You are here: Home Phòng Ban Đào Tạo TKB NĂM HỌC 2018 - 2019 (ÁP DỤNG TỪ 10/12/2018)
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Search

Trường Dự Bị Đại Học TP.HCM

_
 

TKB NĂM HỌC 2018 - 2019 (ÁP DỤNG TỪ 10/12/2018)

Email In

Dưới đây là TKB cập nhật đến ngày 08-12-2018 và được áp dụng từ ngày 10-12-2018 cho các hệ.

1. Đối với giáo viên, để truy cập vào thời khoá biểu, thầy/cô vui lòng đăng nhập vào tài khoản Google được Nhà trường cung cấp. Thầy/Cô nhấp vào link bên dưới để xem thời khoá biểu.

Thời khoá biểu dành cho giáo viên.

2. Đối với học sinh dự bị, lưu học sinh, các em nhấp vào link bên dưới để xem thời khoá biểu của lớp mình.

Thời khoá biểu dành cho học sinh các lớp.

 

 

Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng I

Loading the video...

Kỷ yếu 40 năm

Tải về Adobe Reader để xem kỷ yếu.

Vdict Module

Tra từ điển:

 

buaxua.vn

HcmPreu Conferencing

Room
Name
Password


Trực tuyến

Hiện có 41 khách Trực tuyến

Tuyển sinh

Brochure

35 năm Trường DBĐH TP.HCM

Loading the video...

Sinh viên chọn ngành

Loading the video...

Tư Tưởng HCM

Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, HN 2002, tập 7, tr.335
Xây dựng Đảng, có ba mặt: tư tưởng, chính trị và tổ chức. Về tư tưởng, nhất định phải học tập lý luận Mác - Lênin. Về đường lối chính trị, Đảng chống khuynh hướng “tả” và khuynh hướng “hữu”. Về mặt tổ chức, Đảng phải có kỷ luật rất nghiêm. Kiên quyết chống những hiện tượng phớt kỷ luật, phớt tổ chức.
Đảng phải giữ vững chế độ dân chủ tập trung. Phải luôn luôn chỉnh đốn tổ chức, loại bỏ những phần tử xấu ra khỏi Đảng. Phải bồi dưỡng, lựa chọn và dùng cán bộ một cách đúng đắn. Xây dựng về tư tưởng, về chính trị, về tổ chức, đó là đường lối xây dựng Đảng. Đó không những là công việc của Đảng và của đảng viên mà cũng là của toàn dân ta. 

Liên kết


Tin mới

Đọc nhiều nhất

LIÊN LẠC