You are here: Home Văn nghệ Chức năng phát MP3 trực tiếp
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Search

Trường Dự Bị Đại Học TP.HCM

_
 

Chức năng phát MP3 trực tiếp

Email In

Bài viết này nhằm mục đích kiểm tra hoạt động của plugin thực hiện chức năng chơi nhạc định dạng MP3 (MPEG Layer III ®) trên trang chủ. Plug-in này cũng yêu cầu trình duyệt web của quý vị có   Adobe Flash Player để có thể hoạt động. Để xem chi tiết cách thức cài đặt Adobe Flash Player cho trình duyệt web, xin vui lòng bấm vào đây.

Quý vị vui lòng bấm vào chức năng Đọc thêm dưới đây để xem danh sách một số bài nhạc và chạy thử nghiệm trên máy tính của mình.

(They long to be) Close to you - Barry Manilow

Unreal Tournament III Main Theme - Epic Games

Metal Gear Solid Main Theme - Konami

Administration Team

 

 

Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng I

Loading the video...

Kỷ yếu 40 năm

Tải về Adobe Reader để xem kỷ yếu.

Vdict Module

Tra từ điển:

 

buaxua.vn

HcmPreu Conferencing

Room
Name
Password


Trực tuyến

Hiện có 20 khách Trực tuyến

Tuyển sinh

Brochure

35 năm Trường DBĐH TP.HCM

Loading the video...

Sinh viên chọn ngành

Loading the video...

Tư Tưởng HCM

Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, HN 2002, tập 7, tr.335
Xây dựng Đảng, có ba mặt: tư tưởng, chính trị và tổ chức. Về tư tưởng, nhất định phải học tập lý luận Mác - Lênin. Về đường lối chính trị, Đảng chống khuynh hướng “tả” và khuynh hướng “hữu”. Về mặt tổ chức, Đảng phải có kỷ luật rất nghiêm. Kiên quyết chống những hiện tượng phớt kỷ luật, phớt tổ chức.
Đảng phải giữ vững chế độ dân chủ tập trung. Phải luôn luôn chỉnh đốn tổ chức, loại bỏ những phần tử xấu ra khỏi Đảng. Phải bồi dưỡng, lựa chọn và dùng cán bộ một cách đúng đắn. Xây dựng về tư tưởng, về chính trị, về tổ chức, đó là đường lối xây dựng Đảng. Đó không những là công việc của Đảng và của đảng viên mà cũng là của toàn dân ta. 

Liên kết


Tin mới

Đọc nhiều nhất

LIÊN LẠC