Văn bản chỉ đạo điều hành

 • Công văn 1800/BGDĐT-QLCL
  on 05/05/2021 at 12:00 am

  Về việc tăng cường công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ

 • Công văn 1775/BGDĐT-QLCL
  on 04/05/2021 at 12:00 am

  Về việc miễn thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2021

 • Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT
  on 04/05/2021 at 12:00 am

  Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19

 • Công văn 1743/BGDĐT-GDTC
  on 29/04/2021 at 12:00 am

  Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19

 • Công văn 1686/BGDĐT-KHCNMT
  on 28/04/2021 at 12:00 am

  Về việc báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN và đề xuất kế hoạch KHCN năm 2022

 • Quyết định 1403/QĐ-BGDĐT
  on 27/04/2021 at 12:00 am

  Quyết định về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng trọng lĩnh vực y tế đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Công văn 1650/BGDĐT-QLCL
  on 26/04/2021 at 12:00 am

  Về việc thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh năm 2021

 • Công văn 1607/BGDĐT-QLCL
  on 23/04/2021 at 12:00 am

  Về việc tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

 • Công văn 1574/BGDĐT-GDĐH
  on 22/04/2021 at 12:00 am

  Về việc tham dự Hội nghị triển khai Nghị định số 116/2020/NĐ-CP về đào tạo giáo viên theo nhu cầu địa phương

 • Công văn 1575/BGDĐT-GDĐH
  on 22/04/2021 at 12:00 am

  Về việc tham dự Hội nghị triển khai Nghị định số 116/2020/NĐ-CP về đào tạo giáo viên theo nhu cầu địa phương

 • Công văn 1576/BGDĐT-GDĐH
  on 22/04/2021 at 12:00 am

  Về việc tham dự Hội nghị triển khai Nghị định số 116/2020/NĐ-CP về đào tạo giáo viên theo nhu cầu địa phương

 • Khác 409/KH-BGDĐT
  on 22/04/2021 at 12:00 am

  Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" của ngành Giáo dục năm 2021

 • Công văn 1584/BGDĐT-GDTC
  on 22/04/2021 at 12:00 am

  Về việc hướng dẫn tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị

 • Công văn 1444/BGDĐT-GDĐH
  on 14/04/2021 at 12:00 am

  Về việc hướng dẫn tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

 • Công văn 1398/BGDĐT-QLCL
  on 09/04/2021 at 12:00 am

  Về việc tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

 • Khác 361/KH-BGDĐT
  on 07/04/2021 at 12:00 am

  Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non cốt cán và chuyên gia đầu ngành của Bộ Giáo dục và Đào tạo dựa trên tiếp cận mới về chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cốt cán

 • Công văn 1354/BGDĐT-GDTX
  on 07/04/2021 at 12:00 am

  Về việc Tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 8

 • Công văn 1337/BGDĐT-GDTC
  on 06/04/2021 at 12:00 am

  Về việc thực hiện ngày Toàn dân hiến máu tình nguyên

 • Quyết định 1170/QĐ-BGDĐT
  on 05/04/2021 at 12:00 am

  Quyết định về việc ban hành thể lệ Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021

 • Công văn 1237/BGDĐT-GDCTHSSV
  on 30/03/2021 at 12:00 am

  Về việc đẩy mạnh triển khai Chương trình "Điều ước cho em"

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.