Văn bản chỉ đạo điều hành

 • Khác 1125/TB-BGDĐT
  on 19/10/2021 at 12:00 am

  Thông báo tuyển sinh đi học tại Cu-ba năm 2021

 • Khác 1121/TB-BGDĐT
  on 18/10/2021 at 12:00 am

  Thông báo tuyển sinh đi học tại Ma-rốc năm 2021

 • Khác 1119/KH-BGDĐT
  on 15/10/2021 at 12:00 am

  Kế hoạch thông tin, tuyên truyền thực hiện Quyết định số 2646/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030"

 • Khác 1111/CĐ-BGDĐT
  on 13/10/2021 at 12:00 am

  Công điện của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Phú Yên về việc ứng phó với bão số 8

 • Công văn 4610/BGDĐT-GDCTHSSV
  on 12/10/2021 at 12:00 am

  Về việc Tổ chức hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Biên cương Tổ quốc tôi”

 • Khác 1097/CĐ-BGDĐT
  on 11/10/2021 at 12:00 am

  Công điện Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới

 • Công văn 4555/BGDĐT-TTr
  on 08/10/2021 at 12:00 am

  Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra nội bộ năm học 2021-2022 đối với CSGDĐH, trường CĐSP

 • Công văn 4499/BGDĐT-GDĐH
  on 06/10/2021 at 12:00 am

  Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục đại học năm học 2021-2022

 • Khác 1085/TB-BGDĐT
  on 05/10/2021 at 12:00 am

  Thông báo về việc tổ chức thẩm định đợt 2 sách giáo khoa lớp 3

 • Công văn 4450/BGDĐT-GDQPAN
  on 04/10/2021 at 12:00 am

  Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2021-2022

 • Công văn 1204/QLCL-QLVBCC
  on 01/10/2021 at 12:00 am

  Về việc báo cáo số lượng in phôi văn bằng

 • Quyết định 3031/QĐ-BGDĐT
  on 30/09/2021 at 12:00 am

  Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 523/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế giai đoạn 2021-2025

 • Quyết định 3033/QĐ-BGDĐT
  on 30/09/2021 at 12:00 am

  Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững đối với đồng bào dân tộc thiểu số lĩnh vực giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

 • Công văn 4379/BGDĐT-GDCTHSSV
  on 29/09/2021 at 12:00 am

  Về việc đề xuất sinh viên nhận Học bổng Kumho Asiana lần thứ 15

 • Công văn 4329/BGDĐT-KHTC
  on 28/09/2021 at 12:00 am

  Về việc báo cáo kết quả giám sát tài chính 06 tháng đầu năm 2021 đối với các doanh nghiệp do Bộ GDĐT quản lý

 • Quyết định 3000/QĐ-BGDĐT
  on 28/09/2021 at 12:00 am

  Quyết định Phê duyệt Mô hình Bữa ăn học đường đảm bảo dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên Việt Nam

 • Quyết định 2981/QĐ-BGDĐT
  on 27/09/2021 at 12:00 am

  Quyết định về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19

 • Công văn 4199/BGDĐT-GDĐH
  on 24/09/2021 at 12:00 am

  Về việc bổ sung phương án tuyển sinh đối với thí sinh không tham dự được kì thi tốt nghiệp THPT do dịch bệnh

 • Công văn 4193/BGDĐT-GDDT
  on 24/09/2021 at 12:00 am

  Về việc báo cáo ban hành VBQPPL có liên quan đến công tác dân tộc

 • Khác 4694/BGDĐT-QLCL
  on 15/10/2020 at 12:00 am

  Về việc Tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.