Công đoàn Trường Dự bị Đại học TP.HCM

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
Từ ngày thành lập Trường (06/12/1976) đến nay, Công đoàn Trường Dự bị đại học thành phố Hồ Chí Minh đã trãi qua 1nhiệm kỳ. Hiện nay là nhiệm kỳ XV(2017– 2022). Qua chặng đường 45 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Nhà trường, Công đoàn thực hiện chức năng là một tổ chức xã hội chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của viên chức và người lao động.
II. NHÂN SỰ

Nhân sự BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm có:

  1. Cô Nguyễn Thị Thanh Hải – Chủ tịch Công đoàn
  2. Cô Nguyễn Kim Khánh – Phó chủ tịch Công đoàn
  3. Cô Đoàn Thị Phương Huyền – UVBCH Công đoàn – Trưởng Ban nữ Công
  4. Cô Đinh Thị Bích Liên – UVBCH Công đoàn
  5. Thầy Lê Hồng Văn – Chủ nhiệm UBKT

Từ năm 2019 – 2020, nhân sự BCH Công đoàn có sự thay đổi với 2 thành viên mới là

  • Cô Nguyễn Thị Hiền – Phó chủ tịch Công đoàn
  • Cô Nguyễn Hà Như Mai – UVBCH Công đoàn – Trưởng Ban nữ công

III. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

Hoạt động của Công đoàn Trường có thể chia thành những giai đoại như sau:

  • Từ năm 1976 – 1986:Trong giai đoạn đất nước gặp nhiều khó khăn sau chiến tranh, Công đoàn tập trung chăm lo ổn định và cải thiện đời sống cán bộ, giảng viên, viên chức sao cho không quá thiếu hụt, để đủ sức giảng dạy và phục vụ giảng dạy.
  • Từ năm 1986 – 2000:Từng bước ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ – viên chức. Đây là giai đoạn cả nước bắt đầu công cuộc đổi mới kinh tế, chính trị, và xã hội. Cùng với Ban giám hiệu, Công đoàn Trường đã từng bước xây dựng Nhà trường ổn định, nâng dần mức sống và thu nhập của cán bộ – viên chức.
  • Từ năm 2001 đến nay: Nâng cao phẩm chất và năng lực của đội ngũ viên chức -người lao động để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục – đào tạo, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phối hợp với Ban giám hiệu, Công đoàn Trường đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để viên chức có thể thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa trình độ. Công đoàn cũng đã vận động giáo viên nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo qua việc tích cực nghiên cứu khoa học và cập nhật kiến thức chuyên môn mới, biên soạn giáo trình và tài liệu học tập cho học sinh các hệ.

– Công đoàn cũng đã đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục nhằm quán triệt các quan điểm đổi mới giáo dục – đào tạo, các nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ – viên chức về truyền thống tốt đẹp của Nhà giáo Việt Nam.

– Công đoàn Trường đã thực hiện tốt hiệm vụ chăm lo, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. Hằng năm Công đoàn tổ chức nhiều hoạt động thể thao, văn nghệ nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, mang đến những giờ phút vui tươi, thoải mái thật sự cho cán bộ – viên chức của Trường. Thăm hỏi kịp thời đến viên chức – người lao động khi ốm đau, bệnh tật, quan tâm, chia sẻ khi viên chức – người lao động có hiếu hỉ, ma chay.

– Ngoài các hoạt động tại Trường, Công đoàn còn vận động công đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động xã hội, cứu trợ lũ lụt, đóng góp cho quỹ vì người nghèo, góp đá xây Trường Sa…

– Những năm gần đây, Công đoàn mở rộng mối quan hệ giao lưu với các công đoàn trường bạn trong các Khối thi đua của Liên đoàn lao động Thành phố Hồ Chí Minh và Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Tham gia các hoạt động do Liên đoàn Lao động tổ chức như Hội thao khối các trường đại học, cao đẳng, TCCN và các đơn vị giáo dục đào tạo, Hội thi ẩm thực mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3…

– Tham gia các hoạt động do Liên đoàn Lao động tổ chức như Hội thao khối các trường đại học, cao đẳng, TCCN và các đơn vị giáo dục đào tạo, Hội thi ẩm thực mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3…

Để hoàn thành tốt vai trò, chức năng của mình, Công đoàn Trường luôn chú ý xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh bằng các hoạt động cụ thể như xây dựng chương trình hoạt động Công đoàn trong từng năm học, có chế độ đãi ngộ đối với cán bộ Công đoàn bán chuyên trách, đổi mới nội dung và hoạt động Công đoàn, thường xuyên lắng nghe ý kiến đóng góp từ các tổ Công đoàn, tăng cường hoạt động của Ủy ban kiểm tra Công đoàn…

Nhìn lại quá trình 45 năm, Công đoàn Trường đã bước đi những bước rất dài và ngày càng vững chắc. Để đạt được những thành tích, Công đoàn đã thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, đánh giá, tổng kết kinh nghiệm, coi trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy sức mạnh mạnh tập thể và năng lực làm chủ của toàn thể đoàn viên công đoàn trong Trường.

Cùng với sự lớn mạnh của Nhà trường, dưới sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh và Công đoàn Giáo dục Việt Nam, sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ Nhà trường, Công đoàn Trường Dự bị đại học thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện tốt 3 chức năng “Bảo vệ – Tham gia – Giáo dục vận động”, luôn là hạt nhân động viên cán bộ – viên chức hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, xây dựng tập thể Nhà trường ngày càng đoàn kết và vững mạnh hơn.

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.