Văn bản chỉ đạo điều hành

 • Công văn 693/BGDĐT-TĐKT
  on 26/02/2021 at 12:00 am

  Về việc tổng kết thực hiện Nghị định số 27/2015/NĐ-CP của Chính phủ và đề xuất điều chỉnh

 • Công văn 104/KHCNMT
  on 23/02/2021 at 12:00 am

  Về việc đăng thông tin tổ chức xét tặng Giải thưởng “khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở GDĐH” năm 2021

 • Khác 127/KH-BGDĐT
  on 19/02/2021 at 12:00 am

  Kế hoạch Tổ chức xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2021

 • Quyết định 709/QĐ-BGDĐT
  on 09/02/2021 at 12:00 am

  Quyết định Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông

 • Khác 114/KH-BGDĐT
  on 09/02/2021 at 12:00 am

  Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020"

 • Khác 138/TB-QLCL
  on 08/02/2021 at 12:00 am

  Thông báo Danh sách các đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ

 • Công văn 442/BGDĐT-GDĐH
  on 01/02/2021 at 12:00 am

  Về việc tăng cường giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19

 • Công văn 79/CT-BGDĐT
  on 28/01/2021 at 12:00 am

  Chỉ thị về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo

 • Công văn 398/BGDĐT-HTQT
  on 27/01/2021 at 12:00 am

  Về việc báo cáo về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và sửa đổi, bổ sung Nghị định 86/2018/NĐ-CP

 • Quyết định 480/QĐ-BGDĐT
  on 26/01/2021 at 12:00 am

  Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Quyết định 428/QĐ-BGDĐT
  on 21/01/2021 at 12:00 am

  Quyết định về việc gia hạn giấy phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục (lần 1) đối với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục trực thuộc Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam

 • Công văn 209/BGDĐT-VP
  on 20/01/2021 at 12:00 am

  Về việc tổ chức Tết năm 2021

 • Công văn 156/BGDĐT-GDCTHSSV
  on 15/01/2021 at 12:00 am

  Về việc triển khai Chương trình "Điều ước cho em"

 • Khác 42/TB-BGDĐT
  on 15/01/2021 at 12:00 am

  Thông báo Tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2021

 • Quyết định 335/QĐ-BGDĐT
  on 15/01/2021 at 12:00 am

  Quyết định Quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Công văn 14/KHCNMT
  on 11/01/2021 at 12:00 am

  Về việc đăng tải thông tin về Giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước

 • Khác 1697/TB-BGDĐT
  on 31/12/2020 at 12:00 am

  Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ tại Hội nghị sơ kết công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên giai đoạn 2015-2020

 • Quyết định 4871/QĐ-BGDĐT
  on 31/12/2020 at 12:00 am

  Quyết định Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Quyết định 4774/QĐ-BGDĐT
  on 29/12/2020 at 12:00 am

  Quyết định công nhận kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng III lên hạng II năm 2020

 • Khác 1684/TB-BGDĐT
  on 28/12/2020 at 12:00 am

  Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn tại Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm giai đoạn 2011-2020

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.