Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên

I. Lịch sử hình thành

Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên (P. CTHSSV) được thành lập từ tháng 8/2017, theo Quyết định số 323/QĐ-DBĐH ngày 09 tháng 8 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh, trên cơ sở sát nhập một phận Ban Quản lý ký túc xá (KTX) cũ và một bộ phận quản lý học sinh ở Phòng Đào tạo.
II. Chức năng và nhiệm vụ
Phòng CTHSSV có chức năng Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công tác liên quan đến HSSV, quản lý HSSV nội trú KTX và công tác y tế trường học.
Các nhiệm vụ cụ thể:
 • Tổ chức tiếp nhận HSSV trúng tuyển vào học và ở nội trú theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Tổ chức triển khai Quy chế học tập, rèn luyện và Nội quy KTX;
 • Kiểm tra công tác tổ chức ăn, ở, tự học, sinh hoạt của HSSV. Phối hợp với các đoàn thể trong trường tổ chức các hoạt động phục vụ đời sống văn hóa, văn nghệ, TDTT;
 • Phối hợp với chính quyền địa phương sở tại tổ chức các hoạt động bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội;
 • Thống kê, tổng hợp dữ liệu, quản lý hồ sơ nội trú của HSSV;
 • Theo dõi, đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của HSSV ở KTX;
 • Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” vào đầu năm học;
 • Tổ chức triển khai công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho HSSV;
 • Tổ chức tư vấn học tập, chọn ngành, trường cho HS;
 • Tổ chức thực hiện công tác y tế trường học theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học;
 • Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước quy định đối với HSSV…
III. Nhân sự
Theo quyết định 708/QĐ-DBĐH ngày 01/11/2019, Hiệu trưởng phụ trách Phòng CT HSSV.
Phòng CTHSSV hiện có 10 người. Trong đó có 3 giáo viên kiêm nhiệm, 1 chuyên viên, 4 nhân viên và 02 nhân viên hợp đồng khoán.
Nhiệm vụ của từng thành viên trong phòng:
Thầy Lâm Chí Nghĩa – Phó Trưởng phòng, phụ trách chung.

– Tổ quản lý học sinh:

 1. Thầy Lê Hồng Văn (giáo viên kiêm nhiệm).
 2. Thầy Nguyễn Đức Phước (giáo viên kiêm nhiệm).
 3. Cô Nguyễn Thị Hà (chuyên viên).
 4. Cô Lê Nguyễn Ngọc Thùy Trang (nhân viên hợp đồng khoán).
 5. Anh Nguyễn Minh Châu (nhân viên bán thời gian).
– Tổ sửa chữa, quản lý vật tư – Tổ vệ sinh:
 1. Anh Phạm Văn Thương (nhân viên).
 2. Cô Nguyễn Thị Bé Tám (nhân viên hợp đồng khoán).
– Tổ bảo vệ:
 1. Anh Vũ Sĩ Lượng (nhân viên).
 2. Anh Trần Thanh Phi (nhân viên).
 3. Anh Nguyễn Minh Châu (nhân viên).
Trong quá trình hoạt động và phát triển, phòng CTHSSV luôn được sự quan tâm sâu sát của Cấp ủy, sự chỉ đạo cụ thể của Ban giám hiệu. Sự nỗ lực trong công tác của các thành viên trong Phòng cùng với sự giúp đỡ trên là cơ sở để phòng CTHSSV luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển Nhà trường.
Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên
Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.