Văn bản chỉ đạo điều hành

 • Khác 1118 /BGDĐT-GDCTHSSV
  on 31/03/2020 at 12:00 am

  Về việc tổ chức hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

 • Công văn 1142/BGDĐT-KHCNMT
  on 31/03/2020 at 12:00 am

  Về việc hướng dẫn đánh giá tình hình thực hiện hoạt động KH&CN 5 năm 2016-2020, xây dựng khung kế hoạch KH&CN 5 năm 2021-2025 và kế hoạch KH&CN năm 2021

 • Quyết định 919/QĐ-BGDĐT
  on 31/03/2020 at 12:00 am

  Quyết định về việc công nhận kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức về các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2019

 • Quyết định 900/QĐ-BGDĐT
  on 31/03/2020 at 12:00 am

  Quyết định về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Quyết định 903/QĐ-BGDĐT
  on 31/03/2020 at 12:00 am

  Quyết định Ban hành Quy chế văn hóa công sở cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Quyết định 821/QĐ-BGDĐT
  on 24/03/2020 at 12:00 am

  Quyết định Ban hành Quy định về quản lý việc in, cấp phôi bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và phôi chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Công văn 972/BGDĐT-GDCTHSSV
  on 23/03/2020 at 12:00 am

  Về việc nhắc lần 2 báo cáo kết quả triển khai về tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn học sinh khi sử dụng dịch vụ đưa đón bằng xe ô tô

 • Khác 181/TB-BGDĐT
  on 21/03/2020 at 12:00 am

  Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ tại cuộc họp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về trưng dụng cơ sở vật chất một số cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn làm nơi cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19

 • Công văn 969/BGDĐT-CNTT
  on 20/03/2020 at 12:00 am

  Về việc phổ biến và hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng, chống dịch Covid-19

 • Quyết định 808/QĐ-BGDĐT
  on 19/03/2020 at 12:00 am

  Quyết định Giao nhiệm vụ bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài

 • Công văn 903/BGDĐT-KHCNMT
  on 19/03/2020 at 12:00 am

  Về việc kế hoạch xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN đợt 6

 • Khác 174/TB-BGDĐT
  on 18/03/2020 at 12:00 am

  Thông báo Về việc tuân thủ quy định thực hiện phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra (Covid-19) tới các công dân Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại nước ngoài

 • Khác 159/TB-HĐT
  on 13/03/2020 at 12:00 am

  Thông báo Lịch thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức về các đơn vị Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Khác 164/TB-HĐT
  on 13/03/2020 at 12:00 am

  Thông báo Điều chỉnh lịch thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức về các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Công văn 795/BGDĐT-GDĐH
  on 13/03/2020 at 12:00 am

  Về việc triển khai công tác ĐTTX ứng phó với dịch Covid-19

 • Nghị quyết 736/QĐ-BGDĐT
  on 13/03/2020 at 12:00 am

  Quyết định Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 1; điểm b khoản 2 Điều 4 Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018

 • Công văn 757/BGDĐT-VP
  on 10/03/2020 at 12:00 am

  Về việc nghiệm túc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

 • Khác 142/KH-BGDĐT
  on 09/03/2020 at 12:00 am

  Kế hoạch Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực giáo dục năm 2020

 • Khác 125/TB-BGDĐT
  on 02/03/2020 at 12:00 am

  Thông báo Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ thi tuyển công chức về các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Công văn 3539/BGDĐT-GDTH
  on 19/08/2019 at 12:00 am

  Về việc hướng dẫn tổ chức dạy học môn Tin học và tổ chức hoạt động giáo dục tin học cấp Tiểu học năm học 2019-2020

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.