Đoàn Thanh niên – 45 năm tự hào cùng tuổi trẻ chắp cánh tương lai

Đoàn Thanh niên Trường Dự bị Đại học TP.HCM được hình thành cùng với sự thành lập Nhà Trường (06/12/1976). Từ năm 1976 đến năm 1982, Đoàn Thanh niên hoạt động ở hai cơ sở: Mỹ Tho (Tiền Giang) và Quận 5 (TP. Hồ Chí Minh). Từ năm 1982, Trường chỉ còn một cơ sở tại Quận 5 – TP. Hồ Chí Minh.

Do đặc thù, Đoàn Thanh niên Trường Dự bị Đại học TP. HCM xây dựng chương trình hoạt động vừa phù hợp với Nhà Trường, vừa bám sát chương trình hành động của Thành Đoàn TP. HCM, đảm bảo mang lại hiệu quả cho đoàn viên, thanh niên.

ThS. Nguyễn Tuấn Lộc – Bí thư Đoàn TNCS hiện nay

Đoàn Trường thường xuyên tổ chức hiệu quả công tác giáo dục, hoạt động phong trào, công tác xây dựng Đoàn và tập hợp thanh niên, công tác tham mưu, phối hợp. Trong đó, chú trọng hoạt động đồng hành, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên trong học tập, hướng nghiệp, đời sống và các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, phát huy đặc thù đa dân tộc, đa tôn giáo của Nhà Trường, các hoạt động giao lưu quốc tế với Lưu học sinh Lào và Campuchia.

Trong 45 năm qua, Đoàn Thanh niên luôn được sự tín nhiệm cao của đoàn viên, thanh niên, sự tin tưởng của Cấp ủy, Ban Giám hiệu, được Thành Đoàn TP. HCM và Trung ương Đoàn đánh giá cao với các giải thưởng, bằng khen, cờ thi đua của Trung Ương Đoàn, Thành Đoàn TP. HCM, bằng  khen của Thủ tướng Chính phủ và của Ủy ban nhân dân TP. HCM. Nhiều cán  bộ Đoàn đã được Trung Ương Đoàn, Thành Đoàn TP.HCM tặng bằng khen, 06 đồng chí được trao tặng huy chương “Danh  dự Đoàn”, 04 đồng chí được trao tặng Huy chương “Vì thế hệ trẻ” – huy chương cao quý nhất của Đoàn TNCS  Hồ Chí Minh. Từ năm 2010 đến năm 2015, Đoàn Trường có 05 giảng viên trẻ được Thành Đoàn trao tặng Danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” và năm 2012 có 01 viên chức trẻ được tặng Giải thưởng “Công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện” cấp Thành.

Trong các năm 2017 đến 2021, Đoàn Thanh niên liên tiếp được Thành Đoàn TP. HCM xếp loại thi đua xuất sắc và vinh dự nhận Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Đoàn, Cờ thi đua xuất sắc của Thành Đoàn TP. HCM, Bằng khen của Thành Đoàn TP. HCM, danh hiệu đơn vị xuất sắc 3 năm liền. Trong năm học 2020 – 2021, Đoàn Thanh niên vinh dự nhận Cờ thi đua đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu Cụm thi đua số 5 của Thành Đoàn TP. HCM.

Tập thể Ban chấp hành – Nhiệm kỳ 2019-2022

Bí thư Đoàn Trường qua các thời kỳ: Đoàn Ái Thơ (1976 – 1977), Nguyễn Thị Huệ (1977 – 1980), Lê Thành Thượng (1980 – 1984), Nguyễn Cương (1984 – 1987), Dương Công Minh (1987 – 1988), Nguyễn Thanh Long (1988 – 1990), Đào Ngọc Luyến (1990 – 1994), Đỗ Ngọc Văn (1994 – 2000), Lê Hữu Thức (2000 – 2008), Trần Trung Thiện (2008 – 2012), Nguyễn Thị Thuỷ (2012 – 2017),  Nguyễn Thế Trường (2017 – 2019, 2019 – 3/2021), Nguyễn Tuấn Lộc (3/2021 đến nay).  

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.