ; thực hiện dân chủ, công tác chính trị nội bộ.
– Phối hợp với phòng Đào tạo, các bộ môn, đơn vị trong việc tuyển dụng, hướng dẫn thử việc, bồi dưỡng cán bộ; đôn đốc việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, cải tiến công tác quản lý, phục vụ giảng dạy.
– Theo dõi các hợp đồng liên kết hợp tác đào tạo.
– Phát hành công văn đi – đến kịp thời, chính xác, đảm bảo tính bảo mật công văn đi – đến.
– Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu về chủ trương, biện pháp trong giáo dục tư tưởng qua các hoạt động chính khoá và ngoại khoá cho học sinh – sinh viên; phối hợp với Đoàn Thanh niên, phòng Công tác học sinh – sinh viên trong việc tổ chức các hoạt động cho học sinh, sinh viên; tổ chức các ngày lễ lớn trong năm.
– Công tác bảo vệ an ninh trật tự trong nhà trường.
– Công tác vệ sinh trong nhà trường.
III. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ – VIÊN CHỨC
Hiện phòng Tổ chức – Hành chính – Chính trị có 11 cán bộ – viên chức, gồm 5 thạc sỹ và 3 cử nhân gồm:
ThS. Trần Trung Thiện – Trưởng phòng
ThS. Lê Thị Tuyết Nhung – Phó Trưởng phòng
CN. Thạch Xa Ni – Chuyên viên
ThS. Vương Thị Hương – Giáo viên kiêm nhiệm
ThS. Đỗ Thị Hồng Thấm – Giáo viên kiêm nhiệm
ThS. Vũ Đình Ái – Giáo viên kiêm nhiệm
CN. Nguyễn Tuấn Lộc  – Chuyên viên
Bà Nguyễn Thị Thanh Nga –  Nhân viên
Bà Nguyễn Thị Nga  – Nhân viên
Bà Nguyễn Thị Hồng Loan – Nhân viên
CN. Nguyễn Thị Lê – Nhân viên
Phòng chú ý nhiều đến việc xây dựng đội ngũ, nâng cao năng lực cán bộ – viên chức trong Phòng nhằm đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao.
IV. TRƯỞNG PHÒNG QUA CÁC THỜI KỲ
– Trưởng phòng Hành chánh, phòng Hành chánh – Tổ chức:
Đ/c Dương Cao Thăng ● Đ/c Dương Minh Hoàng ● Đ/c Nguyễn Bác Chính ● Đ/c Nguyễn Quốc Thi ● Đ/c Nguyễn Văn Trên ● Đ/c Nguyễn Cương ● Đ/c Nguyễn Ngọc Ảnh.
– Trưởng phòng Tổ chức, phòng Tổ chức – Hành chính: Đ/c Trần Minh Chưởng – Phó hiệu trưởng kiêm nhiệm ● Đ/c Mai Thị Năm ● Đ/c Nguyễn Thanh Long.
– Trưởng phòng Công tác Chính trị: Đ/c Trần Mộng Lang ● Đ/c Nguyễn Cương ● Đ/c Đào Ngọc Luyến.
– Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Chính trị: Đ/c Nguyễn Thanh Long ● Đ/c Trần Trung Thiện.
Trong hơn bốn mươi năm qua, phòng Tổ chức – Hành chính – Chính trị đã trải qua khá nhiều thay đổi về nhân sự nhưng đã hết sức cố gắng cùng với tập thể cán bộ –viên chức xây dựng và phát triển Nhà trường đạt được những thành tích nhất định. Nhiều năm liền là tập thể lao đông xuất sắc và nhận được nhiều bằng khen của Bộ Giáo dục và đào tạo, của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
Riêng tập thể phòng Tổ chức – Hành chính – Chính trị hôm nay sẽ tiếp tục khẳng định là một nhân tố cơ bản của Nhà trường, tham mưu cho Ban Giám hiệu, phối hợp làm cầu nối với các bộ phận khác để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Trường./.

PHÒNG TC-HC-CT.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.