Chi bộ 1

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Được thành lập từ ngày 04/9/2008 Chi bộ Giảng viên 1 (nay là Chi bộ 1) trực thuộc Đảng bộ Trường Dự bị Đại học TP. HCM đã tổ chức đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2008 – 2010 vào ngày 20/9/2008. Đại hội đã bầu ra chi ủy gồm các đồng chí:

 • Đ/c Đào Ngọc Luyến – Bí thư chi bộ
 • Đ/c Phạm Ngọc Miên – Phó bí thư chi bộ
 • Đ/c Nguyễn Thị Thảo Vy – Chi ủy viên

Chi bộ tổ chức đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2010 – 2012 và bầu ra chi ủy gồm các đồng chí:

 • Đ/c Nguyễn Thị Thảo Vy – Bí thư chi bộ
 • Đ/c Đinh Bá Ích – Phó bí thư chi bộ

Chi bộ tổ chức đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2012 – 2015 và bầu ra chi ủy gồm các đồng chí:

 • Đ/c Nguyễn Thị Thảo Vy – Bí thư chi bộ
 • Đ/c Nguyễn Thị Minh Thư – Phó bí thư chi bộ
 • Đ/c Huỳnh Thị Bích Tuyền – Chi ủy viên

Chi bộ đã tổ chức đại hội lần thứ  IV, nhiệm kỳ 2015 – 2017 vào ngày 04/04/2015. Đại hội đã bầu ra chi ủy gồm các đồng chí:

 • Đ/c Nguyễn Thị Minh Thư – Bí thư chi bộ
 • Đ/c Huỳnh Thị Bích Tuyền – Phó bí thư chi bộ
 • Đ/c Lê Thị Tuyết Nhung – Chi ủy viên

Chi bộ đã tổ chức đại hội lần thứ  V, nhiệm kỳ 2017 – 2020 vào ngày 06/09/2017. Đại hội đã bầu ra chi ủy gồm các đồng chí:

 • Đ/c Huỳnh Thị Bích Tuyền – Bí thư chi bộ
 • Đ/c Nguyễn Thị Hiền – Phó bí thư chi bộ
 • Đ/c Đỗ Thị Hồng Thấm – Chi ủy viên

Chi bộ đã tổ chức đại hội lần thứ  VI, nhiệm kỳ 2020 – 2022 vào ngày 02/03/2020. Đại hội đã bầu ra Bí thư, Phó Bí thư là các đồng chí:

 • Đ/c Nguyễn Thị Hiền – Bí thư chi bộ
 • Đ/c Đỗ Thị Hồng Thấm – Phó Bí thư chi bộ

Đ/c Nguyễn Thị Hiền – Bí thư Chi bộ 1
nhiệm kỳ 2020 – 2022

Hiện nay, Chi bộ 1 có 08 đảng viên là giáo viên thuộc các bộ môn Toán học, Lý, Ngoại ngữ, các môn Khoa học xã hội.

Tập thể Chi bộ 1

Đầu mỗi năm học, Chi bộ 1 tiếp nhận thêm các em đảng viên là học sinh hệ dự bị đại học dân tộc  theo học tại Trường.

Chi bộ 1 được Đảng bộ Trường phân công lãnh đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các bộ môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Ngoại ngữ, Tin học và các môn khoa học Xã hội.

Từ khi thành lập đến nay, trong những đợt phân tích chất lượng đảng viên cuối năm, tất cả đảng viên của Chi bộ 1 đều được đánh giá  “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” và luôn có ít nhất 1 đảng viên được đánh giá “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Đặc biệt, nhiều năm qua Chi bộ 1 luôn được công nhận là “Chi bộ trong sạch, vững mạnh”.

Tất cả đảng viên Chi bộ 1 quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và luôn đoàn kết, thống nhất chung tay đóng góp xây dựng Đảng bộ Trường Dự bị đại học TP.Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh.

CHI BỘ 1

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.