Sử dụng thư viện sách số Calibre tại Trường DBĐH TP. HCM

Thứ sáu, 11 Tháng 4 2014 22:11

Email In

Nhằm giúp bạn đọc được thuận tiện khi sử dụng thư viện Trường Dự bị đại học TP. HCM, bạn đọc cần biết một số vấn đề sau đây:

● Chỉ đăng nhập máy tính tại Thư viện dùng cho mục đích học tập, thời gian truy cập tối đa 2 giờ:

 • Mạng cục bộ:
  • Username: THUVIEN
  • Password: THUVIEN
 • WiFi:
  • Accesspoint: libgroup
  • Password: thuvientruongdbdh

● Dịch vụ thư viện số Calibre (Calibre E-book Management):

 • Địa chỉ truy cập từ trình duyệt web cục bộ:

http://192.168.8.55:8080

 • Username: calibre
 • Password: calibre


● Các số phân loại sách cần biết khi vào kho tìm kiếm:

 • 000 Tổng Quát
 • 100 Triết học và Tâm lý học
 • 200 Tôn giáo
 • 300 Khoa học xã hội
 • 400 Ngôn ngữ
 • 500 Khoa học tự nhiên và Toán học
 • 600 Công nghệ [hay Kỹ thuật] (Khoa học ứng dụng)
 • 700 Nghệ thuật Mỹ thuật và Nghệ thuật trang trí
 • 800 Văn học và Tu từ học
 • 900 Địa lý và Lịch sử

THƯ VIỆN

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply