Danh sách CBVC nhận chứng từ thuế

Phòng Tài vụ xin thông báo đến các Thầy cô, CBVC có tên trong danh sách sau, vui lòng đến Phòng Tài vụ để nhận chứng từ quyết toán Thuế TNCN và Thư xác nhận thu nhập năm 2019.

Ngoài ra, phòng Tài vụ cũng kính mời tất cả GV, CBVC đến nhận chi tiết thu nhập của năm 2019.

Phòng Tài vụ

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.