Văn bản BGDĐT

Văn bản qui phạm pháp luật

 • Thông tư 10/2021/TT-BGDĐT
  on 05/04/2021 at 12:00 am

  Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên

 • Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT
  on 05/04/2021 at 12:00 am

  Thông tư ban hành Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học

 • Thông tư 12/2021/TT-BGDĐT
  on 05/04/2021 at 12:00 am

  Thông tư ban hành Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông

 • Thông tư 9/2021/TT-BGDĐT
  on 30/03/2021 at 12:00 am

  Thông tư Quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên

 • Thông tư 8/2021/TT-BGDĐT
  on 18/03/2021 at 12:00 am

  Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học

 • Thông tư 5/2021/TT-BGDĐT
  on 12/03/2021 at 12:00 am

  Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Thông tư 7/2021/TT-BGDĐT
  on 12/03/2021 at 12:00 am

  Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông năng khiếu thể dục, thể thao

 • Thông tư 2/2021/TT-BGDĐT
  on 02/02/2021 at 12:00 am

  Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập

 • Thông tư 3/2021/TT-BGDĐT
  on 02/02/2021 at 12:00 am

  Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập

 • Thông tư 4/2021/TT-BGDĐT
  on 02/02/2021 at 12:00 am

  Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập

 • Thông tư 1/2021/TT-BGDĐT
  on 02/02/2021 at 12:00 am

  Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập

 • Thông tư 50/2020/TT-BGDĐT
  on 31/12/2020 at 12:00 am

  Thông tư ban hành Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo

 • Thông tư 51/2020/TT-BGDĐT
  on 31/12/2020 at 12:00 am

  Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT
  on 31/12/2020 at 12:00 am

  Thông tư ban hành Điều lệ Trường mầm non

 • Thông tư 48/2020/TT-BGDĐT
  on 31/12/2020 at 12:00 am

  Thông tư Quy định về hoạt động thể thao trong nhà trường

 • Thông tư 46/2020/TT-BGDĐT
  on 24/11/2020 at 12:00 am

  Thông tư Ban hành Chương trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông

 • Thông tư 45/2020/TT-BGDĐT
  on 11/11/2020 at 12:00 am

  Thông tư ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học

 • Thông tư 42/2020/TT-BGDĐT
  on 03/11/2020 at 12:00 am

  Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo liên tịch ban hành trong lĩnh vực giáo dục

 • Thông tư 43/2020/TT-BGDĐT
  on 03/11/2020 at 12:00 am

  Thông tư ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2

 • Thông tư 44/2020/TT-BGDĐT
  on 03/11/2020 at 12:00 am

  Thông tư ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6

Văn bản chỉ đạo điều hành

 • Khác 361/KH-BGDĐT
  on 07/04/2021 at 12:00 am

  Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non cốt cán và chuyên gia đầu ngành của Bộ Giáo dục và Đào tạo dựa trên tiếp cận mới về chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cốt cán

 • Công văn 1354/BGDĐT-GDTX
  on 07/04/2021 at 12:00 am

  Về việc Tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 8

 • Công văn 1318/BGDĐT-QLCL
  on 05/04/2021 at 12:00 am

  Về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021

 • Khác 336/KH-BGDĐT
  on 05/04/2021 at 12:00 am

  Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2021

 • Khác 291/KH-BGDĐT
  on 25/03/2021 at 12:00 am

  Kế hoạch Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực giáo dục năm 2021

 • Quyết định 1044/QĐ-BGDĐT
  on 25/03/2021 at 12:00 am

  Quyết định Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Khác 215/KH-BGDĐT
  on 10/03/2021 at 12:00 am

  Kế hoạch triển khai nhiệm vụ quản lý, chỉ đạo; kiểm tra, giám sát việc triển khai Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 năm 2021

 • Khác 187/TB-BGDĐT
  on 02/03/2021 at 12:00 am

  Thông báo tuyển sinh đi học tại Liên bang Nga năm 2021

 • Khác 178/KH-BGDĐT
  on 01/03/2021 at 12:00 am

  Kế hoạch tổ chức biên soạn Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục

 • Quyết định 878/QĐ-BGDĐT
  on 01/03/2021 at 12:00 am

  Quyết định Ban hành thiết kế mẫu nhà vệ sinh cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông

 • Khác 159/KH-BGDĐT
  on 01/03/2021 at 12:00 am

  Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của ngành giáo dục

 • Công văn 693/BGDĐT-TĐKT
  on 26/02/2021 at 12:00 am

  Về việc tổng kết thực hiện Nghị định số 27/2015/NĐ-CP của Chính phủ và đề xuất điều chỉnh

 • Công văn 104/KHCNMT
  on 23/02/2021 at 12:00 am

  Về việc đăng thông tin tổ chức xét tặng Giải thưởng “khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở GDĐH” năm 2021

 • Khác 127/KH-BGDĐT
  on 19/02/2021 at 12:00 am

  Kế hoạch Tổ chức xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2021

 • Khác 114/KH-BGDĐT
  on 09/02/2021 at 12:00 am

  Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020"

 • Quyết định 709/QĐ-BGDĐT
  on 09/02/2021 at 12:00 am

  Quyết định Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông

 • Khác 138/TB-QLCL
  on 08/02/2021 at 12:00 am

  Thông báo Danh sách các đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ

 • Quyết định 567/QĐ-BGDĐT
  on 29/01/2021 at 12:00 am

  Quyết định Công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực năm 2020

 • Quyết định 4917/QĐ-BGDĐT
  on 31/12/2020 at 12:00 am

  Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Quyết định 4919/QĐ-BGDĐT
  on 31/12/2020 at 12:00 am

  Quyết định Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.