You are here: Home Phòng Ban
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Search

Trường Dự Bị Đại Học TP.HCM

_
 

Phòng ban

Phiếu đăng ký dự thi THPT QG & đại học, cao đẳng

Email In

Mẫu phiếu đăng ký dự thi THPT Quốc gia và xét tuyển vào đại học, cao đẳng. Thí sinh vui lòng tải về các mẫu đơn sau đây:

Phiếu số 1 (Lưu lại tại nơi ĐKDT) 

Phiếu số 2 (Giao lại cho thí sinh) 

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

Ký túc xá Trường Sa

Email In

Trong 40 năm hoạt động và phát triển, trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh (DBĐH TP HCM) là một trường giảng dạy chủ yếu cho học sinh - sinh viên (HSSV) thuộc diện chính sách; vì thế, việc tổ chức ăn, ở, tự học ở Ký túc xá (KTX) là việc làm góp phần quan trọng trong quá trình đào tạo. Trong quá trình đó có thể chia hoạt động KTX của Trường thành 4 giai đoạn.

Đọc thêm...
 

Phòng Quản trị - Thiết bị

Email In

Phòng Quản trị - Thiết bị được thành lập theo Quyết định số 323/QĐ-DBĐH ngày 30 tháng 10 năm 2009, trên cơ sở tách phòng Tổ chức – Hành chính cũ thành phòng Tổ chức- Hành chánh - Chính trị và phòng Quản trị-Thiết bị;

Đọc thêm...
 

Phòng Tổ Chức - Hành Chính - Chính trị

Email In

Phòng Tổ chức – Hành chính – Chính trị được thành lập ngày 01/11/2009 trên cơ sở hợp nhất giữa phòng Tổ chức – Hành chính và phòng Công tác Chính trị trước đây. Vì thế sự hình thành và phát triển của Phòng gắn liền với sự phát triển của 2 phòng, phòng Tổ chức – Hành chính và phòng Công tác Chính trị.

Trải qua chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển, Trường Dự bị đại học TP. HCM đã có nhiều thay đổi về cơ sở vật chất cũng như cơ cấu nhân sự. Cùng với sự thay đổi và phát triển của Nhà trường, phòng Tổ chức – Hành chính và phòng Công tác Chính trị là tiền thân của phòng Tổ chức – Hành chính – Chính trị cũng có nhiều thay đổi về cơ cấu nhân sự, tổ chức, nhằm đáp ứng tốt nhất nhiệm vụ chính trị của Phòng là tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ, tổ chức bộ máy quản lý Nhà trường, công tác bảo vệ trật tự cơ quan, công tác quản lý học sinh - sinh viên theo từng thời kỳ, đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phù hợp với các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Nhà trường.

Đọc thêm...
 

Phòng Đào tạo

Email In

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Là một phòng chức năng không thể thiếu trong nhà trường, được hình thành từ tháng 2/1976. Cùng với việc khai giảng khóa học đầu tiên của Trường, Phòng Giáo vụ - tiền thân của phòng Đào tạo - đã đi vào hoạt động. Từ đó đến nay, xuất phát từ nhiệm vụ, chức năng và yêu cầu thực tế, Phòng lần lượt có các tên gọi:

Đọc thêm...
 
Trang 1 / 2

 

Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng I

Loading the video...

Kỷ yếu 40 năm

Tải về Adobe Reader để xem kỷ yếu.

Vdict Module

Tra từ điển:

 

buaxua.vn

HcmPreu Conferencing

Room
Name
Password


Trực tuyến

Hiện có 21 khách Trực tuyến

Tuyển sinh

Brochure

35 năm Trường DBĐH TP.HCM

Loading the video...

Sinh viên chọn ngành

Loading the video...

Tư Tưởng HCM

Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, HN 2002, tập 7, tr.335
Xây dựng Đảng, có ba mặt: tư tưởng, chính trị và tổ chức. Về tư tưởng, nhất định phải học tập lý luận Mác - Lênin. Về đường lối chính trị, Đảng chống khuynh hướng “tả” và khuynh hướng “hữu”. Về mặt tổ chức, Đảng phải có kỷ luật rất nghiêm. Kiên quyết chống những hiện tượng phớt kỷ luật, phớt tổ chức.
Đảng phải giữ vững chế độ dân chủ tập trung. Phải luôn luôn chỉnh đốn tổ chức, loại bỏ những phần tử xấu ra khỏi Đảng. Phải bồi dưỡng, lựa chọn và dùng cán bộ một cách đúng đắn. Xây dựng về tư tưởng, về chính trị, về tổ chức, đó là đường lối xây dựng Đảng. Đó không những là công việc của Đảng và của đảng viên mà cũng là của toàn dân ta. 

Liên kết


Tin mới

Đọc nhiều nhất

LIÊN LẠC