[ĐỢT 3] Danh sách trúng tuyển đợt 3 – Năm học 2017-2018

Trường Dự bị đại học TP. HCM xin công bố danh sách trúng tuyển đợt 3 vào hệ Dự bị đại học Dân tộc, năm học 2017-2018.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.