Văn bản chỉ đạo điều hành

 • Quyết định 1748/QĐ-BGDĐT
  on 02/07/2020 at 12:00 am

  Quyết định về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020

 • Khác 515/TB-BGDĐT
  on 30/06/2020 at 12:00 am

  Thông báo Tuyển sinh đi học tại Vương quốc Căm-Pu-Chia năm 2020

 • Khác 514/TB-BGDĐT
  on 30/06/2020 at 12:00 am

  Thông báo Tuyển sinh đi học tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 2020

 • Công văn 2306/BGDĐT-GDTC
  on 29/06/2020 at 12:00 am

  Về việc cung cấp bánh xà phòng Colgate đến trường học tại 13 tỉnh, thành phố thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

 • Công văn 2307/BGDĐT-GDCTHSSV
  on 29/06/2020 at 12:00 am

  Về việc tổ chức các hoạt động đợt cao điểm phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020

 • Quyết định 1715/QĐ-BGDĐT
  on 29/06/2020 at 12:00 am

  Quyết định Về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" năm 2020 (SV_STARTUP-2020)

 • Quyết định 1696?QĐ-BGDĐT
  on 26/06/2020 at 12:00 am

  Quyết định Ban hành Kế hoạch của ngành Giáo dục triển khai Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

 • Công văn 2304/BGDĐT-TTr
  on 26/06/2020 at 12:00 am

  Về việc Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020

 • Quyết định 1666/QĐ-BGDĐT
  on 24/06/2020 at 12:00 am

  Quyết định Ban hành Quy định quản lý, khai thác vận hành và sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Khác 452/KH-BGDĐT
  on 22/06/2020 at 12:00 am

  Kế hoạch Tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ cốt cán mầm non dựa trên tiếp cận mới về chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cốt cán

 • Khác 450/KH-BGDĐT
  on 22/06/2020 at 12:00 am

  Kế hoạch Kiểm tra công tác triển khai thực hiện "Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025" năm 2020

 • Khác 451/KH-BGDĐT
  on 22/06/2020 at 12:00 am

  Kế hoạch Quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 năm 2020

 • Công văn 2189/BGDĐT-QLCL
  on 19/06/2020 at 12:00 am

  Về việc thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh năm 2020

 • Công văn 2198/BGDĐT-GDTC
  on 19/06/2020 at 12:00 am

  Về việc khảo sát thực trạng tổ chức dạy và hoạt động Bóng đá trong trường học

 • Quyết định 1625/QĐ-BGDĐT
  on 19/06/2020 at 12:00 am

  Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Công văn 2187/BGDĐT-GDDT
  on 18/06/2020 at 12:00 am

  Về việc thực hiện chính sách đối với trẻ em, học sinh học kỳ II năm học 2019-2020

 • Khác 05/TB-HĐNGND-NGƯT
  on 12/06/2020 at 12:00 am

  Thông báo về việc thăm dò dư luận đối với các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2020

 • Công văn 2110/BGDĐT-GDCTHSSV
  on 12/06/2020 at 12:00 am

  Về việc tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020

 • Quyết định 1400/QĐ-BGDĐT
  on 29/05/2020 at 12:00 am

  Quyết định Ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Quyết định 4891/QĐ-BGDĐT
  on 23/12/2019 at 12:00 am

  Quyết định Phê duyệt chương trình, giáo trình sử dụng chung các môn lý luận chính trị đối với đào tạo trình độ đại học các ngành chuyên về lý luận chính trị

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.