Chi bộ 2

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Chi bộ Giảng viên 2 (nay là Chi bộ 2) được thành lập từ ngày 04/9/2008, thuộc Đảng bộ Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh.

Đến nay chi bộ đã trãi qua 6 kỳ đại hội với nhân sự chi ủy như sau:

Nhiệm kỳ 2008 – 2010

 • Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn – Bí thư Chi bộ
 • Đồng chí Lê Hữu Thức – Phó Bí thư Chi bộ
 • Đồng chí Lê Thị Kim Thùy – Chi ủy viên

Nhiệm kỳ 2010 – 2012.

 • Đồng chí Lê Hữu Thức – Bí thư Chi bộ
 • Đồng chí Lê Thị Kim Thùy – Phó Bí thư Chi bộ
 • Đồng chí Thân Thị Đức – Chi ủy viên

Nhiệm kỳ 2012 – 2015

 • Đồng chí Lê Hữu Thức – Bí thư Chi bộ
 • Đồng chí Nguyễn Thị Minh Thư – Phó Bí thư Chi bộ
 • Đồng chí Trần Trung Thiện – Chi ủy viên

Vào tháng 02/2015, chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ đã cơ cấu lại tổ chức. Chi bộ giảng viên 2 đổi tên thành Chi bộ 2.

Nhiệm kỳ 2015 – 2017

 • Đồng chí Lê Hữu Thức – Bí thư Chi bộ
 • Đồng chí Trần Trung Thiện – Phó Bí thư Chi bộ
 • Đồng chí Nguyễn Thị Thủy – Chi ủy viên

Nhiệm kỳ 2017 – 2020

 • Đồng chí Nguyễn Thị Thủy- Bí thư Chi bộ
 • Đồng chí Đoàn Thị Phương Huyền – Phó Bí thư Chi bộ
 • Đồng chí Phạm Thị Trà – Chi ủy viên

Đại hội Chi bộ 2 nhiệm kỳ 2017 – 2020

Chi ủy Chi bộ 2 nhiệm kỳ 2017 – 2020

Nhiệm kỳ 2020 – 2022

 • Đồng chí Nguyễn Thị Thủy- Bí thư Chi bộ
 • Đồng chí Đoàn Thị Phương Huyền – Phó Bí thư Chi bộ

Đại hội Chi bộ 2 (Nhiệm kỳ 2020 – 2022)

Chi uỷ Chi bộ 2 (Nhiệm kỳ 2020 – 2022)

Hiện nay, Chi bộ 2 có 07 đảng viên đang tham gia sinh hoạt. Chi bộ duy trì họp định kỳ hàng tháng đầy đủ. Trong các buổi họp, Chi bộ luôn phân tích kết quả đạt được về chính trị – tư tưởng; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác phát triển Đảng và công tác vận động quần chúng. Qua đó, dựa trên nghị quyết của Đảng ủy, Chi bộ đề ra phương hướng, chủ trương hoạt động cho tháng tiếp theo.

Các đồng chí Đảng viên Chi bộ 2

Chi bộ 2 được Đảng bộ Trường phân công lãnh đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Phòng Đào tạo, Phòng Tổ chức – Hành chính – Chính trị và Phòng Công tác học sinh – sinh viên.

Từ ngày thành lập đến nay, Chi bộ 2 đã kết nạp nhiều đảng viên mới, góp phần tạo nên sự lớn mạnh cho đội ngũ đảng viên là viên chức trong Nhà trường. Đặt trọng tâm phát triển Đảng trong thời gian tới, Chi bộ 2 luôn quan tâm, vận động, giúp đỡ quần chúng ở các đơn vị được phân công lãnh đạo để định hướng, kết nạp những quần chúng ưu tú vào hàng ngũ của Đảng.

Lễ kết nạp đảng viên Chi bộ 2

Trong những đợt phân tích chất lượng đảng viên cuối năm, tất cả đảng viên của Chi bộ 2 luôn đạt danh hiệu “Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Đặc biệt, nhiều năm liền, Chi bộ 2 luôn được đánh giá Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 • Năm 2016 : được công nhận “Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”;
 • Năm 2017 : được công nhận “Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”;
 • Năm 2018 : được đánh giá “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”;
 • Năm 2019 : được đánh giá “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”;
 • Năm 2020 : được đánh giá “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”;

Hưởng ứng cuộc vận động của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng, toàn dân; kết hợp việc thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh các đảng viên trong Chi bộ 2 luôn duy trì sinh hoạt chính trị – tư tưởng với những đề tài đa dạng, hấp dẫn với nhiều hình thức sinh động.

Sinh hoạt chuyên đề chính trị – tư tưởng

Trong các cuộc họp Chi bộ đã thảo luận sôi nổi, nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, rèn luyện và làm theo lời Bác của các đảng viên.

Trong thời gian tới, toàn thể đảng viên của Chi bộ 2 sẽ nỗ lực không ngừng trong tu dưỡng đạo đức cách mạng, nâng cao năng lực công tác để góp phần vào việc xây dựng và phát triển Đảng bộ trường.

CHI BỘ 2

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.