Văn bản chỉ đạo điều hành

 • Công văn 3026/BGDĐT-QLCL
  on 20/07/2021 at 12:00 am

  Về việc Hướng dẫn tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

 • Quyết định 2386/QĐ-BGDĐT
  on 16/07/2021 at 12:00 am

  Quyết định Ban hành Thể lệ Cuộc thi "Học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" năm 2021 (SV_STARTUP-2021)

 • Công văn 2921/BGDĐT-GDĐH
  on 13/07/2021 at 12:00 am

  Về việc triển khai phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu đào tạo giáo viên theo nhu cầu xã hội quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ

 • Khác 660/KH-BGDĐT
  on 13/07/2021 at 12:00 am

  Kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Công văn 2909/BGDĐT-TTr
  on 12/07/2021 at 12:00 am

  Về việc Hướng dẫn thanh tra/kiểm tra công tác tuyển sinh trình độ ĐH; tuyển sinh trình độ CĐ ngành Giáo dục Mầm non 2021

 • Quyết định 2310/QĐ-BGDĐT
  on 07/07/2021 at 12:00 am

  Quyết định về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ bảo vệ môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện từ năm 2022

 • Quyết định 2288/QĐ-BGDĐT
  on 06/07/2021 at 12:00 am

  Quyết định Cấp phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đối với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Thăng Long

 • Quyết định 2193/QĐ-BGDĐT
  on 30/06/2021 at 12:00 am

  Quyết định Phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2022 thực hiện Chương trình phát triển Vật lý giai đoạn 2017-2025

 • Quyết định 2191/QĐ-BGDĐT
  on 30/06/2021 at 12:00 am

  Quyết định Phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2022

 • Quyết định 2190/QĐ-BGDĐT
  on 30/06/2021 at 12:00 am

  Quyết định Phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2022

 • Khác 622/TB-BGDĐT
  on 29/06/2021 at 12:00 am

  Thông báo về việc tuyển chọn bổ sung giảng viên, giáo viên đi giảng dạy tiếng Việt tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào nhiệm kỳ 2021-2023

 • Quyết định 2108/QĐ-BGDĐT
  on 24/06/2021 at 12:00 am

  Quyết định về việc công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Quyết định 2107/QĐ-BGDĐT
  on 24/06/2021 at 12:00 am

  Quyết định Ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Công văn 2540/BGDĐT-QLCL
  on 21/06/2021 at 12:00 am

  Về việc cập nhật dữ liệu lên Hệ thống tra cứu văn bằng, chứng chỉ

 • Công văn 2540/BGDĐT-QLCL
  on 21/06/2021 at 12:00 am

  Về việc cập nhật dữ liệu lên Hệ thống tra cứu văn bằng, chứng chỉ

 • Quyết định 1949/QĐ-BGDĐT
  on 17/06/2021 at 12:00 am

  Quyết định về việc điều động các cơ sở giáo dục đại học tham gia kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021

 • Quyết định 1939/QĐ-BGDĐT
  on 16/06/2021 at 12:00 am

  Quyết định công nhận hoạt động của Tổ chức Agency for Quality Assurance through Accreditation of Study Programmes (AQAS) tại Việt Nam

 • Quyết định 1940/QĐ-BGDĐT
  on 16/06/2021 at 12:00 am

  Quyết định công nhận hoạt động của Tổ chức Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA) tại Việt Nam

 • Quyết định 1941/QĐ-BGDĐT
  on 16/06/2021 at 12:00 am

  Quyết định công nhận hoạt động của Tổ chức Accreditation Agency for Study Programs in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics - (ASIIN) tại Việt Nam

 • Công văn 2345/BGDĐT-GDTH
  on 07/06/2021 at 12:00 am

  Về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.