Văn bản chỉ đạo điều hành

 • Công văn 5120/BGDĐT-TTr
  on 26/11/2020 at 12:00 am

  Về việc dự Hội nghị công tác thanh tra nội bộ các cơ sở giáo dục đại học

 • Công văn 5106/BGDĐT-KHCNMT
  on 25/11/2020 at 12:00 am

  Về việc thưởng bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục ISI, SCI, SCIE năm 2020

 • Công văn 5029/BGDĐT-GDTC
  on 23/11/2020 at 12:00 am

  Về việc tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục

 • Quyết định 3822/QĐ-BGDĐT
  on 23/11/2020 at 12:00 am

  Quyết định Phê duyệt các tài liệu truyền thông về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và công tác y tế trong trường học

 • Khác 1485/TB-BGDĐT
  on 23/11/2020 at 12:00 am

  Thông báo Tuyển sinh đi học thạc sĩ ở Nhật Bản theo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) khóa 2021-2023

 • Khác 1486/TB-BGDĐT
  on 23/11/2020 at 12:00 am

  Thông báo Tuyển sinh đi học tiến sĩ ở Nhật Bản theo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) khóa 2021-2023

 • Công văn 4957/BGDĐT-QLCL
  on 19/11/2020 at 12:00 am

  Về việc tham dự Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm và KĐCLGD ĐH, CĐSP giai đoạn 2011-2020

 • Khác 1449/KH-BGDĐT
  on 18/11/2020 at 12:00 am

  Kế hoạch Tổ chức Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên năm 2020

 • Quyết định 3767/QĐ-BGDĐT
  on 18/11/2020 at 12:00 am

  Quyết định Ban hành Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Công văn 4901/BGDĐT-TTr
  on 16/11/2020 at 12:00 am

  Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra nội bộ năm học 2020 - 2021 đối với CSGDĐH, trường SP

 • Quyết định 3596/QĐ-BGDĐT
  on 11/11/2020 at 12:00 am

  Quyết định Công nhận kết quả thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I) năm 2020

 • Quyết định 3597/QĐ-BGDĐT
  on 11/11/2020 at 12:00 am

  Quyết định Công nhận kết quả thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2020

 • Quyết định 4844/BGDĐT-GDDT
  on 11/11/2020 at 12:00 am

  Về việc thực hiện chính sách đối với học sinh kỳ II năm học 2019-2020

 • Quyết định 3390/QĐ-BGDĐT
  on 03/11/2020 at 12:00 am

  Quyết định Giao nhiệm vụ bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài

 • Quyết định 3391/QĐ-BGDĐT
  on 03/11/2020 at 12:00 am

  Quyết định Giao nhiệm vụ bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài

 • Khác 1374/KH-BGDĐT
  on 03/11/2020 at 12:00 am

  Kế hoạch Thực hiện Phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập" ngành Giáo dục giai đoạn 2020-2025

 • Khác 1391/TB-BGDĐT
  on 03/11/2020 at 12:00 am

  Thông báo về việc tổ chức thẩm định đợt 2 sách giáo khoa lớp 2

 • Khác 1383/TB-BGDĐT
  on 02/11/2020 at 12:00 am

  Thông báo Kết quả chấm thi Vòng Bán kết Cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" năm 2020 (SV_STARTUP-2020)

 • Quyết định 3227/QĐ-BGDĐT
  on 28/10/2020 at 12:00 am

  Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vị chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Công văn 752/KHCNMT
  on 28/10/2020 at 12:00 am

  Về việc đăng tin kết quả vòng sơ khảo Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2020

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.