Chi bộ 1

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Được thành lập từ ngày 4/9/2008 Chi bộ Giảng viên 1 (nay là Chi bộ 1) trực thuộc Đảng bộ Trường Dự bị Đại học TP. HCM đã tổ chức đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2008 – 2010 vào ngày 20/9/2008. Đại hội đã bầu ra chi ủy gồm các đồng chí:

 • Đ/c Đào Ngọc Luyến – Bí thư chi bộ
 • Đ/c Phạm Ngọc Miên – Phó bí thư chi bộ
 • Đ/c Nguyễn Thị Thảo Vy – Chi ủy viên

Chi bộ tổ chức đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2010 – 2012 và bầu ra chi ủy gồm các đồng chí:

 • Đ/c Nguyễn Thị Thảo Vy – Bí thư chi bộ
 • Đ/c Đinh Bá Ích – Phó bí thư chi bộ
 • Đ/c Nguyễn Thị Minh Thư – Chi ủy viên

Chi bộ tổ chức đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2012 – 2015 và bầu ra chi ủy gồm các đồng chí:

 • Đ/c Nguyễn Thị Thảo Vy – Bí thư chi bộ
 • Đ/c Nguyễn Thị Minh Thư – Phó bí thư chi bộ
 • Đ/c Huỳnh Bích Tuyền – Chi ủy viên

Chi bộ đã tổ chức đại hội lần thứ  IV, nhiệm kỳ 2015 – 2018 vào ngày 04/04/2015. Đại hội đã bầu ra chi ủy gồm các đồng chí:

 • Đ/c Nguyễn Thị Minh Thư – Bí thư chi bộ
 • Đ/c Huỳnh Bích Tuyền – Phó bí thư chi bộ
 • Đ/c Lê Thị Tuyết Nhung – Chi ủy viên

Hiện nay, Chi bộ 1 có 08 đảng viên là giáo viên thuộc các bộ môn Toán, Lý, Sinh, Ngoại ngữ, Xã hội. Đầu mỗi năm học, Chi bộ 1 tiếp nhận thêm các em đảng viên là học sinh theo học một năm dự bị tại Trường

Chi bộ 1 được Đảng bộ Trường phân công lãnh đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các bộ môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Ngoại ngữ, Tin học và các môn khoa học Xã hội.

Từ  tháng  03/2015 đến nay, Chi bộ 1 đã tổ chức kết nạp Đảng viên thêm 02 đảng viên mới (Đ/c Nguyễn Thị Hiền và  đ/c Đỗ Thị Hồng Thấm) góp phần tạo nên sự lớn mạnh cho đội ngũ viên chức là đảng viên trẻ trong Trường.

Kể từ khi thành lập đến nay, trong những đợt phân tích chất lượng đảng viên cuối năm, tất cả đảng viên của Chi bộ 1 đều đạt danh hiệu “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” và luôn có ít nhất 1 đảng viên đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Đặc biệt, nhiều năm qua Chi bộ 1 luôn được công nhận là “Chi bộ trong sạch, vững mạnh”.

Tất cả đảng viên Chi bộ 1 quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và luôn đoàn kết, thống nhất chung tay đóng góp xây dựng và phát triển Đảng bộ Trường Dự bị đại học TP.Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh.

CHI BỘ 1

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.