THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC ĐỢT 3

In

Trường tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển hệ dự bị đại học dân tộc đợt 3 từ ngày 27/8/2018 đến hết ngày 15/9/2018. 

Mẫu đơn đăng ký xét tuyển hệ dự bị đại học dân tộc (file đính kèm)

PDT