You are here: Home Home Văn Bản Đáp án thu gọn đề minh họa kỳ thi THPT QG năm 2017
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Search

Trường Dự Bị Đại Học TP.HCM

_
 
Details for Đáp án thu gọn đề minh họa kỳ thi THPT QG năm 2017
PropertyValue
NameĐáp án thu gọn đề minh họa kỳ thi THPT QG năm 2017
Description
FilenameDA HOA THU GON 201617.pdf
Filesize184.63 kB
Filetypepdf (Mime Type: application/pdf)
Creatordzutrinh
Created On: 10/14/2016 10:37
ViewersEverybody
Maintained byEditor
Hits1953 Hits
Last updated on 10/14/2016 10:38
Homepage
CRC Checksum
MD5 Checksum

Trực tuyến

Hiện có 144 khách Trực tuyến

Tuyển sinh

Brochure

35 năm Trường DBĐH TP.HCM

Loading the video...

Sinh viên chọn ngành

Loading the video...

Tư Tưởng HCM

Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, HN 2002, tập 7, tr.335
Xây dựng Đảng, có ba mặt: tư tưởng, chính trị và tổ chức. Về tư tưởng, nhất định phải học tập lý luận Mác - Lênin. Về đường lối chính trị, Đảng chống khuynh hướng “tả” và khuynh hướng “hữu”. Về mặt tổ chức, Đảng phải có kỷ luật rất nghiêm. Kiên quyết chống những hiện tượng phớt kỷ luật, phớt tổ chức.
Đảng phải giữ vững chế độ dân chủ tập trung. Phải luôn luôn chỉnh đốn tổ chức, loại bỏ những phần tử xấu ra khỏi Đảng. Phải bồi dưỡng, lựa chọn và dùng cán bộ một cách đúng đắn. Xây dựng về tư tưởng, về chính trị, về tổ chức, đó là đường lối xây dựng Đảng. Đó không những là công việc của Đảng và của đảng viên mà cũng là của toàn dân ta. 

Liên kết


Tin mới

Đọc nhiều nhất

LIÊN LẠC