Văn bản chỉ đạo điều hành

 • Công văn 6557/BGDĐT-TCCB
  on 24/11/2023 at 12:00 am

  Về việc Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng khối các đơn vị trực thuộc Bộ năm học 2023-2024

 • Quyết định 3995/QĐ-BGDĐT
  on 24/11/2023 at 12:00 am

  Quyết định Thành lập Ban Tổ chức Giải Bóng rổ học sinh toàn quốc năm 2023

 • Khác 1935/TB-BGDĐT
  on 21/11/2023 at 12:00 am

  Thông báo tuyển sinh đi học tại Hung-ga-ri diện Hiệp định năm 2024

 • Quyết định 3900/QĐ-BGDĐT
  on 17/11/2023 at 12:00 am

  Quyết định về việc phê duyệt Tài liệu hướng dẫn giáo dục lồng ghép phòng, chống tác hại của thuốc lá trong bài giảng môn học, hoạt động giáo dục cấp Trung học phổ thông

 • Quyết định 3914/QĐ-BGDĐT
  on 17/11/2023 at 12:00 am

  Quyết định điều chỉnh liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Trung HSK giữa Trường Đại học Duy Tân và Công ty TNHH Công nghệ Giáo dục Quốc tế khảo thí Hán ngữ (Bắc Kinh), Trung Quốc

 • Quyết định 3913/QĐ-BGDĐT
  on 17/11/2023 at 12:00 am

  Quyết định điều chỉnh liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Trung HSK giữa Trường Đại học Đông Á và Công ty TNHH Công nghệ Giáo dục quốc tế khảo thí Hán ngữ (Bắc Kinh), Trung Quốc

 • Quyết định 3854/QĐ-BGDĐT
  on 16/11/2023 at 12:00 am

  Quyết định về việc phê duyệt tài liệu truyền thông về sức khỏe tâm thần của học sinh phổ thông

 • Quyết định 3835/QĐ-BGDĐT
  on 14/11/2023 at 12:00 am

  Quyết định điều chỉnh liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa Công ty TNHH British Council (Việt Nam), Công ty TNHH Công nghệ giáo dục Đông A, Công ty cổ phần Phát triển giáo dục và đào tạo ODIN, Công ty TNHH University Access Centre Việt Nam và Hội đồng Anh (Vương quốc Anh)

 • Quyết định 3825/QĐ-BGDĐT
  on 14/11/2023 at 12:00 am

  Quyết định Phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Đức OSD giữa Trường Đại học Hà Nội và Hiệp hội đánh giá năng lực tiếng Đức OSD của Cộng hòa Áo

 • Quyết định 3828/QĐ-BGDĐT
  on 14/11/2023 at 12:00 am

  Quyết định Điều chỉnh liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Aptis giữa Công ty TNHH British Council (Việt Nam), Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Giáo dục Việt Nam, Công ty Cổ phần truyền thông giáo dục và thời đại, Công ty TNHH ETE Việt Nam, Công ty TNHH Công nghệ và Phát triển Giáo dục thời đại và Hội đồng Anh (Vương quốc Anh)

 • Quyết định 3826/QĐ-BGDĐT
  on 14/11/2023 at 12:00 am

  Quyết định Phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Đức OSD giữa Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Hiệp hội đánh giá năng lực tiếng Đức OSD của Cộng hòa Áo

 • Quyết định 3814/QĐ-BGDĐT
  on 13/11/2023 at 12:00 am

  Quyết định về việc phê duyệt Chương trình bồi dưỡng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ tổ chức các hoạt động thể thao cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên giáo dục thể chất trong các cơ sở giáo dục tiểu học

 • Quyết định 3666/QĐ-BGDĐT
  on 08/11/2023 at 12:00 am

  Quyết định Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Khác 1810/CĐ-BGDĐT
  on 03/11/2023 at 12:00 am

  Công điện về việc chủ động phòng, ứng phí với mưa lũ, sạt lở đất khu vực miền Trung và Tây Nguyên

 • Công văn 6133/BGDĐT-QLCL
  on 03/11/2023 at 12:00 am

  Về việc Tổ chức Kỳ thi chọn HSG quốc gia THPT năm học 2023-2024

 • Công văn 1730/QLCL-PQLVBCC
  on 31/10/2023 at 12:00 am

  Về việc chứng nhận trình độ ngoại ngữ

 • Quyết định 3457/QĐ-BGDĐT
  on 30/10/2023 at 12:00 am

  Quyết định Ban hành các Chương trình bồi dưỡng giáo viên về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật

 • Quyết định 3456/QĐ-BGDĐT
  on 30/10/2023 at 12:00 am

  Quyết định Ban hành các Chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý về nghiệp vụ giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật

 • Công văn 5856/BGDĐT-GDCTHSSV
  on 23/10/2023 at 12:00 am

  Về việc đề xuất sinh viên nhận Học bổng Kumho Asiana lần thứ 17

 • Quyết định 3318/QĐ-BGDĐT
  on 19/10/2023 at 12:00 am

  Quyết định Ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.