Văn bản BGDĐT

Văn bản qui phạm pháp luật

 • Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT
  on 24/03/2023 at 12:00 am

  Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24/3/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Khác 1/VBHN-BGDĐT
  on 06/03/2023 at 12:00 am

  Văn bản hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia

 • Thông tư 5/2023/TT-BGDĐT
  on 28/02/2023 at 12:00 am

  Thông tư Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên

 • Thông tư 4/2023/TT-BGDĐT
  on 23/02/2023 at 12:00 am

  Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú

 • Thông tư 3/2023/TT-BGDĐT
  on 06/02/2023 at 12:00 am

  Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú

 • Thông tư 2/2023/TT-BGDĐT
  on 11/01/2023 at 12:00 am

  Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn lọc học sinh giỏi cấp quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 56/2011/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2011 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 41/2012/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 11 năm 2012 và Thông tư số 37/2013/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Thông tư 1/2023/TT-BGDĐT
  on 06/01/2023 at 12:00 am

  Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên

 • Thông tư 23/2022/TT-BGDĐT
  on 30/12/2022 at 12:00 am

  Thông tư ban hành Điều lệ trường cao đẳng sư phạm

 • Thông tư 9/VBHN-BGDĐT
  on 30/12/2022 at 12:00 am

  Văn bản hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài

 • Khác 10/VBHN-BGDĐT
  on 30/12/2022 at 12:00 am

  Văn bản hợp nhất Thông tư ban hành Chương trình giáo dục phổ thông

 • Thông tư 8/VBHN-BGDĐT
  on 30/12/2022 at 12:00 am

  Văn bản hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên

 • Thông tư 20/2022/TT-BGDĐT
  on 28/12/2022 at 12:00 am

  Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập

 • Thông tư 21/2022/TT-BGDĐT
  on 28/12/2022 at 12:00 am

  Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức thiết bị, thí nghiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập

 • Thông tư 22/2022/TT-BGDĐT
  on 28/12/2022 at 12:00 am

  Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức giáo vụ trong trường phổ thông dân tộc nội trú; trường trung học phổ thông chuyên; trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật công lập

 • Thông tư 19/2022/TT-BGDĐT
  on 22/12/2022 at 12:00 am

  Thông tư ban hành Danh mục Thiết bị dạy học tối thiểu môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học

 • Thông tư 17/2022/TT-BGDĐT
  on 05/12/2022 at 12:00 am

  Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Thông tư 16/2022/TT-BGDĐT
  on 22/11/2022 at 12:00 am

  Thông tư Ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông

 • Thông tư 15/2022/TT-BGDĐT
  on 08/11/2022 at 12:00 am

  Thông tư Quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp

 • Thông tư 14/2022/TT-BGDĐT
  on 10/10/2022 at 12:00 am

  Thông tư quy định về kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm

 • Thông tư 12/2022/TT-BGDĐT
  on 26/07/2022 at 12:00 am

  Thông tư ban hành Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông

Văn bản chỉ đạo điều hành

 • Quyết định 923/QĐ-BGDĐT
  on 30/03/2023 at 12:00 am

  Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2023

 • Công văn 1283/BGDĐT-GDTC
  on 28/03/2023 at 12:00 am

  Về việc Hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện”

 • Công văn 1248/BGDĐT-GDTX
  on 24/03/2023 at 12:00 am

  Về việc Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023

 • Công văn 03/BGDĐT-HĐTTH
  on 22/03/2023 at 12:00 am

  Về việc triệu tập viên chức dự thi thăng hạng CDNN giảng viên cao cấp (hạng I) năm 2023

 • Công văn 02/BGDĐT-HĐTTH
  on 22/03/2023 at 12:00 am

  Về việc Triệu tập viên chức dự thi thăng hạng CDNN giảng viên/giảng viên CĐSP chính (hạng II) năm 2023

 • Quyết định 868/QĐ-BGDĐT
  on 22/03/2023 at 12:00 am

  Quyết định Phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Pearson English International Certificate giữa Công ty Cổ phần Quản lý Giáo dục và Đầu tư EMG và Tập đoàn Giáo dục Pearson

 • Công văn 1254/BGDĐT-GDTX
  on 22/03/2023 at 12:00 am

  Về việc Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT

 • Quyết định 711/QĐ-BGDĐT
  on 21/03/2023 at 12:00 am

  Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Quyết định 820/QĐ-BGDĐT
  on 21/03/2023 at 12:00 am

  Quyết định Phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge giữa Trung tâm ngoại ngữ CB MeKong và Tổng hiệu trưởng, Thạc sĩ và Học giả của Đại học Cambridge hoạt động thông qua tổ chức trực thuộc Nhà Xuất bản và Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge

 • Quyết định 809/QĐ-BGDĐT
  on 20/03/2023 at 12:00 am

  Quyết định về việc Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1440/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng

 • Khác 367/TB-BGDĐT
  on 17/03/2023 at 12:00 am

  Thông báo về việc Tổ chức thẩm định SGK lớp 5, lớp 9, lớp 12.

 • Công văn 1011/BGDĐT-GDCTHSSV
  on 14/03/2023 at 12:00 am

  Về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm "Ngày Công tác xã hội Việt Nam" năm 2023

 • Khác 315/KH-BGDĐT
  on 14/03/2023 at 12:00 am

  Kế hoạch hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực giáo dục năm 2023

 • Công văn 988/BGDĐT-GDTC
  on 13/03/2023 at 12:00 am

  Về việc tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục

 • Công văn 966/BGDĐT-GDCTHSSV
  on 13/03/2023 at 12:00 am

  Về việc hưởng ứng Cuộc thi Online “Học sinh với ATTT 2023”

 • Khác 299/KH-BGDĐT
  on 10/03/2023 at 12:00 am

  Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác pháp chế giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp năm 2023

 • Quyết định 668/QĐ-BGDĐT
  on 08/03/2023 at 12:00 am

  Quyết định Ban hành Điều lệ Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2023

 • Khác 279/KH-BGDĐT
  on 07/03/2023 at 12:00 am

  Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I)/giảng viên CĐSP cao cấp (hạng I) năm 2023

 • Khác 175/KH-BGDĐT
  on 17/02/2023 at 12:00 am

  Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cốt cán mầm non dựa trên tiếp cận mới về chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cốt cán

 • Khác 212/KH-BGDĐT
  on 17/02/2023 at 12:00 am

  Kế hoạch khảo sát, nghiên cứu xây dựng Chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm cho cán bộ, giảng viên các cơ sở giáo dục đại học và kiểm tra cam kết về phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên trong đề án thành lập trường tại các cơ sở giáo dục đại học

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.