Văn bản BGDĐT

Văn bản qui phạm pháp luật

 • Thông tư 44/2021/TT-BGDĐT
  on 31/12/2021 at 12:00 am

  Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh, bồi dưỡng dự bị đại học; xét chuyển vào học trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non đối với học sinh dự bị đại học

 • Thông tư 45/2021//TT-BGDĐT
  on 31/12/2021 at 12:00 am

  Thông tư quy định về việc xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non

 • Thông tư 46/2021/TT-BGDĐT
  on 31/12/2021 at 12:00 am

  Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp

 • Thông tư 47/2021/TT-BGDĐT
  on 31/12/2021 at 12:00 am

  Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục

 • Thông tư 48/2021/TT-BGDĐT
  on 31/12/2021 at 12:00 am

  Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hành về chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên

 • Thông tư 49/2021/TT-BGDĐT
  on 31/12/2021 at 12:00 am

  Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thục

 • Thông tư 38/2021TT-BGDĐT
  on 30/12/2021 at 12:00 am

  Thông tư ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở

 • Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT
  on 30/12/2021 at 12:00 am

  Thông tư ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông

 • Thông tư 40/2021/TT-BGDĐT
  on 30/12/2021 at 12:00 am

  Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục

 • Thông tư 41/2021/TT-BGDĐT
  on 30/12/2021 at 12:00 am

  Thông tư Quy định danh mục và thời gian định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực giáo dục tại chính quyền địa phương

 • Thông tư 43/2021/TT-BGDĐT
  on 30/12/2021 at 12:00 am

  Thông tư Quy định về đánh giá học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông

 • Thông tư 42/2021/TT-BGDĐT
  on 30/12/2021 at 12:00 am

  Thông tư Quy định về cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo

 • Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT
  on 30/12/2021 at 12:00 am

  Thông tư ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học

 • Thông tư 36/2021/TT-BGDĐT
  on 24/12/2021 at 12:00 am

  Thông tư ban hành Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở

 • Khác 07/VBHN-BGDĐT
  on 20/12/2021 at 12:00 am

  Văn bản hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

 • Thông tư 35/2021/TT-BGDĐT
  on 06/12/2021 at 12:00 am

  Thông tư quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình giáo dục đại học

 • Thông tư 34/2021/TT-BGDĐT
  on 30/11/2021 at 12:00 am

  Thông tư Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập

 • Thông tư 33/2021/TT-BGDĐT
  on 26/11/2021 at 12:00 am

  Thông tư ban hành Chương trình Xóa mù chữ

 • Thông tư 32/2021/TT-BGDĐT
  on 22/11/2021 at 12:00 am

  Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên

 • Thông tư 30/2021/TT-BGDĐT
  on 05/11/2021 at 12:00 am

  Thông tư Quy định việc biên soạn, thẩm định, phê duyệt và lựa chọn tài liệu sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non

Văn bản chỉ đạo điều hành

 • Công văn 63/QLCL-QLVBCC
  on 19/01/2022 at 12:00 am

  Về việc báo cáo số lượng in phôi văn bằng

 • Khác 09/TB-BGDĐT
  on 11/01/2022 at 12:00 am

  Thông báo tuyển sinh đi học tiến sĩ ở Nhật Bản theo Chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) niên khóa 2022-2024

 • Khác 03/TB-BGDĐT
  on 06/01/2022 at 12:00 am

  Thông báo lịch tiếp công dân

 • Công văn 07/BGDĐT-GDCTHSSV
  on 04/01/2022 at 12:00 am

  Về việc Chỉ đạo tăng cường các giải pháp bảo vệ trẻ em

 • Khác 01/TB-BGDĐT
  on 04/01/2022 at 12:00 am

  Thông báo về việc gia hạn nộp hồ sơ dự tuyển đi học tại Liên bang Nga năm 2022

 • Quyết định 4998/QĐ-BGDĐT
  on 31/12/2021 at 12:00 am

  Quyết định ban hành Quy định kỹ thuật về dữ liệu của cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo

 • Quyết định 4970/QĐ-BGDĐT
  on 30/12/2021 at 12:00 am

  Quyết định Ban hành Danh mục mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương

 • Quyết định 4977/QĐ-BGDĐT
  on 30/12/2021 at 12:00 am

  Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Quyết định 4969/QĐ-BGDĐT
  on 30/12/2021 at 12:00 am

  Quyết định Ban hành Kế hoạch phát triển Công tác xã hội trong ngành Giáo dục giai đoạn 2021-2025

 • Quyết định 4953/QĐ-BGDĐT
  on 29/12/2021 at 12:00 am

  Quyết định về việc cấp giấy xác nhận cho sinh viên/nhóm sinh viên, người hướng dẫn và đơn vị tiêu biểu có đề tài đạt Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học năm 2021

 • Khác 1367/KH-BGDĐT-BTP
  on 28/12/2021 at 12:00 am

  Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác pháp chế giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp năm 2022

 • Quyết định 4925/QĐ-BGDĐT
  on 28/12/2021 at 12:00 am

  Quyết định Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Quyết định 4926/QĐ-BGDĐT
  on 28/12/2021 at 12:00 am

  Quyết định Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, lĩnh vực giáo dục dân tộc thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Quyết định 4843/QĐ-BGDĐT
  on 24/12/2021 at 12:00 am

  Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận cho giảng viên thực hiện công trình đạt Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2021

 • Công văn 5891/BGDĐT-KHCNMT
  on 17/12/2021 at 12:00 am

  Về việc thông báo thời gian họp HĐ vòng chung khảo của sinh viên và Lễ tổng kết, trao Giải thưởng KH&CN dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong CSGDĐH năm 2021

 • Khác 1334/CĐ-BGDĐT
  on 17/12/2021 at 12:00 am

  Công điện gửi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang về việc ứng phó với cơn bão sô 9

 • Quyết định 4659/QĐ-BGDĐT
  on 14/12/2021 at 12:00 am

  Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1660/QĐ-TTg ngày 02/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025

 • Công văn 5622/BGDĐT-GDCTHSSV
  on 07/12/2021 at 12:00 am

  Về việc Hưởng ứng Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 51

 • Quyết định 4723/QĐ-BGDĐT
  on 20/12/2020 at 12:00 am

  Quyết định Ban hành Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025

 • Công văn 5417/BGDĐT-GDĐH
  on 24/11/2020 at 12:00 am

  Về việc tổ chức đào tạo cho sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh năm cuối bị tác động bởi dịch COVID-19 và thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.