Văn bản chỉ đạo điều hành

 • Quyết định 248/QĐ-BGDĐT
  on 16/01/2023 at 12:00 am

  Quyết định phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge giữa Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Anh Việt và Tổng hiệu trưởng, Thạc sĩ và Học giả của Đại học Cambridge hoạt động thông qua tổ chức trực thuộc Nhà Xuất bản và Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge

 • Quyết định 249/QĐ-BGDĐT
  on 16/01/2023 at 12:00 am

  Quyết định phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Trung HSK giữa Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội và Công ty TNHH Công nghệ Giáo dục quốc tế khảo thí Hán ngữ (Bắc Kinh)

 • Công văn 154/BGDĐT-VP
  on 13/01/2023 at 12:00 am

  Về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023

 • Công văn 146/BGDĐT-KHCNMT
  on 12/01/2023 at 12:00 am

  Về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

 • Quyết định 226/QĐ-BGDĐT
  on 12/01/2023 at 12:00 am

  Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Công văn 112/BGDĐT-NGCBQLGD
  on 10/01/2023 at 12:00 am

  Về việc tổ chức kỳ thi thăng hạng CDNN giảng viên/giảng viên CĐSP năm 2023

 • Quyết định 56/QĐ-BGDĐT
  on 09/01/2023 at 12:00 am

  Quyết định Phê duyệt tài liệu hướng dẫn nhân viên y tế trường học về chăm sóc mắt và phòng, chống suy giảm thị lực cho trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non

 • Quyết định 54/QĐ-BGDĐT
  on 09/01/2023 at 12:00 am

  Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 08 /CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác xây dựng văn hóa học đường của ngành Giáo dục

 • Quyết định 36/QĐ-BGDĐT
  on 09/01/2023 at 12:00 am

  Quyết định phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge giữa Công ty Language Link Việt Nam và Tổng hiệu trưởng, Thạc sĩ và Học giả của Đại học Cambridge hoạt động thông qua tổ chức trực thuộc Nhà Xuất bản và Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge

 • Quyết định 4740/QĐ-BGDĐT
  on 06/01/2023 at 12:00 am

  Quyết định ban hành Bộ chỉ số, tiêu chí đánh giá chuyển đổi số cơ sở giáo dục đại học

 • Quyết định 4668/QĐ-BGDĐT
  on 30/12/2022 at 12:00 am

  Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Quyết định 4658/QĐ-BGDĐT
  on 30/12/2022 at 12:00 am

  Quyết định Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Quyết định 4736/QĐ-BGDĐT
  on 30/12/2022 at 12:00 am

  Quyết định về việc phê duyệt Bộ Tài liệu hướng dẫn hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

 • Quyết định 4657/QĐ-BGDĐT
  on 30/12/2022 at 12:00 am

  Quyết định Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng công trình Toán học xuất sắc thuộc Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 đến 2030

 • Quyết định 4731/QĐ-BGDĐT
  on 30/12/2022 at 12:00 am

  Quyết định Phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge giữa Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo BrainClick Vietnam và Tổng hiệu trưởng, Thạc sĩ và Học giả của Đại học Cambridge hoạt động thông qua tổ chức trực thuộc Nhà Xuất bản và Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge

 • Quyết định 4609/QĐ-BGDĐT
  on 29/12/2022 at 12:00 am

  Quyết định phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Trung HSK giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Công nghệ Giáo dục quốc tế khảo thí Hán ngữ (Bắc Kinh)

 • Quyết định 4627/QĐ-BGDĐT
  on 29/12/2022 at 12:00 am

  Quyết định Quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Quyết định 4597/QĐ-BGDĐT
  on 28/12/2022 at 12:00 am

  Quyết định ban hành Quy định kỹ thuật về dữ liệu trong thanh toán không dùng tiền mặt đối với việc thu học phí và các khoản thu dịch vụ giáo dục

 • Quyết định 4280/QĐ-BGDĐT
  on 14/12/2022 at 12:00 am

  Quyết định về việc phê duyệt Hướng dẫn công tác tổ chức bữa ăn học đường kết hợp với tăng cường hoạt động thể lực cho học sinh trung học cơ sở

 • Công văn 1280/QLCL-QLT
  on 12/09/2022 at 12:00 am

  Về việc tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.