Văn bản chỉ đạo điều hành

 • Khác 943/TB-BGDĐT
  on 31/05/2023 at 12:00 am

  Thông báo tuyển sinh đi học tại Ma - rốc năm 2023

 • Khác 942/TB-BGDĐT
  on 31/05/2023 at 12:00 am

  Thông báo tuyển sinh đi học tại Ru-ma-ni năm 2023

 • Quyết định 1489/QĐ-BGDĐT
  on 30/05/2023 at 12:00 am

  Quyết định ban hành Quy định về công tác kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Quyết định 1515/QĐ-BGDĐT
  on 30/05/2023 at 12:00 am

  Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện Quyết định số 1657/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

 • Quyết định 1500/QĐ-BGDĐT
  on 26/05/2023 at 12:00 am

  Quyết định phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa Công ty TNHH Giáo dục IDP (Việt Nam), Trường Đại học Hà Nội, Công ty Cổ phần Trường Tiểu học - Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Quốc tế Canada -Lào Cai, Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng, Công ty TNHH IELTS Champions, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển IVY Việt Nam, Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển Giáo dục Việt - Anh, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Đào tạo và Phát triển Kinh tế và IELTS Australia Pty Limited (Australia)

 • Quyết định 1493/QĐ-BGDĐT
  on 26/05/2023 at 12:00 am

  Quyết định phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Nhật NAT-TEST giữa Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội và Công ty cổ phần Chuyên ngành Xuất bản Giáo dục (Nhật Bản)

 • Quyết định 1491/QĐ-BGDĐT
  on 25/05/2023 at 12:00 am

  Quyết định điều chỉnh liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa Công ty TNHH Giáo dục IDP (Việt Nam), Trường Đại học Việt Đức, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Công ty TNHH Đào tạo Hanex, Công ty TNHH một thành viên Giáo dục Việt Mỹ, Công ty TNHH Anh ngữ Gia Việt, Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo IMAP Việt Nam, Công ty Cổ phần Đào tạo - Phát triển Thời Đại, Công ty Cổ phần Tư vấn Giáo dục và Truyền thông PISA, Trung tâm Anh ngữ INNO (Chi nhánh Công ty TNHH Tư vấn - Thiết Kế - Xây dựng Đất Phan) và IELTS Australia Pty Ltd (Australia)

 • Công văn 2487/BGDĐT-QLCL
  on 25/05/2023 at 12:00 am

  Về việc miễn thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

 • Quyết định 1465/QĐ-BGDĐT
  on 23/05/2023 at 12:00 am

  Quyết định phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa Công ty TNHH British Council (Việt Nam), Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin (trực thuộc Đại học Huế) và Hội đồng Anh (Vương quốc Anh)

 • Quyết định 1469/QĐ-BGDĐT
  on 23/05/2023 at 12:00 am

  Quyết định Phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa Công ty TNHH British Council (Việt Nam), Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học (trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh) và Hội đồng Anh (Vương quốc Anh)

 • Công văn 2374/BGDĐT-GDCTHSSV
  on 23/05/2023 at 12:00 am

  Về việc Hưởng ứng Cuộc thi "Sinh viên thế hệ mới 2023"

 • Quyết định 1467/QĐ-BGDĐT
  on 23/05/2023 at 12:00 am

  Quyết định về việc Quy định cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Quyết định 1470/QĐ-BGDĐT
  on 23/05/2023 at 12:00 am

  Quyết định phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge giữa Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trung tâm giáo dục thường xuyên Lê Quý Đôn (trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh) và Tổng hiệu trưởng, Thạc sĩ và Học giả của Đại học Cambridge hoạt động thông qua tổ chức trực thuộc Nhà Xuất bản và Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge

 • Quyết định 1448/QĐ-BGDĐT
  on 22/05/2023 at 12:00 am

  Quyết định về việc Tổ chức lại Trung tâm khảo thí Quốc gia và Trung tâm Đánh giá chất lượng giáo dục thành Trung tâm khảo thí Quốc gia và Đánh giá chất lượng giáo dục trực thuộc Cục Quản lý chất lượng

 • Khác 780/KH-BGDĐT
  on 19/05/2023 at 12:00 am

  Kế hoạch Triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" của ngành Giáo dục năm 2023

 • Khác 42/BGDĐT-HĐTTH
  on 19/05/2023 at 12:00 am

  Về việc Thông báo kết quả thi thăng hạng GVCC

 • Khác 43/BGDĐT-HĐTTH
  on 19/05/2023 at 12:00 am

  Về việc Thông báo kết quả thi thăng hạng GV/GVCĐSP chính (hạng II)

 • Khác 41/TB-BGDĐT
  on 18/05/2023 at 12:00 am

  Thông báo về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2023

 • Khác 40/TB-HĐTTCC
  on 18/05/2023 at 12:00 am

  Thông báo về việc kết quả thi vòng 1 Kỳ thi tuyển công chức Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2023

 • Quyết định 1464/QĐ-BGDĐT
  on 16/05/2023 at 12:00 am

  Quyết định phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Trung HSK giữa Trường Đại học Duy Tân và Công ty TNHH Công nghệ Giáo dục Quốc tế khảo thí Hán ngữ (Bắc Kinh)

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.