Bộ môn Hóa Học

Bộ môn Hoá học của Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh nguyên là Bộ môn Hoá học của Viện Đại học Cộng đồng Tiền Giang, được thành lập trước khi có quyết định thành lập Trường Dự bị đại học Tiền Giang (ngày 06/12/1976) của Thủ tướng Chính phủ.

Từ khoá học thứ 2 (1976 – 1977) đến cuối năm 1986, Bộ môn đảm nhận giảng dạy hệ dự bị đại học cho khoảng 2000 học sinh, cùng với việc tham gia dạy cho các hệ bồi dưỡng khác do Nhà trường tổ chức.

Trong thập niên 90 của thế kỷ trước, số lượng học sinh hệ dự bị đại học chính quy tiếp tục giảm, Trường kiêm thêm nhiệm vụ đào tạo học sinh hệ dự bị đại học cho học sinh người dân tộc ít người thuộc các tỉnh từ Ninh Thuận đến Cà Mau và mở hệ bổ túc văn hoá.

Từ năm học 1998, Nhà trường được giao thêm nhiệm vụ đào tạo cho học sinh cử tuyển từ các trường đại học ở TP. Hồ Chí Minh gửi đến. Hiện tại nhiệm vụ chính của Bộ môn là giảng dạy môn Hóa học cho học sinh các hệ dự bị đại học dân tộc, cử tuyển, lưu học sinh và hệ luyện thi đại học.

Những thầy cô đã và đang tham gia giảng dạy với bộ môn Hóa qua các thời kỳ gồm:

Lê Mười ● Nguyễn Thị Huệ ● Hồ Vũ Duệ ● Phạm Thành Nghĩa ● Trần Dìn ● Huỳnh Khắc Hoàng ● Nguyễn Hữu Nghiệp ● Phan Ngọc Chi ● Nguyễn Thị Tuyết● Huỳnh Công Tiên ● Huỳnh Túc Châu ● Phan Long Ánh ● Lê Thành Thượng ● Quách Đại Thanh ● Nguyễn Hữu Pha ● Nguyễn Văn Quý ● Diệp Hoa ● Trầm Thanh Vân ● Phạm Thị Kim Duyên ● Phan Thị An Ninh ● Lê Thị Kim Oanh ● Nguyễn Thị Hai ● Nguyễn Cương ● Dương Công Minh ● Đào Ngọc Luyến ● Nguyễn Ái ● Đoàn Thị Bảo Trang ● Nguyễn Chí Linh ● Dương Thị Yến Phương ● Nguyễn Kim Khánh ● Văn Bá Lảnh ● Chu Thị Kim Hương ● Lê Hoàng Vũ ● Đỗ Anh Khuê ● Nguyễn Nhất Duy ● Trần Thị Mai Trâm.

Trưởng bộ môn qua các thời kỳ:

Lê Mười ● Nguyễn Thị Huệ ● Huỳnh Khắc Hoàng ● Nguyễn Hữu Nghiệp ● Dương Công Minh ● Nguyễn Cương ● Nguyễn Hữu Pha ● Nguyễn Thị Hai ● Đào Ngọc Luyến ● Đoàn Thị Bảo Trang ● Dương Thị Yến Phương.

Đội ngũ giảng viên của Bộ môn Hoá học đồng đều về chuyên môn. Các hoạt động chuyên môn của Bộ môn luôn nhận được sự quan tâm của nhiều đồng nghiệp ở các trường trong Thành phố Hồ Chí Minh cũng như ở một số tỉnh miền Tây, miền Trung; đồng thời, cũng luôn có được sự tín nhiệm của nhiều thế hệ học sinh. Các thầy cô trong Bộ môn luôn tích cực học tập và nghiên cứu khoa học, qua đó nâng cao trình độ chuyên môn – nghiệp vụ sư phạm nhằm phục vụ công tác giảng dạy tốt hơn.

Hiện nay, bên cạnh các thầy cô giàu kinh nghiệm, Bộ môn có nhiều giảng viên trẻ, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc. Với truyền thống đoàn kết, gắn bó, tận tâm với học trò, các thầy cô trong Bộ môn không ngừng học tập, đổi mới phương pháp để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm của học sinh và góp phần tích cực vào sự phát triển của Nhà trường trong các chặng đường tiếp theo.

BỘ MÔN HOÁ HỌC

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.