THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH DỰ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC THAM GIA VÒNG THỰC HÀNH – PHỎNG VẤN (VÒNG 2)

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh thông báo triệu tập thí sinh dự tuyển dụng viên chức năm 2023 tham dự vòng thực hành, phỏng vấn. Cụ thể: – Mời toàn thể thí sinh dự Lễ Khai mạc kỳ tuyển dụng viên chức lúc 8 giờ, ngày 07/9/2023, tại phòng C04. – Sau khi dự Lễ Khai mạc, thí sinh tham gia vòng thực hành – phỏng vấn theo lịch chi tiết đính kèm. – Thí sinh mang theo căn cước công dân, trường hợp không có căn cước công…

Đọc tiếp

Các văn bản về tiếp công dân của Trường Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh

Hiệu trường Trường Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh ban hành các văn bản về tiếp công dân: Quyết định số 112/QĐ-DBĐH ngày 20/2/2023 về Quy định tiếp công dân của Trường Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh. Văn bản số 113/QĐ-DBĐH ngày 21/2/2023 về Nội quy tiếp công dân. Thông báo số 114/TB-DBĐH ngày 21/02/2023 về Lịch tiếp công dân của Trường Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh.

Đọc tiếp