Văn bản BGDĐT

Văn bản qui phạm pháp luật

 • Khác 1467/TB-BGDĐT
  on 06/09/2023 at 12:00 am

  Thông báo về việc tổ chức thẩm định đợt 2 sách giáo khoa lớp 5 và sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 1

 • Công văn 4771/BGDĐT-CNTT
  on 31/08/2023 at 12:00 am

  Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT, CĐS và thống kê giáo dục năm học 2023 – 2024

 • Thông tư 15/2023/TT-BGDĐT
  on 09/08/2023 at 12:00 am

  Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Giáo dục

 • Khác 7/VBHN-BGDĐT
  on 21/07/2023 at 12:00 am

  Văn bản hợp nhất Nghị định quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo

 • Khác 8/VBHN-BGDĐT
  on 21/07/2023 at 12:00 am

  Văn bản hợp nhất Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập

 • Khác 9/VBHN-BGDĐT
  on 21/07/2023 at 12:00 am

  Văn bản hợp nhất Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập

 • Khác 10/VBHN-BGDĐT
  on 21/07/2023 at 12:00 am

  Văn bản hợp nhất Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập

 • Khác 11/VBHN-BGDĐT
  on 21/07/2023 at 12:00 am

  Văn bản hợp nhất Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập

 • Thông tư 14/2023/TT-BGDĐT
  on 17/07/2023 at 12:00 am

  Thông tư quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục đại học

 • Khác 4/VBHN-BGDĐT
  on 14/07/2023 at 12:00 am

  Văn bản hợp nhất Nghị định quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người

 • Khác 6/VBHN-BGDĐT
  on 14/07/2023 at 12:00 am

  Văn bản hợp nhất Nghị định quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non

 • Khác 5/VBHN-BGDĐT
  on 14/07/2023 at 12:00 am

  Văn bản hợp nhất Nghị định quy định chính sách hỗ trợ học sinh và các trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

 • Thông tư 13/2023/TT-BGDÐT
  on 26/06/2023 at 12:00 am

  Thông tư Quy định việc giám sát, đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm

 • Thông tư 11/2023/TT-BGDĐT
  on 15/06/2023 at 12:00 am

  Thông tư bãi bỏ Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 07 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học

 • Thông tư 12/2023/TT-BGDĐT
  on 15/06/2023 at 12:00 am

  Thông tư bãi bỏ một số thông tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục

 • Khác 3/VBHN-BGDĐT
  on 12/06/2023 at 12:00 am

  Văn bản Hợp nhất Thông tư quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

 • Thông tư 10/2023/TT-BGDĐT
  on 28/04/2023 at 12:00 am

  Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

 • Thông tư 09/2023/TT-BGDĐT
  on 18/04/2023 at 12:00 am

  Thông tư ban hành Quy định việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số

 • Thông tư 02/VBHN-BGDĐT
  on 14/04/2023 at 12:00 am

  Văn bản hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

 • Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT
  on 14/04/2023 at 12:00 am

  Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập

Văn bản chỉ đạo điều hành

 • Quyết định 2680/QĐ-BGDĐT
  on 15/09/2023 at 12:00 am

  Quyết định phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge giữa Công ty TNHH Giáo dục và Đầu tư Hòa Thắng và Tổng hiệu trưởng, Thạc sĩ và Học giả của Đại học Cambridge hoạt động thông qua tổ chức trực thuộc Nhà Xuất bản và Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge

 • Công văn 5031/BGDĐT-GDQPAN
  on 15/09/2023 at 12:00 am

  Về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2023-2024

 • Công văn 4864/BGDĐT-GDTX
  on 08/09/2023 at 12:00 am

  Về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023

 • Quyết định 2581/QĐ-BGDĐT
  on 08/09/2023 at 12:00 am

  Quyết định phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge giữa Tổ chức Giáo dục và Đào tạo Apollo Việt Nam và Tổng hiệu trưởng, Thạc sĩ và Học giả của Đại học Cambridge hoạt động thông qua tổ chức trực thuộc Nhà Xuất bản và Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge

 • Khác 1483/TB-BGDĐT
  on 08/09/2023 at 12:00 am

  Thông báo về việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa các môn học và hoạt động giáo dục lớp 9 và lớp 12, đợt 2

 • Công văn 4891/BGDĐT-GDDT
  on 08/09/2023 at 12:00 am

  Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 đối với giáo dục dân tộc

 • Công văn 4840/BGDĐT-GDTX
  on 07/09/2023 at 12:00 am

  Về việc sử dụng Bộ tài liệu Hướng dẫn dạy học lớp 10 thực hiện Chương trình GDTX cấp THPT

 • Quyết định 2556/QĐ-BGDĐT
  on 06/09/2023 at 12:00 am

  Quyết định về việc phê duyệt Bộ Tài liệu hướng dẫn dạy học lớp 10 thực hiện Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông

 • Khác 1467/TB-BGDĐT
  on 06/09/2023 at 12:00 am

  Thông báo về việc tổ chức thẩm định đợt 2 sách giáo khoa lớp 5 và sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 1

 • Quyết định 2531/QĐ-BGDĐT
  on 31/08/2023 at 12:00 am

  Quyết định về việc phê duyệt Chương trình bồi dưỡng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ tổ chức các hoạt động thể thao cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo làm công tác giáo dục thể chất trong các cơ sở giáo dục đại học

 • Quyết định 2533/QĐ-BGDĐT
  on 31/08/2023 at 12:00 am

  Quyết định Ban hành Quy định Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Công văn 4771/BGDĐT-CNTT
  on 31/08/2023 at 12:00 am

  Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT, CĐS và thống kê giáo dục năm học 2023 – 2024

 • Khác 1451/BC-BGDĐT
  on 30/08/2023 at 12:00 am

  Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT/TTg ngày 12/6/213 của Thủ tướng Chính phủ về đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014

 • Khác 71/TB-HĐNGND-NGƯT
  on 28/08/2023 at 12:00 am

  Thông báo về việc thăm dò dư luận đối với các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16

 • Công văn 4608/BGDĐT-KHCNMT
  on 28/08/2023 at 12:00 am

  Về việc đề cử xét trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia năm 2023

 • Công văn 4574/BGDĐT-TCCB
  on 25/08/2023 at 12:00 am

  Về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn công tác TĐKT ngành Giáo dục

 • Công văn 4567/BGDĐT-GDCTHSSV
  on 24/08/2023 at 12:00 am

  Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh năm học 2023-2024

 • Công văn 4557/BGDĐT-GDTC
  on 24/08/2023 at 12:00 am

  Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2023-2024

 • Quyết định 2457/QĐ-BGDĐT
  on 23/08/2023 at 12:00 am

  Quyết định Ban hành Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023 - 2024 của ngành Giáo dục

 • Quyết định 2436/QĐ-BGDĐT
  on 22/08/2023 at 12:00 am

  Quyết định về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Giáo dục và Thời đại

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.