Văn bản chỉ đạo điều hành

 • Công văn 1965/BGDĐT-TĐKT
  on 11/05/2022 at 12:00 am

  Về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động, xếp loại tập thể và bình xét thi đua, khen thưởng các đơn vị trực thuộc Bộ

 • Quyết định 1282/QĐ-BGDĐT
  on 10/05/2022 at 12:00 am

  Quyết định Ban hành Kế hoạch tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Khác 494/TB-BGDĐT
  on 10/05/2022 at 12:00 am

  Thông báo tuyển sinh đi học tại Ác-mê-ni-a năm 2022

 • Công văn 1936/BGDĐT-KHCNMT
  on 09/05/2022 at 12:00 am

  Về việc Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2023

 • Khác 474/TB-BGDĐT
  on 04/05/2022 at 12:00 am

  Thông báo về việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 8 và lớp 11

 • Khác 464/KH-BGDĐT
  on 29/04/2022 at 12:00 am

  Kế hoạch hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực giáo dục năm 2022

 • Công văn 1846/BGDĐT-GDTC
  on 29/04/2022 at 12:00 am

  Về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022

 • Công văn 1844/BGDĐT-KHCNMT
  on 28/04/2022 at 12:00 am

  Về việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2023

 • Quyết định 1170/QĐ-BGDĐT
  on 27/04/2022 at 12:00 am

  Quyết định Ban hành Điều lệ Giải Cờ vua học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022 - Cup TOTA

 • Khác 459/TB-BGDĐT
  on 27/04/2022 at 12:00 am

  Thông báo tuyển sinh đi học tại Bê-la-rút năm 2022

 • Công văn 1593/BGDĐT-GDĐH
  on 25/04/2022 at 12:00 am

  Về việc rà soát thông tin đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh, đào tạo năm 2022 và đề xuất nhu cầu các năm từ 2023 đến 2025 để triển khai Nghị định số 116/2020/NĐ-CP

 • Quyết định 1134/QĐ-BGDĐT
  on 22/04/2022 at 12:00 am

  Quyết định Công bố Thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực giáo dục đại học thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Công văn 1562/BGDĐT-GDTC
  on 21/04/2022 at 12:00 am

  Về việc tăng cường công tác phòng, chống đuối nước đối với trẻ em, học sinh

 • Quyết định 1079/QĐ-BGDĐT
  on 20/04/2022 at 12:00 am

  Quyết định Ban hành Chương trình Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học

 • Quyết định 1078/QĐ-BGDĐT
  on 20/04/2022 at 12:00 am

  Quyết định Ban hành Chương trình Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm

 • Quyết định 1523/BGDĐT-QLCL
  on 19/04/2022 at 12:00 am

  Về việc Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022

 • Khác 413/KH-BGDĐT
  on 15/04/2022 at 12:00 am

  Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục năm 2022

 • Quyết định 1029/QĐ-BGDĐT
  on 15/04/2022 at 12:00 am

  Quyết định Ban hành Điều lệ Giải điền kinh học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022

 • Quyết định 980/QĐ-BGDĐT
  on 13/04/2022 at 12:00 am

  Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 27/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình “Nâng cao chất lượng dạy học các môn tiếng dân tộc thiểu số trong chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2021 - 2030”

 • Quyết định 888/QĐ-BGDĐT
  on 30/03/2022 at 12:00 am

  Quyết định Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.