You are here: Home Phòng Ban
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Search

Trường Dự Bị Đại Học TP.HCM

_
 

Phòng ban

TKB NĂM HỌC 2018 - 2019 (ÁP DỤNG TỪ 10/12/2018)

Email In

Dưới đây là TKB cập nhật đến ngày 08-12-2018 và được áp dụng từ ngày 10-12-2018 cho các hệ.

1. Đối với giáo viên, để truy cập vào thời khoá biểu, thầy/cô vui lòng đăng nhập vào tài khoản Google được Nhà trường cung cấp. Thầy/Cô nhấp vào link bên dưới để xem thời khoá biểu.

Thời khoá biểu dành cho giáo viên.

2. Đối với học sinh dự bị, lưu học sinh, các em nhấp vào link bên dưới để xem thời khoá biểu của lớp mình.

Thời khoá biểu dành cho học sinh các lớp.

 

Kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2018

Email In

Kết quả chấm phúc khảo có thể được xem tại đây.

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

 

THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2018-2019 (ÁP DỤNG TỪ 01-10-2018)

Email In

Dưới đây là TKB cập nhật đến ngày 29-09-2018 và được áp dụng từ ngày 01-10-2018 cho các hệ.

1. Đối với giáo viên, để truy cập vào thời khoá biểu, thầy/cô vui lòng đăng nhập vào tài khoản Google được Nhà trường cung cấp. Thầy/Cô nhấp vào link bên dưới để xem thời khoá biểu.

Thời khoá biểu dành cho giáo viên.

2. Đối với học sinh dự bị, lưu học sinh, các em nhấp vào link bên dưới để xem thời khoá biểu của lớp mình.

Thời khoá biểu dành cho học sinh các lớp.

 

Theo dõi tình hình học tập của học sinh tại Ký túc xá (NH 2018-2019)

Email In

Dưới đây là liên kết đến các thống kê công tác chủ nhiệm và tình hình sinh hoạt, tự học của học sinh tại Trường, năm học 2018-2019. Để truy cập các tài liệu này, Thầy cô vui lòng đăng nhập sử dụng tài khoản Google đã được Nhà Trường cung cấp (@hcmpreu.edu.vn)

 

Phòng Công tác Học sinh Sinh viên

Email In

Lịch sử hình thành

Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên (P. CTHSSV) được thành lập từ tháng 8/2017, theo Quyết định số 323/QĐ-DBĐH ngày 09 tháng 8 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh, trên cơ sở sát nhập một phận Ban Quản lý ký túc xá cũ và một bộ phận quản lý học sinh ở Phòng Đào tạo.

Đọc thêm...
 
Trang 1 / 4

 

Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng I

Loading the video...

Kỷ yếu 40 năm

Tải về Adobe Reader để xem kỷ yếu.

Vdict Module

Tra từ điển:

 

buaxua.vn

HcmPreu Conferencing

Room
Name
Password


Trực tuyến

Hiện có 85 khách Trực tuyến

Tuyển sinh

Brochure

35 năm Trường DBĐH TP.HCM

Loading the video...

Sinh viên chọn ngành

Loading the video...

Tư Tưởng HCM

Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, HN 2002, tập 7, tr.335
Xây dựng Đảng, có ba mặt: tư tưởng, chính trị và tổ chức. Về tư tưởng, nhất định phải học tập lý luận Mác - Lênin. Về đường lối chính trị, Đảng chống khuynh hướng “tả” và khuynh hướng “hữu”. Về mặt tổ chức, Đảng phải có kỷ luật rất nghiêm. Kiên quyết chống những hiện tượng phớt kỷ luật, phớt tổ chức.
Đảng phải giữ vững chế độ dân chủ tập trung. Phải luôn luôn chỉnh đốn tổ chức, loại bỏ những phần tử xấu ra khỏi Đảng. Phải bồi dưỡng, lựa chọn và dùng cán bộ một cách đúng đắn. Xây dựng về tư tưởng, về chính trị, về tổ chức, đó là đường lối xây dựng Đảng. Đó không những là công việc của Đảng và của đảng viên mà cũng là của toàn dân ta. 

Liên kết


Tin mới

Đọc nhiều nhất

LIÊN LẠC