You are here: Home Phòng Ban Thư Viện Sử dụng thư viện sách số Calibre tại Trường DBĐH TP. HCM
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Search

Trường Dự Bị Đại Học TP.HCM

_
 

Sử dụng thư viện sách số Calibre tại Trường DBĐH TP. HCM

Email In

Nhằm giúp bạn đọc được thuận tiện khi sử dụng thư viện Trường Dự bị đại học TP. HCM, bạn đọc cần biết một số vấn đề sau đây: 

Chỉ đăng nhập máy tính tại Thư viện dùng cho mục đích học tập, thời gian truy cập tối đa 2 giờ:

 • Mạng cục bộ:
  • Username: THUVIEN
  • Password: THUVIEN
 • WiFi:
  • Accesspoint: libgroup
  • Password: thuvientruongdbdh

Dịch vụ thư viện số Calibre (Calibre E-book Management):

 • Địa chỉ truy cập từ trình duyệt web cục bộ:

http://192.168.8.55:8080

 • Username: calibre
 • Password: calibre


Các số phân loại sách cần biết khi vào kho tìm kiếm:

 • 000 Tổng Quát
 • 100 Triết học và Tâm lý học 
 • 200 Tôn giáo
 • 300 Khoa học xã hội
 • 400 Ngôn ngữ
 • 500 Khoa học tự nhiên và Toán học
 • 600 Công nghệ [hay Kỹ thuật] (Khoa học ứng dụng) 
 • 700 Nghệ thuật Mỹ thuật và Nghệ thuật trang trí
 • 800 Văn học và Tu từ học
 • 900 Địa lý và Lịch sử

THƯ VIỆN

 

 

Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng I

Loading the video...

Kỷ yếu 40 năm

Tải về Adobe Reader để xem kỷ yếu.

Vdict Module

Tra từ điển:

 

buaxua.vn

HcmPreu Conferencing

Room
Name
Password


Trực tuyến

Hiện có 40 khách Trực tuyến

Tuyển sinh

Brochure

35 năm Trường DBĐH TP.HCM

Loading the video...

Sinh viên chọn ngành

Loading the video...

Tư Tưởng HCM

Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, HN 2002, tập 7, tr.335
Xây dựng Đảng, có ba mặt: tư tưởng, chính trị và tổ chức. Về tư tưởng, nhất định phải học tập lý luận Mác - Lênin. Về đường lối chính trị, Đảng chống khuynh hướng “tả” và khuynh hướng “hữu”. Về mặt tổ chức, Đảng phải có kỷ luật rất nghiêm. Kiên quyết chống những hiện tượng phớt kỷ luật, phớt tổ chức.
Đảng phải giữ vững chế độ dân chủ tập trung. Phải luôn luôn chỉnh đốn tổ chức, loại bỏ những phần tử xấu ra khỏi Đảng. Phải bồi dưỡng, lựa chọn và dùng cán bộ một cách đúng đắn. Xây dựng về tư tưởng, về chính trị, về tổ chức, đó là đường lối xây dựng Đảng. Đó không những là công việc của Đảng và của đảng viên mà cũng là của toàn dân ta. 

Liên kết


Tin mới

Đọc nhiều nhất

LIÊN LẠC