Văn bản chỉ đạo điều hành

 • Quyết định 1399/QĐ-BGDĐT
  on 14/05/2024 at 12:00 am

  Quyết định Phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Versant English Plcaement Test giữa Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Giáo dục Cánh Buồm và Tập đoàn Giáo dục Pearson (Vương quốc Anh)

 • Quyết định 1400/QĐ-BGDĐT
  on 14/05/2024 at 12:00 am

  Quyết định Phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh TOEIC giữa Công ty IIG Việt Nam, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ

 • Quyết định 1387/QĐ-BGDĐT
  on 13/05/2024 at 12:00 am

  Quyết định phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Trung HSK giữa Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 và Công ty TNHH Công nghệ Giáo dục quốc tế khảo thí Hán Ngữ (Bắc Kinh), Trung Quốc

 • Quyết định 1388/QĐ-BGDĐT
  on 13/05/2024 at 12:00 am

  Quyết định phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Versant English Placement Test giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục EduGlobal và Tập đoàn Giáo dục Pearson (Vương quốc Anh)

 • Khác 509/TB-BGDĐT
  on 10/05/2024 at 12:00 am

  Thông báo Tuyển sinh đi học tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào năm 2024

 • Công văn 2099/BGDĐT-GDTC
  on 08/05/2024 at 12:00 am

  Về việc Hướng dẫn triển khai tháng hành động vì Trẻ em 2024

 • Khác 483/KH-BGDĐT
  on 07/05/2024 at 12:00 am

  Kế hoạch Tổ chức Lễ Mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2024 của ngành Giáo dục

 • Quyết định 1312/QĐ-BGDĐT
  on 04/05/2024 at 12:00 am

  Quyết định về việc Phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2025

 • Công văn 795/QLCL-PQLVBCC
  on 04/05/2024 at 12:00 am

  Về việc chứng nhận trình độ ngoại ngữ (Lê Mạnh Hoàng)

 • Khác 467/TB-BGDĐT
  on 04/05/2024 at 12:00 am

  Thông báo Tuyển sinh đi học tại Ma-rốc năm 2024

 • Quyết định 1302/QĐ-BGDĐT
  on 03/05/2024 at 12:00 am

  Quyết định về việc Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Quyết định 1266/QĐ-BGDĐT
  on 26/04/2024 at 12:00 am

  Quyết định về việc Phê duyệt phương án tổ chức thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024

 • Công văn 1932/BGDĐT-TTr
  on 26/04/2024 at 12:00 am

  Về việc Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024

 • Khác 420/KH-BGDĐT
  on 26/04/2024 at 12:00 am

  Kế hoạch Tổ chức thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024

 • Công văn 1957/BGDĐT-GDĐH
  on 26/04/2024 at 12:00 am

  Về việc hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

 • Quyết định 1202/QĐ-BGDĐT
  on 24/04/2024 at 12:00 am

  Quyết định về việc Phê duyệt Kế hoạch triển khai Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2024-2025

 • Công văn 1875/BGDĐT-GDTC
  on 24/04/2024 at 12:00 am

  Về việc Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024

 • Quyết định 1187/QĐ-BGDĐT
  on 22/04/2024 at 12:00 am

  Quyết định về việc Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Quyết định 1139/QĐ-BGDĐT
  on 15/04/2024 at 12:00 am

  Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2024

 • Quyết định 1113/QĐ-BGDĐT
  on 11/04/2024 at 12:00 am

  Quyết định Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.