Văn bản BGDĐT

Văn bản qui phạm pháp luật

 • Thông tư 46/2020/TT-BGDĐT
  on 24/11/2020 at 12:00 am

  Thông tư Ban hành Chương trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông

 • Thông tư 45/2020/TT-BGDĐT
  on 11/11/2020 at 12:00 am

  Thông tư ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học

 • Thông tư 41/2020/TT-BGDĐT
  on 03/11/2020 at 12:00 am

  Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục

 • Thông tư 42/2020/TT-BGDĐT
  on 03/11/2020 at 12:00 am

  Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo liên tịch ban hành trong lĩnh vực giáo dục

 • Thông tư 43/2020/TT-BGDĐT
  on 03/11/2020 at 12:00 am

  Thông tư ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2

 • Thông tư 44/2020/TT-BGDĐT
  on 03/11/2020 at 12:00 am

  Thông tư ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6

 • Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT
  on 26/10/2020 at 12:00 am

  Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

 • Thông tư 39/2020/TT-BGDĐT
  on 09/10/2020 at 12:00 am

  Thông tư Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học

 • Thông tư 38/2020/TT-BGDĐT
  on 06/10/2020 at 12:00 am

  Thông tư quy định về liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo hình thức trực tuyến và hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến

 • Thông tư 37/2020/TT-BGDĐT
  on 05/10/2020 at 12:00 am

  Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

 • Thông tư 36/2020/TT-BGDĐT
  on 05/10/2020 at 12:00 am

  Thông tư Quy định chế độ làm việc của giảng viên trường cao đẳng sư phạm

 • Thông tư 35/2020/TT-BGDĐT
  on 01/10/2020 at 12:00 am

  Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập

 • Thông tư 29/2020/TT-BGDĐT
  on 15/09/2020 at 12:00 am

  Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục

 • Thông tư 30/2020/TT-BGDĐT
  on 15/09/2020 at 12:00 am

  Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về chương trình khung giáo dục đại học và giáo dục chuyên nghiệp

 • Thông tư 31/2020/TT-BGDĐT
  on 15/09/2020 at 12:00 am

  Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục

 • Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT
  on 15/09/2020 at 12:00 am

  Thông tư Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

 • Thông tư 33/2020/TT-BGDĐT
  on 15/09/2020 at 12:00 am

  Thông tư Quy định việc thẩm định tài liệu giáo dục địa phương

 • Thông tư 34/2020/TT-BGDĐT
  on 15/09/2020 at 12:00 am

  Thông tư Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông môn học Tiếng Bahnar, Tiếng Chăm, Tiếng Êđê, Tiếng Jrai, Tiếng Khmer, Tiếng Mông, Tiếng Mnông, Tiếng Thái

 • Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT
  on 04/09/2020 at 12:00 am

  Thông tư ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học

 • Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT
  on 04/09/2020 at 12:00 am

  Thông tư ban hành Điều lệ trường tiểu học

Văn bản chỉ đạo điều hành

 • Công văn 209/BGDĐT-VP
  on 20/01/2021 at 12:00 am

  Về việc tổ chức Tết năm 2021

 • Công văn 156/BGDĐT-GDCTHSSV
  on 15/01/2021 at 12:00 am

  Về việc triển khai Chương trình "Điều ước cho em"

 • Khác 42/TB-BGDĐT
  on 15/01/2021 at 12:00 am

  Thông báo Tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2021

 • Công văn 14/KHCNMT
  on 11/01/2021 at 12:00 am

  Về việc đăng tải thông tin về Giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước

 • Khác 1697/TB-BGDĐT
  on 31/12/2020 at 12:00 am

  Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ tại Hội nghị sơ kết công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên giai đoạn 2015-2020

 • Quyết định 4871/QĐ-BGDĐT
  on 31/12/2020 at 12:00 am

  Quyết định Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Quyết định 4774/QĐ-BGDĐT
  on 29/12/2020 at 12:00 am

  Quyết định công nhận kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng III lên hạng II năm 2020

 • Khác 1684/TB-BGDĐT
  on 28/12/2020 at 12:00 am

  Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn tại Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm giai đoạn 2011-2020

 • Khác 1665/KH-BGDĐT
  on 23/12/2020 at 12:00 am

  Kế hoạch triển khai Chương trình "Điều ước cho em" trong ngành Giáo dục

 • Công văn 5510/BGDĐT-GDCTHSSV
  on 18/12/2020 at 12:00 am

  Về việc triệu tập đại biểu dự "Lễ Tuyên dương HSSV xuất sắc tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2020

 • Công văn 5490/BGDĐT-TTr
  on 18/12/2020 at 12:00 am

  Về việc tổ chức Hội nghị công tác thanh tra nội bộ các cơ sở giáo dục đại học khu vực phía Nam

 • Khác 1614/TB-BGDĐT
  on 17/12/2020 at 12:00 am

  Thông báo kết quả xét chọn 130 em học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

 • Quyết định 4322/QĐ-BGDĐT
  on 14/12/2020 at 12:00 am

  Quyết định về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ bảo vệ môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện từ năm 2021 (đợt 1)

 • Khác 1526/TB-BGDĐT
  on 04/12/2020 at 12:00 am

  Thông báo tuyển sinh đi học tại Hung-ga-ri diện Hiệp định năm 2021

 • Công văn 5274/BGDĐT-QLCL
  on 04/12/2020 at 12:00 am

  Về việc báo cáo hoạt động tổ chức thi chứng chỉ ngoại ngữ do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp

 • Công văn 5219/BGDĐT-TTr
  on 03/12/2020 at 12:00 am

  Về việc hoãn tổ chức Hội nghị khu vực phía Nam và thực hiện phòng dịch Covid-19 tại Hội nghị phía Bắc

 • Quyết định 4008/QĐ-BGDĐT
  on 30/11/2020 at 12:00 am

  Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực cơ sở vật chất và thiết bị trường học; lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Quyết định 3812/QĐ-BGDĐT
  on 20/11/2020 at 12:00 am

  Quyết định về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng thực hiện từ năm 2021 thuộc Chương trình phát triển Khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và Khoa học biển giai đoạn 2017-2025

 • Quyết định 3811/QĐ-BGDĐT
  on 20/11/2020 at 12:00 am

  Quyết định về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2021 thuộc Chương trình phát triển Vật lý

 • Quyết định 3810/QĐ-BGDĐT
  on 20/11/2020 at 12:00 am

  Quyết định về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ bộ thực hiện từ năm 2021 thuộc Chương trình phát triển Toán học

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.