You are here: Home Bộ Môn
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Search

Trường Dự Bị Đại Học TP.HCM

_
 

Bộ môn

CÁC VĂN BẢN HOẠT ĐỘNG BỘ MÔN LÍ

Email In

      Trong năm học 2017 - 2018, tập thể giáo viên bộ môn Lí thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, linh động các nội dung đã thống nhất trong chương trình khung cũng như phương hướng hoạt động của Bộ môn trong suốt năm học này.

 

Đọc thêm...
 

Khung chương trình môn Sinh học

Email In

 Nội dung khung chương trình môn Sinh học dành cho học sinh hệ Dự bị đại học ban hành kèm theo thông tư số 48/2012- TTBGDĐT ngày 11 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xem nội dung tại đây.

 

Lịch trực bộ môn Sinh học

Email In

 Lịch trực bộ môn Sinh học áp dụng từ ngày 23/10/2017. Xem tại đây.

 

Nội dung khung chương trình môn Sinh học dành cho học sinh hệ Dự bị đại học

Email In

 Nội dung khung chương trình môn Sinh học dành cho học sinh hệ Dự bị Đại học ban hành kèm theo Thông tư số 48 ngày 11 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xem nội dung khung chương trình tại đây.

 

Lịch trình giảng dạy môn Sinh học năm học 2017 - 2018

Email In

 Lịch trình giảng dạy môn Sinh học năm học 2017 - 2018 dành cho học sinh hệ Dự bị đại học dân tộc khóa 28. Trong quá trình thực hiện, tùy theo điều kiện thực tế giảng dạy có thể điều chỉnh cho phù hợp. Xem lịch trình giảng dạy tại đây.

 
Trang 2 / 4

 

Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng I

Loading the video...

Kỷ yếu 40 năm

Tải về Adobe Reader để xem kỷ yếu.

Vdict Module

Tra từ điển:

 

buaxua.vn

HcmPreu Conferencing

Room
Name
Password


Trực tuyến

Hiện có 55 khách Trực tuyến

Tuyển sinh

Brochure

35 năm Trường DBĐH TP.HCM

Loading the video...

Sinh viên chọn ngành

Loading the video...

Tư Tưởng HCM

Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, HN 2002, tập 7, tr.335
Xây dựng Đảng, có ba mặt: tư tưởng, chính trị và tổ chức. Về tư tưởng, nhất định phải học tập lý luận Mác - Lênin. Về đường lối chính trị, Đảng chống khuynh hướng “tả” và khuynh hướng “hữu”. Về mặt tổ chức, Đảng phải có kỷ luật rất nghiêm. Kiên quyết chống những hiện tượng phớt kỷ luật, phớt tổ chức.
Đảng phải giữ vững chế độ dân chủ tập trung. Phải luôn luôn chỉnh đốn tổ chức, loại bỏ những phần tử xấu ra khỏi Đảng. Phải bồi dưỡng, lựa chọn và dùng cán bộ một cách đúng đắn. Xây dựng về tư tưởng, về chính trị, về tổ chức, đó là đường lối xây dựng Đảng. Đó không những là công việc của Đảng và của đảng viên mà cũng là của toàn dân ta. 

Liên kết


Tin mới

Đọc nhiều nhất

LIÊN LẠC