Văn bản BGDĐT

Văn bản qui phạm pháp luật

 • Thông tư 03/2020/TT-BGDĐT
  on 10/02/2020 at 12:00 am

  Thông tư Quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo

 • Thông tư 02/2020/TT-BGDĐT
  on 05/02/2020 at 12:00 am

  Thông tư Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm

 • Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT
  on 30/01/2020 at 12:00 am

  Thông tư hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ cở giáo dục phổ thông

 • Thông tư 26/2019/TT-BGDĐT
  on 30/12/2019 at 12:00 am

  Thông tư Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

 • Thông tư 25/2019/TT-BGDĐT
  on 30/12/2019 at 12:00 am

  Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2013/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Thông tư 27/2019/TT-BGDĐT
  on 30/12/2019 at 12:00 am

  Thông tư quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học

 • Thông tư 24/2019/TT-BGDĐT
  on 26/12/2019 at 12:00 am

  Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên

 • Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT
  on 20/12/2019 at 12:00 am

  Thông tư Ban hành quy định về hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông

 • Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT
  on 29/11/2019 at 12:00 am

  Thông tư Ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

 • Thông tư 20/2019/TT-BGDĐT
  on 26/11/2019 at 12:00 am

  Thông tư Bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên.

 • Thông tư 19/2019/TT-BGDĐT
  on 12/11/2019 at 12:00 am

  Thông tư Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên

 • Thông tư 17/2019/TT-BGDĐT
  on 01/11/2019 at 12:00 am

  Thông tư Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

 • Thông tư 18/2019/TT-BGDĐT
  on 01/11/2019 at 12:00 am

  Thông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông

 • Thông tư 16/2019/TT-BGDĐT
  on 04/10/2019 at 12:00 am

  Thông tư Hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo

 • Thông tư 13/2019/TT-BGDĐT
  on 30/08/2019 at 12:00 am

  Thông tư Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 • Thông tư 14/2019/TT-BGDĐT
  on 30/08/2019 at 12:00 am

  Thông tư Hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp xây dựng giá dịch vụ giáo dục đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo

 • Thông tư 15/2019/TT-BGDĐT
  on 30/08/2019 at 12:00 am

  Thông tư Ban hành Quy định chuẩn quốc gia về chữ nổi Braille cho người khuyết tật

 • Thông tư 11/2019/TT-BGDĐT
  on 26/08/2019 at 12:00 am

  Thông tư Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non

 • Thông tư 12/2019/TT-BGDĐT
  on 26/08/2019 at 12:00 am

  Thông tư Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non

 • Thông tư 10/2019/TT-BGDĐT
  on 09/08/2019 at 12:00 am

  Thông tư Quy định tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương

Văn bản chỉ đạo điều hành

 • Công văn 550/BGDĐT-GDTC
  on 25/02/2020 at 12:00 am

  Về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học

 • Quyết định 516/QĐ-BGDĐT
  on 24/02/2020 at 12:00 am

  Quyết định về việc phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng

 • Khác 106/TB-BGDĐT
  on 24/02/2020 at 12:00 am

  Thông báo về việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 1

 • Quyết định 519/QĐ-BGDĐT
  on 24/02/2020 at 12:00 am

  Quyết định về việc công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực năm 2019

 • Quyết định 501/QĐ-BGDĐT
  on 21/02/2020 at 12:00 am

  Quyết định Ban hành Quy định kỹ thuật về dữ liệu của hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục đại học

 • Khác 94/KH-BGDĐT
  on 20/02/2020 at 12:00 am

  Kế hoạch Tổ chức xét tặng Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2020

 • Công văn 445/BGDĐT-VP
  on 17/02/2020 at 12:00 am

  Về việc đôn đốc nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

 • Công văn 419/BGDĐT-GDĐH
  on 14/02/2020 at 12:00 am

  Về việc bãi bỏ Công văn số 4348/BGDĐT-GDĐH ngày 28/6/2015

 • Công văn 420/BGDĐT-GDĐH
  on 14/02/2020 at 12:00 am

  Về việc bãi bỏ Công văn số 1761/BGDĐT-GDĐH ngày 15/4/2015

 • Quyết định 411/QĐ-BGDĐT
  on 13/02/2020 at 12:00 am

  Quyết định Giao nhiệm vụ bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài

 • Khác 336/BGDĐT-GDĐH
  on 07/02/2020 at 12:00 am

  Về việc tham dự Hội nghị tổng kết tuyển sinh năm 2019, triển khai công tác tuyển sinh 2020 đối với ĐH, CĐ ngành GDMN

 • Khác 51/KH-BGDĐT
  on 31/01/2020 at 12:00 am

  Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona và dịch bệnh mùa đông xuân năm 2020

 • Công văn 50/TB-BGDĐT
  on 31/01/2020 at 12:00 am

  Thông báo Kết quả Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019

 • Công văn 01/TB-HTQT
  on 21/01/2020 at 12:00 am

  Thông báo Tuyển sinh đi học tại Mô-Dăm-Bích năm 2020

 • Quyết định 180/QĐ-BGDĐT
  on 20/01/2020 at 12:00 am

  Quyết định Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 môn Tiếng Anh sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông

 • Quyết định 175/QĐ - BGDĐT
  on 17/01/2020 at 12:00 am

  Quyết định Ban hành Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

 • Quyết định 106/QĐ-BGDĐT
  on 13/01/2020 at 12:00 am

  Quyết định Về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng thực hiện từ năm 2020 thuộc Chương trình phát triển Toán học

 • Quyết định 103/QĐ-BGDĐT
  on 13/01/2020 at 12:00 am

  Quyết định Về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng thực hiện từ năm 2020

 • Quyết định 5035/QĐ-BGDĐT
  on 31/12/2019 at 12:00 am

  Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Quyết định 4932/QĐ-BGDĐT
  on 25/12/2019 at 12:00 am

  Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.