Văn bản BGDĐT

Văn bản qui phạm pháp luật

 • Thông tư 16/2022/TT-BGDĐT
  on 22/11/2022 at 12:00 am

  Thông tư Ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông

 • Thông tư 15/2022/TT-BGDĐT
  on 08/11/2022 at 12:00 am

  Thông tư Quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp

 • Thông tư 14/2022/TT-BGDĐT
  on 10/10/2022 at 12:00 am

  Thông tư quy định về kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm

 • Khác 6/VBHN-BGDĐT
  on 03/08/2022 at 12:00 am

  Văn bản hợp nhất Thông tư quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa

 • Khác 7/VBHN-BGDĐT
  on 03/08/2022 at 12:00 am

  Văn bản hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông

 • Thông tư 13/2022/TT-BGDĐT
  on 03/08/2022 at 12:00 am

  Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình Giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Thông tư 11/2022/TT-BGDĐT
  on 26/07/2022 at 12:00 am

  Thông tư quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài

 • Thông tư 12/2022/TT-BGDĐT
  on 26/07/2022 at 12:00 am

  Thông tư ban hành Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông

 • Thông tư 10/2022/TT-BGDĐT
  on 12/07/2022 at 12:00 am

  Thông tư quy định về đánh giá học viên học Chương trình xóa mù chữ

 • Thông tư 5/VBHN-BGDĐT
  on 06/07/2022 at 12:00 am

  Văn bản hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

 • Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT
  on 06/06/2022 at 12:00 am

  Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

 • Thông tư 9/2022/TT-BGDĐT
  on 06/06/2022 at 12:00 am

  Thông tư Quy định Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học

 • Thông tư 4/VBHN-BGDĐT
  on 30/05/2022 at 12:00 am

  Văn bản hợp nhất Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập

 • Thông tư 3/VBHN-BGDĐT
  on 27/05/2022 at 12:00 am

  Văn bản hợp nhất Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

 • Thông tư 1/VBHN-BGDĐT
  on 23/05/2022 at 12:00 am

  Văn bản hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

 • Thông tư 2/VBHN-BGDĐT
  on 23/05/2022 at 12:00 am

  Văn bản hợp nhất Thông tư ban hành Chương trình giáo dục phổ thông

 • Thông tư 7/2022/TT-BGDĐT
  on 23/05/2022 at 12:00 am

  Thông tư quy định công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục

 • Thông tư 06/2022/TT-BGDĐT
  on 11/05/2022 at 12:00 am

  Thông tư hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục

 • Thông tư 05/2022/TT-BGDĐT
  on 19/03/2022 at 12:00 am

  Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn, tổ chức cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa ban hành kèm theo Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Thông tư 04/2022/TT-BGDĐT
  on 04/03/2022 at 12:00 am

  Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập; Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

Văn bản chỉ đạo điều hành

 • Quyết định 3852/QĐ-BGDĐT
  on 25/11/2022 at 12:00 am

  Quyết định về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ V (SV_STARTUP LẦN V)

 • Công văn 6225/BGDĐT-GDĐH
  on 25/11/2022 at 12:00 am

  Về việc Tham dự Họp giao ban Quý IV về công tác tuyển sinh và đào tạo Khối đại học và cao đẳng sư phạm

 • Công văn 6141/BGDĐT-GDTC
  on 21/11/2022 at 12:00 am

  Về việc tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục

 • Quyết định 3773/QĐ-BGDĐT
  on 18/11/2022 at 12:00 am

  Quyết định Phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa Công ty TNHH British Council (Việt Nam), Công ty TNHH Công nghệ giáo dục Đông A, Công ty cổ phần Phát triển giáo dục và đào tạo ODIN, Công ty TNHH University Access Centre Việt Nam và Hội đồng Anh (Vương quốc Anh)

 • Khác 1616/TB-BGDĐT
  on 17/11/2022 at 12:00 am

  Thông báo tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2023

 • Quyết định 3730/QĐ-BGDĐT
  on 17/11/2022 at 12:00 am

  Quyết định Phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa Công ty TNHH Giáo dục IDP (Việt Nam) và IELTS Australia Pty Ltd (Australia)

 • Quyết định 3731/QĐ-BGDĐT
  on 17/11/2022 at 12:00 am

  Quyết định phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Linguaskill giữa Công ty cổ phần nghiên cứu, ứng dụng và thực nghiệm công nghệ REAP và Tổng hiệu trưởng, Thạc sĩ và Học giả của Đại học Cambridge hoạt động thông qua tổ chức trực thuộc Nhà Xuất bản và Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge

 • Quyết định 3710/QĐ-BGDĐT
  on 16/11/2022 at 12:00 am

  Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo An toàn thông tin mạng của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Quyết định 3671/QĐ-BGDĐT
  on 14/11/2022 at 12:00 am

  Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Quyết định 3646/QĐ-BGDĐT
  on 11/11/2022 at 12:00 am

  Quyết định phê duyệt liên kết tổ chức cấp chứng chỉ tiếng Anh Aptis giữa Công ty TNHH British Council (Việt Nam), Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Giáo dục Việt Nam, Công ty Cổ phần truyền thông giáo dục và thời đại, Công tư TNHH ETE Việt Nam, Công ty TNHH Công nghệ và Phát triển Giáo dục thời đại và Hội đồng Anh (Vương quốc Anh)

 • Công văn 5852/BGDĐT-KHCNMT
  on 08/11/2022 at 12:00 am

  Về việc tổ chức vòng chung khảo, Lễ Tổng kết và trao Giải thưởng KH&CN dành cho sinh viên trong CSGDĐH năm 2022

 • Công văn 5852/BGDĐT-KHCNMT
  on 08/11/2022 at 12:00 am

  Về việc Tổ chức vòng chung khảo, Lễ Tổng kết và trao Giải thưởng KH&CN dành cho sinh viên trong CSGDĐH năm 2022

 • Công văn 5766/BGDĐT-TCCB
  on 02/11/2022 at 12:00 am

  Về việc Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng khối các Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023

 • Khác 1474/CĐ-BGDĐT
  on 18/10/2022 at 12:00 am

  Công điện về việc chủ động ứng phó với bão Nesat

 • Khác 1469/TB-BGDĐT
  on 17/10/2022 at 12:00 am

  Thông báo Kéo dài thời gian thi Tuần 1, 2 Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' năm 2022

 • Công văn 5335/BGDĐT-GDTH
  on 12/10/2022 at 12:00 am

  Về việc Hướng dẫn tổ chức dạy học lớp ghép cấp tiểu học

 • Công văn 5303/BGDĐT-GDCTHSSV
  on 11/10/2022 at 12:00 am

  Về việc Triển khai Chương trình Học bổng Toyota năm học 2022-2023

 • Công văn 5235/BGDĐT-GDĐH
  on 11/10/2022 at 12:00 am

  Về việc Tham dự Hội thảo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của ngành giáo dục

 • Khác 1421/TB-BGDĐT
  on 07/10/2022 at 12:00 am

  Thông báo về việc tổ chức thẩm định đợt 2 sách giáo khoa lớp 4, sách giáo khoa Ngoại ngữ 1

 • Quyết định 1864/QĐ-BGDĐT
  on 01/07/2022 at 12:00 am

  Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế, lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.