Bộ môn Khoa học Xã hội

Năm 1976, cùng với sự ra đời của Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh, Bộ môn Khoa học Xã hội được thành lập và đi vào hoạt động với các môn Văn học, Lịch sử, Địa lý và Ngoại ngữ. Đến năm học 1978-1979, để đáp ứng yêu cầu của hoàn cảnh mới, Nhà trường quyết định thành lập Bộ môn Ngoại ngữ. Từ đó, Bộ môn Khoa học Xã hội còn lại ba môn: Văn học, Lịch sử và Địa lý.

Năm học 1990-1991, Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao thêm nhiệm vụ bồi dưỡng văn hóa cho học sinh dự bị đại học người dân tộc thiểu số thuộc các tỉnh phía Nam, và từ đó, Bộ môn Khoa học Xã hội được giao thêm nhiệm vụ dạy môn Tiếng Việt.

Bộ môn Khoa học Xã hội có nhiệm vụ bồi dưỡng và nâng cao trình độ về các môn học Văn – Tiếng Việt, Lịch sử, Địa lý cho học sinh dự bị đại học nhằm giúp các em học tốt ở bậc học cao hơn trong những năm tiếp theo. Bên cạnh đó, giáo viên trong Bộ môn còn giảng dạy tiếng Việt cho hệ Lưu học sinh.

Cùng với quá trình xây dựng và phát triển của Nhà trường, giáo viên của Bộ môn Khoa học Xã hội đã có nhiều thành tích trong giảng dạy, biên soạn giáo trình, nghiên cứu khoa học… Năm học 2010 – 2011, Bộ môn đã bổ sung, hoàn thiện và cho ra mắt các giáo trình Văn học, Tiếng Việt, Làm văn, Lịch sử và Địa lý.

Hiện nay, đa số các giáo viên trong Bộ môn còn trẻ, nhiệt tình trong công tác và luôn có ý thức trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, tích cực tìm tòi, sáng tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học… nhằm nâng cao hiệu quả công tác. Hoạt động ngoại khóa do Bộ môn tổ chức luôn gắn với đặc trưng các môn học: hướng dẫn học sinh tham quan di tích văn hóa, bảo tàng lịch sử, bảo tàng cách mạng, khảo sát điền dã về văn học dân gian…

Không chỉ đảm bảo về chuyên môn – học thuật, giáo viên trong Bộ môn còn quan tâm đến việc rèn luyện đạo đức và nhân cách cho học sinh. Thông qua các môn học Lịch sử, Địa lý, Văn học, mỗi giáo viên đều khơi gợi cho học sinh ý thức về nguồn cội, lòng nhân ái và tinh thần tự hào dân tộc, từ đó mỗi học sinh nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình, biết sống vì gia đình, vì đất nước và nhân loại.

Giáo viên trong Bộ môn luôn tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu của xã hội trong thời kỳ đổi mới. Hiện nay, Bộ môn có 6 giáo viên, trong đó có 1 giáo viên đạt trình độ Tiến sĩ, 4 giáo viên đạt trình độ Thạc sĩ, 01 giáo viên đạt trình độ Cử nhân.

Trong nhiều năm qua, Bộ môn Khoa học Xã hội được công nhận là Tập thể Lao động xuất sắc, được tặng nhiều bằng khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học” của Bộ Giáo dục và Đào tạo và giấy khen của Trường. Đồng thời, nhiều giáo viên trong Bộ môn đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, Lao động xuất sắc, Chiến sĩ thi đua cấp Trường, Giáo viên giỏi cấp Trường. Một giáo viên của Bộ môn đã nhận Huy chương “Vì sự nghiệp giáo dục”, một giáo viên nhận Huy chương “Vì sự nghiệp xây dựng và tổ chức Công đoàn”.

NHÂN SỰ BỘ MÔN QUA CÁC GIAI ĐOẠN:

Môn Văn – Tiếng Việt: Nguyễn Cao Cấp ● Nguyễn Văn Vy ● Nguyễn Thế Hùng ● Nguyễn Tài Hoạt ● Nguyễn Văn Thông ● Nguyễn Thị Mai ● Nguyễn Thị Hạnh ● Nguyễn Lương Hải Khôi ● Lê Đình Khanh ● Lê Thị Ngọc Chi ● Nguyễn Thị Minh ●Lê Thị Hiền ● Trần Thị Thắm ● Phạm Thảo Hương Ly ● Trần Thị Vân ● Trần Hoài Thanh ● Nguyễn Thị Vinh.

Môn Lịch sử: Nguyễn Thị Từng ● Lê Doãn Hoàn ● Trần Mộng Lang ● Lưu Văn Trường ● Nguyễn Việt Cường ● Nguyễn Thị Thủy ● Nguyễn Thế Trường.

Môn Địa lý: Nguyễn Đức Tuấn ● Trần Kim Chi ● Đỗ Thị Tuyết Hồng ● Huỳnh Thị Bích Tuyền ● Đinh Thị Bích Liên ● Nguyễn Văn Toàn.

TRƯỞNG BỘ MÔN QUA CÁC GIAI ĐOẠN:

 • Thầy  Lê Doãn Hoàn: 1976-1979
 • Cô Nguyễn Thị Từng: 1979-1987
 • Thầy Nguyễn Văn Thông: 1987-1992
 • Cô Nguyễn Thị Từng: 1992-2001
 • Cô Nguyễn Thị Hạnh: 2001-2006
 • Thầy Lưu Văn Trường: 2006-2007
 • Thầy Dương Công Minh: 2007-2010
 • Cô Trần Thị Vân: 2010-2015
 • Thầy Lê Đình Khanh: 2015 – 05/2017
 • Cô Huỳnh Thị Bích Tuyền: tháng 06/2017 – 09/2018
 • Cô Nguyễn Thị Mai: Từ tháng 10/2018 đến nay

BỘ MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.