Văn bản BGDĐT

Văn bản qui phạm pháp luật

 • Thông tư 1/2024/TT-BGDĐT
  on 05/02/2024 at 12:00 am

  Thông tư ban hành Chuẩn cơ sở giáo dục đại học

 • Thông tư 30/2023/TT-BGDĐT
  on 29/12/2023 at 12:00 am

  Thông tư quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo trực tuyến đối với giáo dục đại học

 • Thông tư 31/2023/TT-BGDĐT
  on 29/12/2023 at 12:00 am

  Thông tư ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở

 • Thông tư 29/2023/TT-BGDĐT
  on 29/12/2023 at 12:00 am

  Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành Giáo dục

 • Thông tư 28/2023/TT-BGDĐT
  on 28/12/2023 at 12:00 am

  Thông tư ban hành Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học

 • Thông tư 27/2023/TT-BGDĐT
  on 28/12/2023 at 12:00 am

  Thông tư quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông

 • Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT
  on 28/12/2023 at 12:00 am

  Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông

 • Thông tư 25/2023/TT-BGDĐT
  on 27/12/2023 at 12:00 am

  Thông tư quy định về đánh giá, công nhận "Cộng đồng học tập" cấp xã, huyện, tỉnh

 • Thông tư 24/2023/TT-BGDĐT
  on 11/12/2023 at 12:00 am

  Thông tư Quy định về đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp huyện, tỉnh

 • Thông tư 23/2023/TT-BGDĐT
  on 08/12/2023 at 12:00 am

  Thông tư Quy định về việc dạy và học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp Một

 • Thông tư 22/2023/TT-BGDĐT
  on 28/11/2023 at 12:00 am

  Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên trường dự bị đại học

 • Khác 12/VBHN-BGDĐT
  on 20/11/2023 at 12:00 am

  Văn bản hợp nhất Thông tư số 41/2020/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 16/2023/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2020/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2023

 • Thông tư 19/2023/TT-BGDĐT
  on 30/10/2023 at 12:00 am

  Thông tư Hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập

 • Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT
  on 30/10/2023 at 12:00 am

  Thông tư Hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập

 • Thông tư 21/2023/TT-BGDĐT
  on 30/10/2023 at 12:00 am

  Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập

 • Thông tư 18/2023/TT-BGDĐT
  on 26/10/2023 at 12:00 am

  Thông tư Hướng dẫn xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

 • Thông tư 17/2023/TT-BGDĐT
  on 10/10/2023 at 12:00 am

  Thông tư Ban hành Quy chế thi học sinh giỏi cấp quốc gia

 • Thông tư 16/2023/TT-BGDĐT
  on 03/10/2023 at 12:00 am

  Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2020/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục

 • Thông tư 15/2023/TT-BGDĐT
  on 09/08/2023 at 12:00 am

  Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Giáo dục

 • Khác 11/VBHN-BGDĐT
  on 21/07/2023 at 12:00 am

  Văn bản hợp nhất Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập

Văn bản chỉ đạo điều hành

 • Công văn 715/BGDĐT-GDTrH
  on 23/02/2024 at 12:00 am

  Về việc thực hiện tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025

 • Quyết định 616/QĐ-BGDĐT
  on 22/02/2024 at 12:00 am

  Quyết định về việc phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng

 • Công văn 654/BGDĐT-KHCNMT
  on 20/02/2024 at 12:00 am

  Về việc Tổ chức Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở GDĐH năm 2024

 • Công văn 653/BGDĐT-KHCNMT
  on 20/02/2024 at 12:00 am

  Về việc Hướng dẫn tổ chức xét tặng Giải thưởng KHCN dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2024

 • Khác 165/TB-BGDĐT
  on 19/02/2024 at 12:00 am

  Thông báo tuyển sinh đi học tại Liên bang Nga năm 2024

 • Công văn 629/BGDĐT-GDTrH
  on 16/02/2024 at 12:00 am

  Về việc tiếp tục tổ chức việc trồng cây trong ngành Giáo dục

 • Quyết định 533/QĐ-BGDĐT
  on 07/02/2024 at 12:00 am

  Quyết định Phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa Công ty TNHH British Council (Việt Nam), Công ty cổ phần giáo dục liên kết Đại Tây Dương và Hội đồng Anh (Vương quốc Anh)

 • Quyết định 535/QĐ-BGDĐT
  on 07/02/2024 at 12:00 am

  Quyết định Phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa Công ty TNHH British Council (Việt Nam), Công ty TNHH Đầu tư giáo dục và thương mại Global và Hội đồng Anh (Vương quốc Anh)

 • Quyết định 536/QĐ-BGDĐT
  on 07/02/2024 at 12:00 am

  Phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge giữa Công ty TNHH Đào tạo Hanex và Tổng hiệu trưởng, Thạc sĩ và Học giả của Đại học Cambridge hoạt động thông qua tổ chức trực thuộc Nhà Xuất bản và Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge

 • Quyết định 537/QĐ-BGDĐT
  on 07/02/2024 at 12:00 am

  Quyết định Phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa Công ty TNHH British Council (Việt Nam), Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Phát triển AM và Hội đồng Anh (Vương quốc Anh)

 • Quyết định 534/QĐ-BGDĐT
  on 07/02/2024 at 12:00 am

  Quyết định Phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Pháp DELF, DALF giữa Viện Pháp tại Việt Nam, Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp và Tổ chức Giáo dục quốc tế Pháp

 • Quyết định 482/QĐ-BGDĐT
  on 01/02/2024 at 12:00 am

  Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai công tác soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2024

 • Công văn 538/BGDĐT-KHTC
  on 01/02/2024 at 12:00 am

  Về việc lấy ý kiến đối với hồ sơ dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 14/2019/TT-BGDĐT

 • Quyết định 469/QĐ-BGDĐT
  on 01/02/2024 at 12:00 am

  Quyết định Điều chỉnh liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge giữa Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng nhà giáo trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Cần Thơ và Tổng hiệu trưởng, Thạc sĩ và Học giả của Đại học Cambridge hoạt động thông qua tổ chức trực thuộc Nhà Xuất bản và Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge tại Quyết định số 2728/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 9 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Quyết định 453/QĐ-BGDĐT
  on 31/01/2024 at 12:00 am

  Quyết định Ban hành Kế hoạch hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật và cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật thuộc trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2024

 • Quyết định 452/QĐ-BGDĐT
  on 31/01/2024 at 12:00 am

  Quyết định về việc Công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực năm 2023

 • Quyết định 449/QĐ-BGDĐT
  on 31/01/2024 at 12:00 am

  Quyết định về việc Phân công nhiệm vụ tạm thời của Bộ trưởng

 • Quyết định 435/QĐ-BGDĐT
  on 30/01/2024 at 12:00 am

  Quyết định Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành giáo dục năm 2024

 • Khác 111/KH-BGDĐT
  on 29/01/2024 at 12:00 am

  Kế hoạch Tổ chức Hội nghị triển khai hoạt động khoa học và công nghệ năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Khác 109/KH-BGDĐT
  on 29/01/2024 at 12:00 am

  Kế hoạch Tổ chức xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2024

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.